SİGORTA

Kurumsal Sağlık Sigortalarında Vergi İndirimi

Kurumsal sağlık sigortaları ödemesi gerçekleştiren bir iş veren bu ödemeyi gider olarak vergiden düşebilme hakkında sahiptir. Kurumsal sağlık sigortalarının vergiden düşülebilme vergi indiriminden faydalanabilmesi için aşağıdaki bilgilere sahip olması gerekmektedir.

Kurumsal Sağlık Sigortalarında Vergi İndiriminden Faydalanabilmek için ;

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile ödenen ve aylık toplamı asgarî ücretin % 30’unu (01.01.2012-30.06.2012 dönemi asgari ücreti üzerinden 265,95.-TL, 01.07.2012-31.12.2012 dönemi asgari ücreti üzerinden 282,15.-TL,) geçmeyen özel sağlık sigortası primi tutarlarından prim alınmayacağı öngörülmüştür.

SİGORTA TEKLİFİ İÇİN BAŞVURU FORMU

Buna göre, sigortalı adına ay içinde özel sağlık sigortası primi işverence yapılan ödemeler toplamının aylık asgari ücretin % 30’una 01.01.2012- 30.06.2012 dönemi asgari ücreti üzerinden 265,95.-TL, 01.07.2012-31.12.2012 dönemi asgari ücreti üzerinden 282,15.-TL,) isabet eden kısmı prime esas kazanca dahil edilmeyecek, kalan tutar ise ödendiği ayın prime esas kazancına dahil edilecektir.

İşverence karşılanan özel sağlık sigortası primi dışındaki diğer şahıs sigortası (hayat, kaza, vs.) primlerinin ise tamamının sigorta primine kesintisine tabi tutulması gerekmektedir. Personelin eş ve çocuklarının özel sağlık sigortası primi de işveren tarafından katkı yapılması halinde bu tutardan SGK primi kesilecektir.

kurumsal-saglik-sigortalarida-vergi-indirimi2

Söz konusu primler, ödendiği ayda elde edilen ücretin % 5’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak üzere hizmet erbabının safi ücret tutarının belirlenmesi sırasında indirim konusu yapılabilecektir. Bu sınırları aşan tutarlar ise ücret matrahına dahil edilerek stopaja tabi tutulacaktır.

Kaynak: Ergo Sigorta

 

Devamını Göster

Tuğba Coşkun

Tuğba Coşkun Lise Eğitimini Anadolu Hisarı Ticaret Meslek Lisesinde Muhasebe bölümünde tamamlamıştır. Muhasebe eğitiminden sonra Uludağ Üniversitesi Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümünden mezun olmuştur. Şu anda da Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 4. sınıf öğrencisidir. Sağlık sigortaları uzmanlık alanı olmak üzere Tuğba Coşkun’un 10 yıllık sigorta deneyimi bulunmaktadır. Tuğba Coşkun aynı zamanda Yelken Sigorta Acenteliğinin ortaklarındandır.

Related Articles

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Theoren Fleury Jersey