HUKUK HİZMETLERİ

Son Değişikliğin Ardından Taşeron İşçilerin Hakları

Birçok kamusal işte görev yapmakla birlikte doğrudan kamunun işçisi sayılmaz. Dolayısıyla kamunun taraf olduğu  toplu iş sözleşmesinden yararlanamaz ve kamunun işçilerine ödenen ikramiyeleri alamazlar. Bu durumlara ek olarak taşeron  diye nitelendirilen alt işverenin ekonomik yönden zayıflığı da sürece eklenince bu çalışanlar yasal haklarını dahi alamaz duruma gelirler. Kimden mi bahsediyoruz? Tabii ki taşeron işçilerinden.  Bugünlerde sıkça konuştuğumuz özellikle Kamudaki  taşeron çalışanlardan.

Kamu  yasal hakları güvenceye kavuşturmak için birçok önlem alsa da geçtiğimiz yıllarda, Örneğin; kıdem tazminatının idare tarafından ödenmesi gibi, yine de haklar konusunda birçok mağduriyetler yaşanabiliyor.

Ancak en son cumhurbaşkanı ve çalışma bakanlığı yapmış olduğu Açıklama ile artık bu sorunlar ortadan kalkacak gibi duruyor.  950 bin taşeron işçisi kamuda kadroya geçirilecek.

Taşeron İşçiler Hangi Kadroya Geçirilecek?

Peki hangi kadroya geçirilecek? Kadro olarak ifade edilen 657 sayılı devlet memurları kanununun  4. maddesinin d bendi. İlgili bend de kamu işçisi tanımlanmış durumda. Kişiler ilgili mevzuat gereğince tahsis edilen sürekli işçi kadrolarında belirsiz süreli iş sözleşmeleri ile çalışan sürekli işçiler.  Kamuda çalışan taşeron işçilerinden belediye ve il özel idaresindekiler hariç taşeron işçileri çalıştıkları kurumda bundan sonra istihdam edilecekler.

450.000 Çalışan Teşron’dan Kamuya Geçiyor

Mevcutta bu durumda olan 450.000 çalışanımız var işte bu 450.000 çalışan Kamu işçisi olacak ileride herhangi bir istisna getirilmezse kamu toplu iş sözleşmeleri ne Tabii olabilecek kamu işçilerine ödenecek ilave ödemelerden yararlanabilecekler.

Amasız Fakatsız Kadroya Geçiş

Yine Çalışma Bakanı’nın açıklamasına göre bu kişiler amasız fakatsız direkt kadroya geçirilecek  kendilerine hiçbir  şart koşulmayacak.  belediye ve il özel idaresinde çalışan Yaklaşık 450000 çalışan içinde Taşeron işçilerinin belediye iktisadi teşekküllerinde  istihdam edileceği kadroya kavuşacağı açıklandı.

Belediye İktisadi Teşekkülleri

Belediye iktisadi teşekkülleri yani belediye şirketlerinin Türk Ticaret Kanunu’na tabi işletmelerinde kısaca BİD’lere  özel  hukuk hükümleri uygulanmakta olup bu şirketler faaliyetlerini Ticaret Kanunu’na tabi olarak yerine getiriyorlar. Bunlar Özel hukuk tüzel kişisi olup bağımsız bütçeleri bulunmakta.

Dolayısıyla bu şirketlerde istihdam edilecek kişiler de özel şirket çalışanı gibi olacak idareye bağlı bir şirket olması sebebiyle kamusal bir yönü olması sebebiyle ekonomik yönden güçlü olan bu şirket çalışanlarının haklarının kaybına engel olacak  taşeron firmalarının güvencesizliği karşısında çalışanların haklarını daha üst düzeyde güvenceye kavuşturacaktır.

Kamu Çalışanı Olan İşçilerin Yaptıkları İşler Asıl İş mi? Yardımcı İş Mi Olacak?

Yine yapılan açıklamalara göre taşeron işçilerin çalıştıkları işlerin asıl iş mi yardımcı iş mi olduğu konusunda herhangi bir ayrıma gidilmeyecek.  kamuda çalışan taşeron işçilerin tümü kapsama alınacak.

Taşeron İşçilerin Eski Kıdem Hakları Ne Olacak?

Diğer yandan önceki kıdem hakları ne olacak bu konuda tartışmalı bir noktaydı ancak çok açık ve net iş hukuku kaideleri var iş hukukuna göre iş sözleşmesinin  veya işyeri devrinde çalışanların önceki işyeri veya işverenin yanında geçen süre tüm hakları bakımından dikkate alınır. Yani Yeni işveren olan devlet de daha önceki işveren yanında doğmuş bulunan alacaklardan sorumlu hale gelecek.  bu nedenle sözün özeti taşeron işçilerin kadroya geçirmesinde tüm hakları korunacak kıdeme bağlı hakları eski kıdemler de dikkate alınarak hesaplanacak.

Devamını Göster

Related Articles

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Theoren Fleury Jersey