MUHASEBE

Muhtasar Beyanname Düzenleme ve Doldurma Üzerine

Bu yazımızda Muhtasar Beyanname Nasıl Düzenlenir? Muhtasar Beyanname Nasıl Doldurulur? sorularını cevaplamaya çalışacağız. Aynı zamanda Şirketler için Muhtasar Beyanname konulu yazımızı ve 2016 yılı muhtasar beyannameleri için de geçerli olacak şekilde inceleyebilirsiniz.

Muhtasar beyanname, işverenlerin ya da vergi toplayanların kesilen vergilerinin toplu olarak, matrahları ile birlikte vergi dairesine bildirilmesi durumudur. Detaylı ve dikkat edilmesi gereken bir iş olduğu için bazı hususların bilinmesi gerekir.

Muhtasar beyanname gelir vergisi beyanları arasındadır. Stopaj usülü bir vergilendirme durumu söz konusudur. Yani vergi asıl borçludan değil de, vergi sorumlusundan talep ediliyor.

Vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanlar bir aylık bir süre içerisinde yaptıkları ödemeler, karlar ve iratlar ile elde ettikleri vergileri ertesi ayın 23’üncü gününe kadar vergi dairelerine bildirmek zorundadır. Yıl sonunda ise tahakkuk ettirilen mevduat faizlerinden kesilcek vergilerin bildirilmesine olanak tanımak için bu süre 1 ay uzatılır.

Muhtasar beyannemenin içeriğinde  GVK 99’a göre bazı bilgilerin olması gerekmektedir. Bu hususlara muhtasar beyanname doldurulurken mutlaka dikkat edilmesi gerekir.

muhtasar-beyanname-duzenleme-doldurma

  • Tevkifat yapanın adı ve soyadı veya ünvanı ile adresi;
  • Muhtasar beyannamenin ilgili bulunduğu ay veya aylar,
  • Aylık ücret bordrolarının icmali; hizmet erbabının sayısı,hizmet erbabına ödenen ücretlerin toplam tutarları ve ücretlerden yapılan vergi kesintisinin tutarı. (Üç aylık muhtasar beyannamelerde her aya ait bordronun icmali ayrı gösterilir),
  • Vergi tevkifatına tabi diğer ödemeler,
  • Ödeme yapılan kişinin adı ve soyadı bilgileri ve iş adresi hatta varsa bağlı bulunduğu vergi dairesinin ismi, bilgileri ve mükellef hesap numarası; ödemelerin türü, ödemelerin miktarı, ödemeden yapılan vergi tefkifatı
  • Muhtasar beyannamenin düzenleme tarihi ve yetkilinin imzası

Doldurulan muhtasar beyannameler iki yolla vergi dairesine verilebilir. Ya vergi dairesine gelerek ya da online olarak, e-posta yoluyla. E beyannanme olarak da adlandırılan online bildirim işlemi sırasında, bu işlemden yararlanabilenler mutlaka  beyannamenin kanuni olarak teslim etme süresinin bittiği iş günü ve saat gece yarısı 24:00’ a kadar göndermelidirler.

Etiketler
Devamını Göster

Related Articles

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Theoren Fleury Jersey