VERGİ

Kurumlar Vergisi Beyanı Nasıl Yapılmalı?

Sık sorulan soruların başında kuşkusuz kurumlar vergisi ve kurumlar vergisi beyannamesi gibi konular gelmektedir. Bu yazımızda ise özellikle kurumlar vergisi beyannamesi nasıl verilir? Kurumlar vergisi beyannamesi verirken nelere dikkat edilmeli? Dar Mükellefiyet ve Tam Mükellefiyet gibi konulara değineceğiz.

Kurumlar Vergisi ve Kurumlar Vergisinin Beyan Edilmesi

Kurumlar vergisi, kurumlar vergisi üzerinden alınan vergi çeşitlerinden biridir. Kurum kazançları, kurumlar vergisi madde 1’de sayılan kurumların kazançlarıdır. Bu kurumları şu şekilde sıralayabiliriz;

a)- Sermaye Şirketleri; Anonim, Limited, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket,

b)- Kooperatifler,

c)- İktisadi Kamu Müesseseleri,

d)- Dernek ve Vakıflara ait İktisadi İşletmeler,

e)- İş Ortaklıkları.

Burada, dikkate almamız gereken nokta, sendikalar dernek, cemaatler vakıf sayılmaktadır.

Mükellef Ayrımı Nasıl Yapılıyor?

Kurumlar Vergisi Kanunu’nda mükellefler, sınıflara ayrılmıştır. Tam Mükellef ve Dar Mükellef sınıflandırılması; kurumun kanuni veya iş merkezinin, Türkiye’de bulunup, bulunmadığına bakılarak yapılmaktadır.

Tam Mükellefiyetlerin, kanuni veya iş merkezleri, Türkiye’de bulunur. Hem Türkiye’de hem de yurtdışında elde ettikleri tüm kurum kazançları ile vergiye tabi olurlar.

Dar Mükelleflerde, durum farklıdır. Dar mükelleflerin hem kanuni hem de iş merkezi,  Türkiye’de bulunmaz. Bundan dolayı sadece Türkiye’de elde etmiş oldukları gelirlerinden vergilendirilirler.

Kurumlar Vergisinin Beyan Edilmesi Nasıl Yapılır?

Yıllık kurum kazançlarının, Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre vergilendirilmesi ile düzenlenen beyannameler, ilgili bulunduğu hesap dönemine ait kurum kazançlarının ayrıntılı bir dökümünü verir.

Bu beyan ile kurumlar nereden, nasıl ve ne kadar gelir elde ettiklerini beyan etmiş olurlar.

Kurumlar Vergisinde Beyan Şekilleri Nasıldır?

Üç şekilde gerçekleşir. Tam Mükellefiyette Beyan, Dar Mükellefiyette  Beyan, Tasfiye ve Birleşmede Beyan.

Tam Mükellefiyette Beyan Nasıldır?

Tam Mükellefiyette beyan dönemler önemlidir. Normal Hesap Dönemi ve Özel Hesap Dönemi adlı iki farklı dönem tanımı karşımıza çıkar ki; bunları ise şu şekilde açıklamamız mümkündür.

Kurumlar Vergisinde Hesap Dönemleri

Normal Hesap Dönemi;  Normal  hesap dönemi, 1 Ocak – 31 Aralık arasındaki zaman dilimini anlatır. 31 Aralıktan sonraki Nisan ayının 25. günü akşamına kadar beyanname düzenlenir.

Özel Hesap Dönemi ; Özel hesap dönemi tayin edilmiş mükelleflerde, hesap dönemi bitişinden sonraki 4. ayda, 25. günün akşamına kadar düzenlenip, beyanname verilir.

Dar mükellefiyette beyanda ise durum farklıdır. Dar mükellef, Türkiye’yi terk etmeden 15 gün içinde; bu kurumlar adına Türkiye’de hareket edenler ise, kazançları elde ettikleri andan itibaren 15 gün içinde beyanname vermek zorundadır.

Tasfiye ve Birleşme gibi özellikli durumlar söz konusu olduğunda ise, 15 günlük sürede beyannamenin verilip, bu 15 günlük sürede de verginin ödenmesi gerekir.

Devamını Göster

Related Articles

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Theoren Fleury Jersey