SİGORTA

Sera Sigortası Tanımı ve Kapsamı

Sera Sigortaları diğer tüm tarım sigortaları gibi devlet tarafından verilen teşvikler ve desteklerle birlikte çifçinin zararlarının karşılanması oluşabilecek maddi sıkıntıların önüne geçilmesi ve çifçinin geliştirilmesi amacıyla sera sigortası ürününü çıkartmıştır. Sera’da oluşabilecek muhtemel riskler sigorta kapsamı dahilinde eksperlerin de kontrol ve onayıyla sigortalıya ödenen prim süreçleri ve zararın tazminini içerir.

Sera Sigortalarında Teminat Kapsamına Alınan Haller

Sera malzemeleri, teknik donanım ve bitkisel ürünler dolu, deprem, taşıt çarpması ile fırtına, hortum, yangın, heyelan, sel ve su baskını, kar ve dolu ağırlığı gibi risklerin oluşması durumunda Sera Sigortası  kapsamında devreye girmekte riziko oluşması durumunda sigorta mevcut riskleri karşılamaktadır.

Sera Sigortasında Devlet Teşvikleri

Sera sigortasının hesaplamalar sonucu çıkan sigorta priminin %50’si devlet tarafından karşılanmaktadır.

Sera Sigortasında Ödeme Vadeleri

Hesaplanan primin %25’i peşin alınır; kalan %75’i de vadeli olarak (1 Ağustos – 31 Aralık tarihleri arası tanzim eden poliçelerde takip eden yılın MAYIS ayı sonu; 01 Ocak – 31 Temmuz tarihleri arası tanzim eden poliçelerde ise KASIM ayı sonu) tahsil edilir.

Ödemelerin düzenli olması ve işleyişi bakımından hasar ihbarları poliçe yaptırılan acente veya sigorta şirketi tarafından 24 saat içerisinde tarsim’e bildirilir.

sera-sigortalari

Sera Sigortalarında Hasarın Tahsil Edilmesi 

Çiftçi, sigorta işlemlerini gerçekleştirebilmesi için öncelikle Örtü Altı Kayıt Sistemindeki o yıla ait sera ve içindeki ürün bilgilerinin güncel olması gerekir.

Kayıtlarını güncellemiş olan çiftçi ürününü sigortalatmak için TARSİM’e üye sigorta şirketine veya acentesine başvurur. Sigortacı, sigorta ettirenin beyanı ile düzenlenen önbilgi formunun sisteme kayıt edilmesiyle risk inceleme organizasyonunu başlatır. Yapılacak risk incelemesi ile sigortalanacak seraya ait özellikler belirlenir ve sisteme kayıt edilir. Seranın özellikleri ile belirlenen risk grubuna göre Devlet Destekli Sera Sigortası Genel Şartlar ile Tarife Ve Talimatlar doğrultusunda poliçe, sigorta şirketi tarafından düzenlenir.

Sera Sigortası Genel Şartları 

[download id=”649″ template=”Sera Sigortası Genel Şartları”]
Devamını Göster

Tuğba Coşkun

Tuğba Coşkun Lise Eğitimini Anadolu Hisarı Ticaret Meslek Lisesinde Muhasebe bölümünde tamamlamıştır. Muhasebe eğitiminden sonra Uludağ Üniversitesi Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümünden mezun olmuştur. Şu anda da Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 4. sınıf öğrencisidir. Sağlık sigortaları uzmanlık alanı olmak üzere Tuğba Coşkun’un 10 yıllık sigorta deneyimi bulunmaktadır. Tuğba Coşkun aynı zamanda Yelken Sigorta Acenteliğinin ortaklarındandır.

Related Articles

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Theoren Fleury Jersey