VERGİ

Vergi Borcu Olanlar İlan Edilecek

Maliye Bakanlığı özellikle son dönemde vergi affı ve vergi yapılandırması ile ilgili birçok teşvik yayınladı ve hayata geçirdi. Gerçekleştirilen teşvik yapılandırmalar sonucunu verdi ve Maliye Bakanlığı önemli sayılacak miktarda vergi yapılandırması yapmış oldu. Vergi yapılandırmasının son günü ile ve daha sonra uzatılmayacak şekilde vergi yapılandırması dün son bulmuş oldu.

Yapılan vergi yapılandırmasının ardından da vergi borcu olan ve vergi borcu olup da ödemeyenler ile ilgili ifşa/ilan yoluna gidilmesi kararı alındı.

AA’nın yaptığı habere göre Özellikle 250 bin TL ve üstü borcu olan aynı zamanda 250 bin TL vergi borcu olup vergisini ödemeyen yani vergi cezası olanlar ile ilgili ilan yoluna gidilecek. Tabi ki buradaki en önemli amaç vergi borcu olup da vergi borcunu ödemeyenlerle ilgili ifşa yoluna giderek vergi borçlarının toplanmasını sağlamak.

Vergi Mükellefleri Listesi Ne Zaman Yayınlanacak?

Vergi Borcunu ödemeyen kişi ve işletmelerle ilgili ilan listesi iki aşamalı olarak gerçekleşecek. İlk aşamada 1 Ağustos-25 Ağustos tarihleri arasında tüm vergi dairelerinin ilan panolarında yayınlanacak olup ikinci aşamada buradaki ilanın ardından Gelir İdaresi Başkanlığın resmi internet sitesi olan gib.gov.tr’de yayınlanacak.

İsimleri ilan edilecek mükelleflere ilişkin listeler hazırlanırken, 31 Aralık 2016 itibarıyla vadesi geldiği halde 30 Haziran’a kadar ödenmeyen ve yapılandırma kapsamına alınan vergi ve cezalarla 1 Haziran 2016-31 Mayıs 2017 arasında kesinleşen tarihler dikkate alınacak.

Vergi Borcu Olup Yayınlanmayacak Kurumlar

Yapılan düzenleme ile 250 bin TL vergi borcu olan veya vergi borcu olup da ödenmemeden kaynaklı cezai durumda olan bazı kurumlar kapsam dışında bırakılacak. Kapsam dışı bırakılacak kurumlar ile ilgili AA’dan yapılan açıklama ise şu şekilde:

Listelere, Büyükşehir Belediyesi ve belediye kanunları uyarınca Hazineye yaptıkları takas ve mahsuba ilişkin başvuruları kabul edilen belediyeler ve bağlı kuruluşlarla sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası belediyelere ait şirketler girmeyecek. Daha önce uzlaşmaya girmeyen Büyükşehir Belediyeleri ve bağlı idareleriyle mahalli idare birlikleri de kapsam dışında olacak.

Özellikle Maliye Bakanlığının Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini de ayrıca belirtmekte fayda var.

Devamını Göster

Related Articles

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Theoren Fleury Jersey