MUHASEBE

Limited Şirket Kuruluş İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Önceki yazılarımızda sırasıyla Limited Şirket Kuruluş MasraflarıLimited Şirket Kuruluş İşlemleri İçin Gerekli Olan EvraklarLimited Şirket Kuruluş İşlemleri konularına değinmiştik. Bu yazımızda ise Limited şirket kuruluş işlemleri ve Limited Şirket Kuruluş İşlemlerinin muhasebeleştirilmesi işlemlerine değineceğiz.

Limited Şirket Kuruluş İşlemlerinde Çıkabilecek muhtemel sorunlar neler olabilir? Dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

  • Limited Şirket Kuruluşu asgari 10.000,00 TL ile asgari 1 ortak ile kurulur.
  • Türkçe olarak tespit edilmesi gereken unvanların da Limited Şirket ibaresi bulunmalı ve faaliyet konusunun gösterilmesi zorunludur. Benzer unvan olup olmadığının tescil işleminden önce kontrol edilmesi gerekmektedir.
  • Ortakların koyacakları sermaye en az 25,00 Tl veya katları olması gerekmektedir.
  • Limited Şirket Kuruluş işlemlerinde vergi dairesinden alınmış potansiyel vergi numarası belgesinin ticaret sicil memurluğuna, tescil evrakları ile birlikte ibraz edilmesi gerekmektedir.
  • Esas sözleşmenin sermaye maddesi düzenlenirken Sermaye paylarının itibari değeri ile ortağa ait pay adedi de belirtilmelidir.
  • Ana sözleşmede tüm ortak ve müdürlerin ad ve soyadı yanında yerleşim yeri, vatandaşlıkları ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) belirtilecektir.
  • TTK 623/1 gereği şirket ortaklarından en az birinin sınırsız olarak yönetim hakkına ve temsil yetkisine sahip müdür seçilmesi gereklidir.

Limited Şirket Kuruluş İşlemlerinin Muhasebe Kaydı 

Limited Şirket Kuruluş işlemlerinde Sermaye Tahakkuku:

Ortak A ve Ortak B, X Limited Şirketini, 30.000,00 TL sermaye ile 30.11.2015 tarihinde kurmuşlardır. Yapılması gereken muhasebe kaydı;

Mad. No

AÇIKLAMA

BORÇ

ALACAK

1

…30.11.2015..….

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI(-)
ortak A 15.000
ortak B 15.000

500 SERMAYE HS.
ortak A 15.000
ortak B 15.000

 

30.000

 

 

 

30.000

limited-sirket-kurulus-islemlerinde-dikkat-edilmesi-gerekenler

Limited Şirket Kuruluş işlemlerinde Ödenmiş Sermaye Kaydı:

Ortak A ve Ortak B, 30.11.2015 Tarihinde, ¼ oranında sermayeyi paylarına isabet eden kısmı kadarını şirket banka hesabına yatırmışlardır.

2

…30.11.2015..……..

102 BANKA HS.

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI(-)
ortak A 3.750
ortak B 3.750

 

7.500

 

 

7.500

Limited Şirket Kuruluş Esnasında Yapılan Giderler:

Şirket kuruluşu esnasında yapılan noter ve tescil gideri olan 1.500,00 TL gider ve 120,00 TL KDV Ortak A tarafından 30.11.2015 Tarihinde ödenmiştir.

3

….30.11.2015..

262 KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ HS

191 İND KDV HS.

331 ORTAKLARA BORÇLAR HS.
ortak A 40

 

1.500

120

 

 

1.620

262 KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERİ HESABI, amortisman yolu ile yok edilir. Genelde 5 yıl içinde eşit miktarda itfa olunarak yok edilir.

Devamını Göster

Related Articles

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Theoren Fleury Jersey