MUHASEBE

Taşıma İrsaliyesi Nedir? Taşıma İrsaliyesi Düzenlerken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Önceki yazımızda irasliyeli faturanın ne olduğuna ve nasıl kullanılması gerektiğine dair bilgilerimize yer vermiştik. Bu yazımızda ise Taşıma İrsaliyesi nedir? Taşıma İrsaliyesi Nasıl Kullanılır? Gibi soruları yanıtlamaya çalışacağız.

Taşıma İrsaliyesi Nedir?

Taşıma irsaliyesi ya da daha resmi ismi ile  “taşıma senedi”; eşya taşınması sırasında, taşıyıcı tarafından düzenlenip, imzalanarak,  göndericiye ( eşya sahibine ) verilen, kıymetli evrak statüsündeki bir belgedir.

Taşıma İrsaliyesi Düzenlerken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Araç sahibi ( nakliyeci ) , bu belgede, ücret karşılığında taşımış olduğu eşya veya ticari mal hakkında, Vergi Usul Kanununda istenen bilgileri yazmakla yükümlüdür.

Burada esas olan konu, eşya veya ticari mal sevkiyatının, ücret karşılığında yapılmasıdır. Ticaret ile uğraşanlar eğer kendi araçları ile mal sevkiyatı yapıyor ya da yapacak ise; taşıma irsaliyesi düzenlemek zorunda değillerdir. Ancak, ücret karşılığında mal sevkiyatı yapan, nakliye sahipleri nakliye yapacakları zaman mutlaka bu belgeyi düzenleyip, bir nüshasını ticari mal sahibine vermek; bir nüshasını da nakliye sırasında nakliye aracında bulundurmak ve Maliye Bakanlığı yetkilileri görmek istediğinde, bu belgeyi göstermek zorundadırlar.

Ticaret ile uğraşan iş adamları, bazı durumlarda, hem müşterilerine hem de kendi şubelerine, mal sevkiyatı yapmaktadırlar. Bundan dolayı; mal sevkiyatlarında, hangi durumda yalnızca sevk irsaliyesi; hangi durumda hem sevk irsaliyesi hem de taşıma irsaliyesine sahip olmamalılar; çok iyi bilmeliler. Öncelikle bilinmesi gereken konu; her türlü mal sevkiyatında, mutlaka sevk irsaliyesi düzenlenmeli, araçta bulundurulmalıdır.

Ancak, ticari mal, üretici firma değil de üçüncü bir firmanın nakliyesi ile yapılacaksa; işte o zaman,  nakliye firması da taşıma irsaliyesi düzenlemek ve araçta sevk irsaliyesi ile birlikte bulundurmak zorundadırlar.

Bir Örnekle Açıklamak Gerekirse;

213 Sayılı Vergi Usul Kanunun 230/5. maddesinde, faturada satılan malın teslim tarihi ve irsaliye numarasının bulunması zorunludur. Bu kanun hükmünden de anlaşıldı gibi “sevk irsaliyesi” her iki durumda da düzenlenmesi gereken bir belge iken; “taşıma irsaliyesi” sadece ticari malın para karşılığı taşıma işi yapan nakliye firması tarafından, düzenlenmesi gerekiyor.
Bir örnek ile açıklamaya çalışırsak; Dilek A.Ş. adlı ticaret şirketi, 10 (on) kutu ticari malını İstanbul’dan Samsun’a gönderecektir. Ancak,  şirketin kendine ait bir kamyonu yoktur. Taşıma işi için bir nakliye şirketi ile para karşılığında anlaşır.

Önce, Dilek A.Ş. yetkilisi,  sevk irsaliyesini ya da irsaliyeli faturasını düzenler. Malı ve düzenlemiş olduğu sevk irsaliyesi ya da irsaliyeli fatura ile birlikte, nakliye şirketine teslim eder. Nakliye şirketi ise malı teslim alırken “taşıma irsaliyesi” düzenler. Aslı kendi aracında bulundurmak sureti ile örneğini Dilek A.Ş. yetkilisine verir. Bu şekilde nakliye şirketi  “taşıma işini üstlendiği ticari mal” için, bir TEMİNAT SENEDİ düzenlemiş olur.

Taşıma irsaliyesinde bulunması gereken bilgiler ve taşıma irsaliyesi hakkında devam yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Devamını Göster

Related Articles

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Theoren Fleury Jersey