MUHASEBEVERGİ

Kurumlar Vergisi Beyannamesine Eklenecek Belgeler Nelerdir?

Önceki yazımızda Kurumlar Vergisi Beyannamesinin nasıl verilmesi gerektiği ile ilgili bilgiler vermiştik. Önceki yazımıza buradan ulaşabilirsiniz. Bu yazımızda ise Kurumlar Vergisi Beyannamesine hangi belgelerin eklenmesi gerektiği aynı zamanda kurumlar vergisi oranları ve beyan şekilleri gibi konulara değineceğiz.

Kurumlar Vergisinin Beyan Edilmesi

Yıllık kurum kazançlarının, Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre vergilendirilmesi ile düzenlenen beyannameler, ilgili bulunduğu hesap dönemine ait kurum kazançlarının ayrıntılı bir dökümünü verir.

Bu beyan ile kurumlar nereden, nasıl ve ne kadar gelir elde ettiklerini beyan etmiş olurlar.

Kurumlar Vergisinde Beyan Şekilleri

Üç şekilde gerçekleşir. Tam Mükellefiyette Beyan, Dar Mükellefiyette Beyan, Tasfiye ve Birleşmede Beyan.

Tam Mükelefiyette Beyanda ise dönemler önemlidir. Normal Hesap Dönemi ve Özel Hesap Dönemi adlı iki farklı dönem tanımı karşımıza çıkar ki; bunları ise şu şekilde açıklamamız mümkündür.

Normal Hesap Dönemi; Normal hesap dönemi, 1 Ocak – 31 Aralık arasındaki zaman dilimini anlatır. 31 Aralıktan sonraki Nisan ayının 25. günü akşamına kadar beyanname düzenlenir.

Özel Hesap Dönemi; Özel hesap dönemi tayin edilmiş mükelleflerde, hesap dönemi bitişinden sonraki 4. ayda, 25. günün akşamına kadar düzenlenip, beyanname verilir.

Dar Mükellefiyette Beyanda ise durum farklıdır. Dar mükellef, Türkiye’yi terk etmeden 15 gün içinde; bu kurumlar adına Türkiye’de hareket edenler ise, kazançları elde ettikleri andan itibaren 15 gün içinde beyanname vermek zorundadır.

TASFİYE ve BİRLEŞME gibi özellikli durumlar söz konusu olduğunda ise, 15 günlük sürede beyannamenin verilip, bu 15 günlük sürede de verginin ödenmesi gerekir.

Kurumlar Vergisi Beyannamesine Eklenecek Bildirim ve Belgeler

 • Ayrıntılı bilanço ve ayrıntılı gelir tablosu veya işletme hesabı özeti,
 • Kesinti yoluyla ödenen vergilere ilişkin belgeler,
 • Yabancı ülkelerde ödenen vergilere ilişkin belgeler,
 • Dar mükellef ortağı bulunan kurumların bu ortakların adları, unvanları ve ikamet adreslerine ait bildirim.
 • Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere ait ticari kardan mali kara ulaşmak için yapılan hesaplamayı gösteren bildirim,
 • Beyannamedeki tabloların yetersizliği nedeniyle ayrıca düzenlenen liste ve ekler.

Kurumlar Vergisi Oranları

Son üç yıla ait kurumlar vergisi oranları. Hesap Dönemi Oranı Kanuni Olarak

 • 2018 %22 K.V.K. Geçici Madde 10
 • 2017 %20 K.V.K. Mad. 32
 • 2016 %20 K.V.K. Mad. 32

Tablodan anlaşıldığı gibi; 2018 yılında Kurumlar Vergisi Oranı, %2 lik bir artışla %22 olmuştur. 2019 ve 2020 yıllarında da, Kurumlar Vergisi oranının %22 olması, son kabul edilen Torba Tasarının 84 ila 104’üncü maddelerini kapsayan 4 üncü bölüm ile yasallaşmış oldu.

Torba tasarısının kurumlar için getirmiş olduğu diğer yenilikler ise şunlardır;

 1. Kooperatiflerin ortakları dışındaki kişilerle yaptıkları işlemler ile kooperatif ana sözleşmesinde yer almayan konularda ortakları ile yaptıkları işlemler “ortak dışı işlemler” olarak sınıflandırılacak.
 2. Kurumların, en az 2 yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların yüzde 75’lik kısmı ile aynı süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan kazançların yüzde 50’lik kısmı Kurumlar Vergisi’nden muaf tutulacak.
 3. İmalat Sanayisi’ne yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım harcamaları için Kurumlar Vergisi’nde uygulanan indirimler 2018’de de devam edecek.
  Kurum Kazancınızın çok, ödediğiniz verginin tam olması dileğiyle…
Devamını Göster

Related Articles

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Theoren Fleury Jersey