MUHASEBE

Limited Şirket Kuruluş İşlemleri İçin Gerekli Olan Evraklar-Belgeler

Önceki Yazımızda Limited Şirketlerde Kuruluş işlemlerinin neler olduğundan bahsetmiştik. Bu yazımızda ise limited şirket kuruluş işlemleri için gerekli evraklar kısmını ve Limited Şirket Kuruluş İşlemleri için hangi kurumlara başvuru yapılır? Sürecini maddeler halinde derleyerek bilgilerinize sunmak istedik. Konu hakkında detaylı bilgi almak için yazımızı inceleyebilirsiniz.

Limited Şirket Kuruluş İşlemleri İçin Gerekli Olan Evraklar-Belgeler

 • Ticaret Sicil Memurluğu İçin Gerekli Evraklar
 • Dilekçe
 • Kuruluk Dilekçesi ve Bildirim Formu (3 Nüsha, yabancı ortak var ise 4 Nüsha)
 • Noter tasdikli şirket ana sözleşmesi (3 Nüsha)
 • Müdürlerin şirket ünvanı altında imza beyannamesi (2 Nüsha)
 • Kurucular beyanı
 • Sermayenin onbinde dördünün Rekabet Kurumunun hesabına yatırıldığını gösteren banka dekontu
 • Sermayenin ¼’ünün bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontu
 • Oda kayıt beyannamesi
 • Vergi Dairesi İçin Gerekli Evraklar
 • Dilekçe
 • İşe Başlama Bildirim Formu
 • Şirket ana sözleşmesi (1 Nüsha)
 • Ortak nüfus cüzdanı sureti (Noter Onaylı)
 • İkametgah (1 Adet)
 • Kira kontratı
 • İmza sirküsü (1 Nüsha)
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Hizmet Sözleşmesi
 • SGK İşyeri Sicil Numarası Almak İçin Gerekli Evraklar
 • 2 adet SSK işyeri bildirgesi (matbu)
 • İşyeri Yetkili Bilgileri (matbu)
 • Müdürün ve ortakların nüfus cüzdanı Suretleri
 • Müdürün ve ortakların ikametgah ilmühaberleri
 • Belediye küşat ya da işyeri açma izin belgesi fotokopisi
 • Vergi levhası fotokopisi
 • Bağlı bulunduğu Oda, dernek veya birliklerden alınacak kayıt sureti
 • Ticaret Sicili Kuruluş Gazetesi
 • Müdür imza sirküleri
 • Kira kontratı veya tapu fotokopisi
 • Defter ve belge düzenleyen muhasebeci-mali müşavirlerin belgesi
 • İş ihaleli ise ihale sözleşmesi veya işyeri teslim tutanağı

Limited Şirket Kuruluş İşlemleri için Hangi Kurumlara Başvuru Yapılır?

 • Ticaret Sicil Memurluğu,
 • Vergi Dairesi,
 • Personel Çalıştırmak Söz Konusu ise SGK
 • İştigal konusuna göre diğer ilgili kurum ve kuruluşlar.

Devamını Göster

Related Articles

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Theoren Fleury Jersey