YÖNETİM

Proses Odaklı Yönetim Süreçleri

Önceki yazımızda proses odaklı yönetim konusunda bilgilendirme yapmıştık ve genel olarak proses odaklı yönetimin neler olduğundan bahsetmeye çalışmıştık. Bu yazımızda ise proses odaklı yönetim aşamalarından bahsetmeye çalışacağız.

Proses ya da süreç  kavramı her şeyden önce her şeyin ama her şeyin sürekli  hareketi, yer değiştirmesi ve değişmesini ifade eder. Bu kafa yapılarımıza o kadar yeni bir kavramdır ki*, eğer bana en önemli yönetsel eksikliğimizin ne olduğunu sorsalar, su götürmez bir gerçeklik olarak ilk sırada söyleyeceğim,  sürekli hareketlilik ve değişim altında yönetimin bilinmemesi olacaktır. Bizler herhangi bir anda , duran bir mekanda yönetim bilgisine sahibiz. Bu bilgi o kadar sistematik,düzenli ve kolaylıkla aktarılabilen bir bilgi dizgesidir ki vazgeçmesi de kolay olmuyor. Oysa değiştirmemiz lazım, hem de acilen;

  1. Tüm yönetim ** prosesinin zaman ve mekandaki  topografisi  değişmiştir her şeyden once. Başlangıç ↔Proses ↔Sonuç   ya da    Girdi +Proses =Çıktı     ya da  Giriş↔Gelişme↔Sonuç

sıralılarının unsurları aynı kümenin içinde birbirine içine karışarak(ayrı kompartmanlarda değil)  eşzamanlı bulunmaktadır.Başlangıç  ile son arasındaki sıralı bağlantı yerini karmaşık ,düzensiz ilişkilerin belirsiz ve çeşitli sonuçlar ürettiği eş zamanlı bağlantılara bırakmıştır.

  1. Herhangi bir prosesin içindeki eş zamanlı bulunan bu unsurların birbirleriyle ilişkileri sürekli bir dinamizm altında yeni tanımlamalara sahiptir. Ve varsayılan prosesteki elemanlar birbirleriyle bağlantılarına göre sayısız sayıdadır. Şöyle ki;

Bir makina başında  1 insan çalışyorsa bu bir elemandır, 2 insan çalışyorsa bu 2 insanın biraradalığı başka bir eleman olarak eleman sayısına eklenmekte.Devam ettirirsek çalışan bir makina başka eleman olarak kümeye ilave edilir.Yani makinanın çalışyor olması,çalışmıyor olması ya da bakımsız olması gibi her durumu ilgili kümenin ayrı bir elemanıdır.Bu şunu ifade eder; bu makina başındaki masraf yerinde sadece işçi ve makina gibi görünür unsurlar yok, görünmez ama yaşanan ,hissedilen,sezilen sayısız sayıda ilişki ağının tüm karmaşık sonuçları mevcut.

  1. Prosesi karmaşık bir ilişkiler ağı olarak somutlaştırdıktan sonra çetrefilli kritik soruyu sorabiliriz artık Öznenin yani geleneksel olarak eylemi yapan olduğuna inandığımız akıl sahibi öznenin bu karmaşadaki yeri nedir? Proses mi özneye tabidir yoksa özne mi prosese tabidir? Öznenin gücünün eskisi gibi olmadığını biliyoruz artık.Bu karşılılıkta özne tıpkı diğer unsurlar gibidir.Tüm diğer unsurlar kadar aktiftir.Öznelerdir asıl olan.Daha doğrusu öznelerin ve diğer tümlerin biraradalığıdır. İşte ekip çalışmalarının artan öneminin gerisindeki temel budur.Proses odaklı eylemin temel gerekliliğidir bu çeşitliği bol biraradalık. Dolayısıyla tek tek performans yoktur,tüm prosesin tüm sorumluluğuna dayalı tek performans vardır. Tüm insan kaynakları kadrolarına temel duyurumdur.
  1. Tüm unsurları içeren tek, bütün ve olabildiğince karmaşık bir prosesin misyon ve vizyonu olamaz , olsa olsa başlangıç ilkeleri olur. Çünkü gelecek artık bugüne sıkışmıştır.Gelecek öngörüsü dedğimiz şey gelecekte olacak ya da yapılacak şey değil,bugün yapılacak şeylerdir.Dolayısyla proses odaklı kafalar asgari ve sürekli değiştirilecek,güncellenecek esnek ilkelerden yola çıkar. Bu yola çıkış sürekli ve bitmek bilmeyen bir yolculuktur.Karaya varmak değildir amaç,sürekli denizde kalmak ve yaşamaktır.Çünkü rekabet artık böylesi bir şeyi zarurui yapmaktadır.
  1. Dolayısyla esneklik,değişik ortamlara hemen uyum sağlayabilme beceresi proses odaklı kafaların sürekliliği için eğitimin yeni ve zorlu meşguliyeti olmak zorundadır. Esnekliği sağlayacak herhangi bir disiplin yoktur  şu anda.Günümüzde esnek olarak tanımlanan insanların çoğu basbayağı ucuz ve kaba  fırsatçılardır. Bahsettiğim esneklik tüm hayatla ilgildir,kendi hayatının imkanlarının sunduğundan daha fazlasının bilgisine ve ilgisine sahip olmaktır.Bunun yolu da sanatvari yaşamdan nasiplenmekle ilgilidir.Siz siz olun  yönetim kıtabından daha çok Dostoyevski okuyun. Emin olun bu sizi daha yönetici  yapacaktır.

* Sürekli değişim,hareket, antik Yunandan beri insanların düşünce sistemlerinde önemli bir yer edinmiştir.Ama bu sürekli harekette hep değişmeyeni aramışlardır.Bizim kastettiğimiz ise değişmeyen hiçbir şeyin olmamasıdır.

**Tüm yönetim derken kastettiğimiz  yönetim adına yapılan tüm eylemlerin tüm sorumluğunun tüm sorumlularca yapılmasıdır.Bu yazıda bahsettiğimiz çerçevenin bir gereğidir zaten.

Devamını Göster

Caner Karadavut

Caner Karadavut Hacettepe Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde 2 yıl geçirdikten sonra 1996 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olmuştur. Profesyonel hayata yine aynı yıl içinde İnşaat sektöründe Finans ve Bütçe- Planlama fonksiyonlarında görevler üstlenerek başlamıştır.2001 yılından itibaren Otomotiv sektöründe Finans –Kontrol –Maliyet ve Strateji Yönetim fonksiyonlarında uzmanlaşmış ve ilgili konularda Robert Bosch ve Yazaki firmalarında yöneticilik görevleri üstlenmiştir. 2009 tarihinden beride serbest danışman ve eğitmen olarak faaliyetlerine Bursa ve İstanbul’da devam etmekte birikimlerini çeşitli sektörden ve yelpazeden insanlarla paylaşmakta ve çoğaltmaktadır. Şu sıralar yoğun olarak geliştirmiş olduğu Labris Strateji Modeli ile Maliyet kavramına ve Maliyet Yönetimi uygulamalarına getirdiği yeni yaklaşımların pratik çerçevesini oluşturmak için çaba sarfetmektedir.” Caner Karadavut ile iletişim sayfamız üzerinden sorularınızı ve taleplerinizi iletebilirsiniz.

Related Articles

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Theoren Fleury Jersey