KOBİ KREDİLERİ

Reeskont Kredisine Dair 7 Önemli Bilgi

  1. Öncelikle Reeskont Kredisinin tanımına bakmakta fayda var. Reeskont kredisi kısaca; bir işletmenin müşterisinden aldığı bir borç senedini çalıştığı banka veya herhangi bir banka tarafından iskonto edilmesi iskonto işlemi yapan bankanın aynı şekilde borç senedinin bir merkez bankası tarafından yeniden iskonto edilmesi karşılığında verilen krediye Reeskont kredisi denir.
  2. Reeskont kredileriyle merkez bankaları piyasayı fonlayarak likidite sorununu en aza indirmeyi hedeflerler.
  3. Merkez bankaları bu tip reeskont kredilerinin kısa vadeli olmasına dikkat ederler. Kısa vadeli reeskont kredilerinin amacı risk oluşması durumunda merkez bankalarının hızlıca likiditeye dönmesini sağlamaktır.
  4. Reeskont kredilerinde taraflar ise;  borçlu olan şirket, alacaklı olan şirket, alacaklı şirketin borç senedini iskonto eden banka ve sonrasında da bankanın borç senedini iskonto eden (kırdıran) merkez bankasından oluşmaktadır.
  5. Reeskont kredilerinin bir diğer özelliği ise; Merkez bankası eliyle ülke ekonomisinin zor duruma düşmesi durumunda başta kobiler ve küçük işletmeler olmak üzere piyasayı likidite krizinden kurtarmasıdır.
  6. Reeskont kredileri devlet ve merkez bankası destekli olarak Eximbank tarafından ihracatçılara sağlanmaktadır.
  7. Eximbank tarafından verilen reeskont kredileri ise şu şekildedir:

Mal ve döviz kazandırıcı hizmet ihracatında bulunan firmalarımız için uygun maliyetli finansman sağlanması amacıyla, T.C Merkez Bankası ile işbirliği içerisinde, Bankamıza tanınan 15 milyar ABD Doları limit çerçevesinde kullandırılan Reeskont TL/Döviz Kredisinin (RK) azami vadesi 240 gündür.

Ayrıca 120 günlük kısmı bankamız kaynaklarından karşılanacak şekilde, 50 milyon ABD Doları’na kadar, 360 gün vadeli Reeskont Döviz Kredisi kullandırım imkanı getirilmiştir. İşlem alt limiti KOBİ vasfına haiz firmalar için 50.000 ABD Doları, diğer tüm firmalar için 100.000 ABD Doları’dır.

Piyasa koşullarına göre çok düşük maliyet yapısına sahip olan Reeskont Kredisinin faiz oranı;

120 güne kadar vadeli döviz kredisinde LIBOR/EURIBOR+%0,50,

240 güne kadar vadeli döviz kredisinde LIBOR/EURIBOR+%0,75,

360 güne kadar vadeli döviz kredisinde LIBOR/EURIBOR+%1,50

olarak belirlenmiştir.

120/240 gün vadeli TL kredisinde faiz oranı, her haftanın ilk iş günü, o hafta için geçerli olacak şekilde belirlenir ve internet sayfamızda yayınlanır.

reeskont-nedir

Türkiye’de ve Türkiye’de kurulmuş serbest bölgelerde mukim firmalarımıza açık olan ve kredi taleplerinin beklenmeksizin süratle karşılandığı Reeskont Kredisinden yararlanmak isteyen firmalarımızdan teminat olarak; kendisinin borçlu, Eximbank’ın alacaklı olarak yer aldığı ve Bankamız nezdinde limiti bulunan herhangi bir bankanın/Kredi Garanti Fonu’nun avalini taşıyan ya da Bankamız tarafından limit tanınan Faktoring Şirketleri tarafından cirolanmış bono veya,ticari bankanın aval imzası yerine bono ile birlikte devredilebilir kesin banka teminat mektubu alınacaktır.

İhracat taahhüt gerçekleştirme süresi, kredi kullandırım tarihinden itibaren 24 ay’dır. İhracat taahhüdü yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi halinde uygulanacak masrafları karşılamak üzere 0-120 gün arası vadeli kredilerde  %1,5 oranında, 121-240 gün arası vadeli kredilerde %2,75 oranında ve 241-360 gün arası vadeli kredilerde %3 oranında alınan nakit blokaja alternatif olarak avalli bono veya teminat mektubu da ek teminat olarak alınabilecektir. (DTSŞ Hariç)

Kaynak durumu, piyasaya göre çok uygun faiz yapısı, kolay erişilebilirlik nitelikleri ve yeni yapısı ile ihracatçılarımızın kullanımına sunulan Reeskont Kredisinde başvurular, Bankamız Genel Müdürlüğü ile Ankara Bölge Müdürlüğü ve İzmir Şubesince kabul edilmektedir.

Devamını Göster

Related Articles

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Theoren Fleury Jersey