VERGİ

Vergi Tahakkukuna Dair 4 Önemli Bilgi

Vergi özellikle işletmelerin devletle olan ilişkilerini ve sorumluluklarını ifade etmede önemli metalar arasındadır. İşletmeler vergilerini öderken belirli aşamalardan geçer bu aşamalardan önemli olanlardan bazıları da tahakkuk ile ilgili olanlardır. Bu yazımızda da verginin önemli kısımlarından olan tahakkuk ile ilgili bilgilendirmeleri sizlerle paylaşacağız.

Vergi tahakkuku ile ilgili dört önemli kelime: TAHAKKUK, VERGİ TAHAKKUKU, TAHAKKUK FİŞİ, BEYAN USULÜ

Tahakkuk Nedir?

Vergi tahakkukunu anlatmadan önce, tahakkuk kelimesinin sözlük anlamına değineceğim.
Tahakkuk, Arapça kökenli bir kelimedir. Arapçada, bir kelime bir çok farklı alanda, bir çok farklı anlam taşıyabilmektedir. Türkçede ise, Vergi Sistemindeki kullanımı, tek bir anlam taşımaktadır.
Tahakkuk, Türk Vergi sisteminde; verginin ödenme durumunun ortaya çıkması anlamındadır.

Vergi Tahakkuku

Vergi borcunun kesinleşmesidir. Vergi borcunun kesinleşmesinden önce; vergi tarh edilir, sonra vergi tebliğ edilir. Üçüncü aşamada Vergi Tahakkuku gerçekleşir.

Verginin Tahakkuk Etmesi, Verginin vergi alacaklısı olan kamu birimleri tarafından tahsile hazır hale gelmesidir.
Vergi tahakkuku, her ne kadar kelime anlamı olarak vergi borcunun kesinleşmesi anlamını taşımakta ise de, mükellef eğer vergi borcuna itiraz ederse, verginin kesinleşmesi ortadan kalkar.

Tahakkuk Fişi

Tahakkuk aşamasında, Vergi Kanunlarına göre, beyan üzerinden alınan vergilerin tarh ve tahakkuk edildiği belgedir.

Vergi Tahakkukunda Beyan Usulü (Beyanname Usulü)

Beyan usulüne göre, vergi tarhına esas teşkil edecek bütün bilgilerin, mükellefin yazılı olarak vergi dairesine verdiği bilgilerdir. İdare, bu bilgileri esas alarak vergi borcunu hesaplamaktadır.
İdarece bu beyanın doğruluğu esas alınmakla birlikte; yanlış beyanda bulunup/bulunmadığının tespiti, denetimlerle kontrol edilmektedir.

Yanlış beyanda bulunanlar tespit edilirse; yapılan yanlış beyanın türüne ve içeriğine göre, Vergi Kanunlarında belirtilen, vergi cezalarına tabi tutulurlar.

Vergi cezası olmayan aydınlık günler dileğiyle…

Dilek Özcanlı

Etiketler
Devamını Göster

Related Articles

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Theoren Fleury Jersey