KOSGEB DESTEK TEŞVİK

Yerli Malı Belgesi Alanlara Geri Ödemesiz 5 Milyon TL

Son dönemde özellikle Devlet yetkililerinin ve Hükümet yetkililerinin millileşme ve yerlilik konusunda önemli hassasiyetlerinin olduğunu biliyoruz. Millilik ve yerlileşme iş dünyasına ve Kobilere de yansıyarak özellikle yerli ürün belgesi alan ve yüksek kaliteli ürün üreten veya üretecek Kobilere üst limiti 5 milyon TL oranında destek ve hibeler sağlanmakta. Bu yazımızda da özellikle bu desteklerin neler olduğu hangi ürün ve mallara destekler sağlandığı konusunda bilgilendirme yazımızı paylaşacağız.

Stratejik Ürün Destek Programı

KOSGEB internet sitesinden de yayınladığı üzere özellikle Stratejik Ürün Destek Programı kapsamında başta makine teçhizat olmak üzere kimyasal ürün, motorlu kara taşıtı, elektrik teçhizatı gibi ürünler desteklenen ürünlerin sadece küçük bir kısmı.

Stratejik Ürün Destek Programının Amacı

 • İthalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi ve millileştirilmesi,
 • Üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımının sağlanması,
 • KOBİ’lerin teknolojik üretim yeteneklerinin geliştirilmesi ve teknolojinin tabana yayılması,
 • KOBİ ile büyük işletmelerin birlikte hareket edebilme yeteneklerinin geliştirilmesi,
 • Cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak yatırımların desteklenmesidir.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin, teknolojik üretim yeteneklerini geliştirerek ithalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi, Kalkınma Planları, Hükümet Programları ve Yıllık Programlar çerçevesinde belirlenen yerli ve milli ürünlerin üretilmesi ve üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımı ile cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak yatırımlarının desteklenmesidir.

Destek Limiti Ne kadar?

Program kapsamında verilecek desteklerin toplam üst limiti 5.000.000 TL’dir.

5.000.000 TL (Geri ödemesiz +Geri ödemeli) Başvurulduğu takdirde; Kurul tarafından uygun görülen desteklemeye esas tutarın %25’una kadar erken ödeme, KOSGEB bütçe imkânları dâhilinde teminat karşılığında yapılabilecektir.

Proje Süresi

Proje süresi en çok 36 ay olup, Kurul kararı ile 6 aya kadar ek süre verilebilir.

Kimler Başvuru Yapabilir?

KOBİ bir büyük işletme ile işbirliği içerisinde başvuru yapmalıdır.

Proje Başvuru ve Değerlendirme Dönemleri

Başvurular 1 Ocak- 31 Mart 2018 tarihleri arasında alınacaktır. Ön Değerlendirme ve Teknik-Mali Raporlar en geç 15 Mayıs 2018 tarihine kadar Uygulama Birimi tarafından Başkanlığımıza gönderilecektir. Kurul Değerlendirmesi 16 Mayıs- 30 Haziran 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Proje Kapsamında Desteklenen Hedef Ürünler

20- Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı
21- Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı
26- Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı
27- Elektrikli teçhizat imalatı
28- Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı
29- Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı
30- Diğer ulaşım araçlarının imalatı (30.99 hariç)
32- Tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve gereçlerin imalatı
23- Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (savunma sanayi ile işbirliği yapılması halinde) sektörlerinde yer alan ürünler

Hangi Alanlarda Destek Verilecek?

 • Makine-teçhizat desteği
 • Yazılım gideri desteği
 • Personel gideri desteği
 • Bilgi Transferi desteği
 • Test-Analiz, Kalibrasyon ve Referans Numune desteği
 • Hizmet alımı desteği

Destek Oranı

Destek Oranı

(Geri Ödemesiz)

Makine-Teçhizat İçin Destek Oranları

(Geri Ödemesiz + Geri Ödemeli)

%70

%100*

*(Yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilir ve kalan destek oranı kadar geri ödemeli destek verilir.)

Destek Oranı % 70 Geri Ödemesiz Makine-Teçhizat Giderleri için % 70 Geri Ödemesiz ve %30Geri Ödemeli

NOT: Makine-Teçhizat giderleri ve yazılım giderleri için; Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığınca yayımlanan SGM 2014 /35 sayılı Yerli Malı Tebliğine uygun olarak alınmış
yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda destek oranlarına % 15 ilave edilir. Bu
durumda geri ödemeli destek oranından %15 eksiltme yapılır.

Dikkat Edilmesi Gereken Diğer Noktalar

Stratejik Ürün Destek Programından bir defa faydalanılır. KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programından yararlanan İşletmeler aynı ürün için Stratejik Ürün Destek Programından yararlanamaz. Bilgi için KOSGEB Müdürlükleri ile irtibata geçilebilir.
Programa ilişkin detay bilgiler www.kosgeb.gov.tr adresinden temin
edilebilir.

Etiketler
Devamını Göster

Related Articles

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Theoren Fleury Jersey