SİGORTA

Son Değişiklikle Çiftçilerin Prim Borçlarına Kolaylık Sağlanacak mı?

Hükümet ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde son dönemde özellikle küçük işletmelere önemli destekler sağlanıyor. Son dönemde yapılan değişiklilere ise çiftçileri ve ticari faaliyette bulunan işletmeler de eklendi. Bu yazımızda ise özellikle yayınlanan kurul kararları aynı zamanda vadesi geçen alacakların taksitlerndirilmesi ile ilgili bilgilere yer vereceğiz.

Prim Borcunu Ödemekte Zorlananlar

Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan, ancak son bir yılda borçlarını ödeyemeyen uyumlu prim borçlusuna kolaylık sağlanacak.
Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan ancak son bir yılda borçlarını ödeyemeyen uyumlu prim borçlusuna kolaylık sağlanacak.

Uyumlu prim borçlularının, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 88’inci maddesi kapsamındaki prim ve diğer borçlarının tecil ve taksitlendirilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Devlet’in Prim Alacakları

Ocak 2018’den itibaren vadesi gelen alacaklara uygulanmak üzere yürürlüğe giren düzenleme ile ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olanların borçlarına erteleme ve taksitlendirme getirilmesi öngörülüyor.

Bu düzenlemeden yararlanacak mükelleflerin geriye doğru 3 yıla ait prime ilişkin belgeleri sürelerinde vermiş ancak son 1 yıl içerisinde borçlarını ödeyememiş olmaları şartı aranacak.

Kurul’dan Çıkan Kararlar Esas Alınacak

Bu mükelleflerin zor durum hali, tecil ve taksitlendirme süreleri ile tecil faiz oranlarının belirlenmesinde ise 22 Ocak 2018 tarihli Bakanlar Kurulu kararında belirtilen kriterler esas alınacak.

Tecil ve taksitlendirmelerde, tecil edilecek borç tutarına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı oranı yerine Türkiye İstatistik Kurumunun yayımladığı Yİ-ÜFE aylık değişim oranları basit usulde uygulanacak.

Kaynak:AA

Devamını Göster

Related Articles

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Theoren Fleury Jersey