VERGİ

Vergi İstisnası ve Vergi Muafiyeti Nedir?

Özellikle son dönemde merak edilen vergide istisna ve muafiyetin standartlarının neler olduğu aynı zamanda yine az bilinen konulardan bir tanesi olan vergi yansımasının neler olduğu ile alakalı bu yazımızda detaylı bilgilendirme yapmak istedik.

Özellikle vergi istisnası ve muafiyeti kanunlar tarafından belli çerçeveler çizilerek sadece özel durumlar için hayata geçirilmiştir. Vergi istisnası ve muafiyeti hangi şartlarda geçerli olduğu yazımızda detaylı olarak aktarılmaktadır. Aynı şekilde önemli konulardan bir diğeri de verginin yansıması hangi şekillerde olur? ve vergi geriye dönük ya da ileriye dönük nasıl yansıtılır? Bunun da örneklerle anlatımı yazımızda detaylı olarak yer almaktadır.

Vergide İstisna ve Vergide Muafiyet Nasıl Olur?

Vergi istisnası vergiye tabi olması gereken bir olay veya kazancın kısmen veya tamamen vergi dışında tutulmasıdır. Vergi istisnası geçici veya sürekli olabilir. Örneğin kanunla kurulan emekli sandıkları ile Sosyal Sigortalar kanununda belirtilen sandıklar tarafından ödenen Emekli maluliyet dul ve yetim aylıkları gelir vergisinden istisna edilmiştir. Vergi muafiyeti vergi yükümlüsü olması gereken gerçek veya tüzel kişilerin vergi yasalarında yer alan hükümler doğrultusunda vergi dışında bırakılmasıdır. Örneğin Türkiye sınırları içerisinde 200 metrekareden küçük tek konutu olan emekliler Emlak vergisinden muaf tutulmuşlardır. Vergi muafiyeti vergi istisnasına farklı olarak olaylara veya kazançlara değil kişilere veya kurumlara uygulanır.

Verginin Yansıması Nedir? Vergi Yansıması Nasıl Olur?

Verginin yansıması kanuni yükümlüsü tarafından ödenen verginin fiyat mekanizması aracılığıyla kısmen veya tamamen 3. kişilere aktarılmasıdır ileriye doğru vergi yansıması bir hizmet veya bir malın satıcıdan alıcısının üzerine yani üreticiden tüketici üzerine veya genel bir ifade ile arzdan talep üzerine doğru yansıtılması demektir. Katma değer vergisi her bir aşamada ödenen ve son aşamada tümüyle tüketiciye yansıtılan bir vergi türüdür. Bu ileriye doğru yansımanın bir örneğidir geriye doğru verginin yansımasında ise vergi mükellefi alıcıdır ve vergi alıcıdan satıcıya Yani üreticiye doğru geriye yansıtılır mesela satışı zor olan bir gayrimenkul satışında katma değer vergisini ödemek istemeyen alıcı sadece fiyatı öderse satıcı katma değer vergisini kendisi üstlenmek zorunda kalabilir.  Bu da geriye doğru yansımanın bir örneğidir.

Etiketler
Devamını Göster

Related Articles

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Theoren Fleury Jersey