SİGORTA

Kurumlar Vergisi Hakkında Önemli Bilgiler

Bu yazımızda kurumlar Vergisinin ne olduğunu ve Kurumlar Vergisinin Ne zaman verildiğini. Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Ne zaman Ödendiği gibi konulara Değineceğiz. Kurumlar Vergisi 2016 yılı için ve diğer yıllar için de aksi ilgili bakanlık tarafından belirtilmedikçe aşağıda belirtilen bilgiler çerçevesinde ödenir. Aynı zamanda Kurumlar Vergisi Beyannamesi Doldurulurken Dikkat Edilmesi Gerekenler isimli yazımızı da inceleyebilirsiniz.

 • Kurumlar hesap dönemi içerisinde belirledikleri kazançlarını hesap dönemi bitimini takip eden dördüncü ayın başı ile 25’i arası beyan ederler. Beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar da vergi ödemesi gerçekleştirilir.
 • Örneğin: Kurumlar Vergisi Dönemi 2016 Ocak  ayında kapandığını düşünürsek Hesap döneminin kapandığı ayı izleyen 4. ayın birinci gününden 25. günü akşamına kadar verilir.
 • Beyannameye ek olarak mali bilgiler, kimlik bilgileri, beyannameden ve beyannamenin imzalanmasından sorumlu mali müşavir bilgileri de ekte sunulmalıdır.

Kurumlar Vergisi Ödemekle Yükümlü olan Şirketler

 • Sermaye Şirketleri olarak adlandırılan işletmeler (Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Ülkemizde bulunan yabancı şirketler)
 • Kooperatifler,
 • KİT (Kamu İktisadi Teşekkülleri)
 • Dernek veya Vakıf’ların kar amacıyla işletilen şirketleri, (Dernek ve Vakıflar rekabet ilkeleri gereği diğer ticari işletmelerle aynı işi yaptıklarında vergiye tabi olurlar)

kurumlar-vergisi-hakkinda

Kurumlar Vergisi Ödemeyen Kuruluşlar

 • Kamu tarafından işletilen ve yönetilen hastaneler, polikinlikler, dispanserler, okul gibi eğitim kurumları,
 • Yine kamu tarafından organize edilen panayır ve sergiler,
 • Kamu kuruluşları yaptıkları faaliyetler nedeniyle resim ve harç alırlar bunlarda kurumlar vergisinden muaftırlar.
 • Kooperatiflerin kazançlarından kar dağıtmayan, yasada tanımlanmış ana sözleşmelerinde hükümler bulunanlar kurumlar vergisi ödemezler.
 • Bilimsel araştırma ve geliştirme yapan kurum ve kuruluşlar, yine ilgili bakanlığın (maliye bakanlığı) belirlediği ve önceden duyurduğu şartları sağlayanlar kurumlar vergisi ödemesi yapmazlar yani vergiden muaf olurlar,
 • OSB (Organize Sanayi Bölgesi)’lerin geliştirilmesi alt yapı çalışmaları yapan yaptıkları alt yapı çalışmalarından dolayı kurumlar vergisi ödemelerinden muaf tutulmaktadır.
Etiketler
Devamını Göster

Related Articles

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Theoren Fleury Jersey