SİGORTA

Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası Hakkında

Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortaları çiftçilerin küçükbaş hayvanlarının başına gelebilecek muhtemel risklerden kaynaklı maddi kaybı gidermek amacıyla Tarım Sigortaları Havuzu vasıtasıyla risklerin karşılandığı sigorta türüdür. Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortaları aynı zamanda sigorta genel ve özel şartları kapsamında tanımı yapılan küçükbaş hayvanlarını kapsamaktadır. Sigorta genel şartları dışındaki hayvan türleri kapsam dahilinde değildir.
Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortaları Hakkında Genel Bilgiler ise aşağıdaki gibidir.

Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası Kapsamına Alınan Riskler

Genel Şartların A.3 maddesinin (a) fıkrasında belirtilen hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale, her türlü kaza, vahşi hayvan saldırısı, yılan ve böcek sokması, zehirli çayır otları ve yem’e bağlı zehirlenmeler, her türlü doğal afetler ve güneş çarpması, yangın veya infilâk, sebebiyle meydana gelen ölümler ve mecburi kesim riskleri Genel Şartlar ile Tarife ve Talimatlar çerçevesinde sigorta kapsamındadır.

Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası Kapsamına Alınan Hayvan Türleri

Veteriner Bilgi Sistemine (TÜRKVET’e) kayıtlı olan koyun ve keçi ile koç ve tekeler, sigorta eksperleri tarafından yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda, sigortaya kabul edilir. Sigorta eksperlerinin raporları ve değerlendirmelerinde negatif veya olumsuz olarak rapor edilen küçükbaş hayvanlar sigortaya kabul edilmezler. Ya da sigorta şirketinin veya Tarım sigortaları havuzunun da değerlendirmesi sonucunda ek teminatla alınabilir veya yine olumsuz değerlendirilebilir.

Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası Ödeme Vadeleri

Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortasında, poliçede yazılı primin %50’si Devlet tarafından karşılanacaktır. Sigortalı tarafından ödenecek olan primin %25’i peşin alınır, kalan prim tutarı da en fazla 5 taksitle tahsil edilir.
Aynı zamanda oluşan riskler en geç 24 saat içerisinde sigortalı tarafından doğrudan veya sigorta acetesi, sigorta şirketi aracılığıyla Tarsim’e başvuru yapılması gerekmektedir.

Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortasında Poliçe

Çiftçi; Veteriner Bilgi Sistemine (TÜRKVET)’e kayıtlı olan koyun ve keçi ile koç ve tekelerini, sigortalatmak için Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM’e) üye sigorta Şirketine veya acentesine başvurur. Acente, Tarım Sigortaları Havuzu (Tarsim) tarafından yaptırılan risk inceleme işleminden sonra poliçeyi düzenler.

kucukbas-hayvan-hayat-sigortalari

Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortasında Hasar Ödemesi

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından görevlendirilen Veteriner Hekim, hasar ihbarı yapılan hayvanı en kısa süre içerisinde görüp, gerekli incelemesini yaparak “Çiftlik Hayvanları Sigortaları Küçükbaş Hayvan Hasar Raporu’nu düzenler. Hasar dosyası tamamlanarak, kesinleşmiş tazminat miktarları en geç 30 gün içinde yine Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından sigortalıya banka kanalıyla ödenir.

 

Devamını Göster

Tuğba Coşkun

Tuğba Coşkun Lise Eğitimini Anadolu Hisarı Ticaret Meslek Lisesinde Muhasebe bölümünde tamamlamıştır. Muhasebe eğitiminden sonra Uludağ Üniversitesi Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümünden mezun olmuştur. Şu anda da Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 4. sınıf öğrencisidir. Sağlık sigortaları uzmanlık alanı olmak üzere Tuğba Coşkun’un 10 yıllık sigorta deneyimi bulunmaktadır. Tuğba Coşkun aynı zamanda Yelken Sigorta Acenteliğinin ortaklarındandır.

Related Articles

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Theoren Fleury Jersey