VERGİ

Limited Şirketler için Vergi Avantajı Sağlamanın Yolları

Limited Şirketler hakkındaki hükümler, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 573-644 Maddeleri ile düzenlenmiş. Kanunda, Limited Şirket aşağıdaki cümlelerle tanımlanmıştır;

“Bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi bir ticaret unvanı altında kurulur; esas sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşur. Ortaklar, şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece, taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdürler.”

Sermaye Şirketlerinin %80’i Limited Şirketlerdir

Limited şirketler; tanımda da bahsedildiği gibi sermaye şirketi olmasına rağmen; ülkemizde sermayeden çok, ortaklar arasındaki kişisel güven ve dayanışmanın esas olduğu şirketlerdir. Ülkemizde sermeye şirketlerinin %80 ‘i Limited Şirket şeklindedir.

Bunun sebepleri;

  • Limited Şirket kuruluş prosedürleri, Anonim Şirketin kuruluşundan daha azdır.
  • Vergi avantajları vardır.
  • Şirket sahibi olma imajı, girişimcilere cazip gelmektedir.

Limited Şirkette Kamu Borçlarında Sorumluluk

Ortaklar, Limited Şirketin vergi borcundan, “SERMAYE HİSSELERİ ORANINDA” doğrudan sorumludurlar. Örneğin %20 Hisseye sahip bir ortak, vergi borcunun da %20’sinden sorumludur.

Müdürler, Limited Şirkete ortak iseler (5188 Sayılı Kanun) vergi borcunun tamamından sorumlu olurlar. Örneğin; %20 oranında ortaklığı olan Müdür, vergi borcunun %100’ ünden sorumlu sayılır. Ortak olmayan, atanmış Müdürler, Limited Şirketin borçlarından sorumlu tutulmazlar.

Limited Şirketlerde Vergilendirme

Limited Şirketlerde %20 oranında, KURUMLAR VERGİSİ ödenir. Limited Şirketin ortak ya da ortakları, kardan pay almak isteyebilirler. Bu durumda, ortak ya da ortaklar, aldıkları kardan %15 oranında gelir vergisi öderler.

Limited Şirketlerde Sigorta Avantajı

Limited Şirket Ortakları, şirketlerinde çalıştırdıkları kişilerin Sigorta Primlerini, düzenli ödedikleri takdirde, “ 5 Puanlık İndirim “ kazanmaktadır. “ 5 Puanlık İndirim “, Primini düzenli ödeyen işverenlerin; prim tutarını, %30 daha az ödemesi demektir.

Üstelik işveren;

a)- Kadın İstihdamı,

b)- Engelli İstihdamı,

c)- İlk İstihdam; gibi başka bir teşvikten de yaralandığı takdirde, Prim İndirim Oranı %30 ‘dan, %40-50 arasına çıkarabilir. İşveren içinde, bu durum büyük bir avantaj sağlar.

Vergilerini düzenli ödeyen şirketlerin, Vergi Dairesi ve bağlı oldukları Meslek Odaları tarafından, verilen “Teşekkür Belgeleri”, internet web sitelerinde yayınlamaları, iş yerinde bulundurmaları, imajlarında saygınlık sağlamaktadır.

Ayrıca, yakın geçmişte konuşulan, ancak, henüz yürürlükte olmayan; vergilerini düzenli ödeyen şirket sahiplerine, “Yeşil Pasaport Verme” uygulaması, söz konusu. Uygulama yapıldı taktirde, ülkemize çalışmaları ile katkıda bulanan ve vergisini düzenli ödeyen iş adamları için, hem hakkettikleri ayrıcalığı kazanmaları hem de motivasyon için, güzel bir uygulama olacaktır.

Saygılarımla…

Etiketler
Devamını Göster

Related Articles

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Theoren Fleury Jersey