VERGİ

Kümülatif Vergi ve Kümülatif Vergi Matrahı Nedir?

Bu yazımda, kümülatif gelir vergisi hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Önce kümülatifin sözlük anlamına bakalım. Kümülatif, sözlüklerde “toplu” veya “birikmiş” diye anlatılır. Buradan, kümülatif toplam kelimesine geçip bir tanımlama yaparsak; “Kümülatif toplam; birikmeli, gittikçe artan, birbirine eklenen toplam” demektir..

Nasıl ki matematikte karekök almak, ard arda gelen sayıların değerini katlayarak artırıyorsa, örneğin 1′ in karekökü 1, 2’nin karekökü 4, 3’ün karekökü 9 olmakta ise; kümülatif toplam da buna benzer bir biçimde, gittikçe artarak artan sayılarla ifade edilir.
Kümülatif, ekonomi biliminde sıkça kullanılmakta ve toplanarak gelen anlamını vermektedir. Burada toplanarak gelen gelir değil, gelirin vergisidir aslında. Neden mi vergi toplanarak gelir ? Adil bir vergilendirme sağlamak için, verginin toplanarak gelen bir sistematikte hesaplanması gerekir. Az gelir az vergi, çok gelir çok vergi oluşturmalıdır.

KÜMÜLATİF GELİR VERGİSİ TEKNİĞİ

Kümülatif Gelir Vergisi Tekniği; gelirin artması ile doğru orantılı olarak, verginin de artması felsefesine dayanır. Yani çok kazanan çok, az kazanan az vergi vermelidir, denilmektedir. Ancak, bu sistem için %100 adil bir uygulamadır diyemeyiz. Çünkü, bu uygulama en çokta asgari ücret ile çalışanların gelirleri üzerinde kullanılmaktadır. Gelirleri ay itibari ile artan çalışanların, vergiden dolayı kesintilerinin artması da; asgari ücret ile çalışanlar için, mutluluk verici bir durum olmamaktadır.

ÜCRET NEDİR?

Burada sözü geçen ücretin, ne olduğundan da biraz bahsetmek istiyorum. Ücret, bedensel ya da zihinsel bir emek karşılığında işverenden elde edilen geliri anlatır. Yani bir gelirin ücret sayılabilmesi için; çalışanın, bir işverene tabi olması, belli bir iş yerine bağlı olarak çalışması ve hizmetinin karşılığında bu geliri almış olması, koşullarını sağlamalıdır. Burada anlatmış olduğum ücretin, vergilendirilmesine sıra geldiğinde ise, bu ücret gelirinin “gerçek olması ve safi tutarının” hesaplanmış olması gerekir.

SAFİ TUTAR NEDİR?

Safi tutarda, ücret gelirinin; SGK primi, işsizlik primi, şahıs sigorta primleri, bireysel emeklilik katkı payları, sakatlık indiriminden arındırılması ile elde edilmiş tutardır.
Verginin ay ay toplanması ile yıl sonunda, toplam (kümülatif) vergi toplamına erişilmiş olunur. Örneğin ocak ayında işe girmiş bir işçinin Ocak ayı gelir vergisi, kümülatif vergi tekniği sayesinde, Mayıs ayında artmış olacaktır. Sonuç olarak, Ocak ayında ve Mayıs ayında, aynı vergiye tabii olunmaz.

BRÜT MAAŞ ve NET MAAŞ NEDİR?

Vergiye tabii olan brüt maaşlarımız değil net maaşlarımızdır. Net maaşta anlatılmak istenen ise; brüt maaşın, SGK primi (%14) ve işsizlik primi (%1) nden arındırılması ile ortaya çıkan maaş miktarıdır. Hesaplanan bu net maaşta, Maliye Bakanlığınca belirlenmiş 4 (dört) farklı basamağı için, 4(dört) farklı gelir vergisi oranı uygulanmaktadır. Her sene, bu sayısal veriler Maliye Bakanlığı tarafından, Resmi Gazetede yayınlanır.

2018 YILI İÇİN KULLANILACAK GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ ŞUNLARDIR;

  1. 14.800TL. ye kadar %15
  2. 34.000 TL. nin 14.800n tl.si için 2.220 TL. fazlası
  3. 120.000 TL. nin 34.000 tl. si için 6.060 TL. fazlası için
  4. 120.000 TL. den fazlasının 120.000 TL. si için 29.280 TL. fazlası %35

KÜMÜLATİF GELİR VERGİSİ HESABI NEDİR?

Bu oranların uygulanması için, öncelikle brüt ücretin kümülatif gelir vergisi bulunur. Bulunan bu kümülatif gelir vergisi, önceki ayın kümülatif gelir vergisi ile toplanır. Böylece hesaplanacak aya ait olan “toplam kümülatif gelir vergisi” bulunmuş olur.

Bulduğumuz toplam kümülatif gelir vergisi, yukarda sayılan dört maddeden hangisine denk geliyorsa, o basamaktaki gelir vergisi oranı ile çarpılıp, gelir vergisi hesaplanmış olur.
Bu hesaplama, Mali Müşavirlerin görevi olduğu için, burada rakamsal değerlerle ilgili örnek bir hesaplama göstermeyeceğim.

Gelirinizin katlanarak artması dileğiyle…

Dilek ÖZCANLI

Etiketler
Devamını Göster

Related Articles

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Theoren Fleury Jersey