VERGİ

Kdv1, Kdv2, Kdv3 Nedir?

Kdv1, Kdv2 ve Kd3 Nedir? Detayları Nelerdir?

Bu yazımda, KDV olarak kısaltılarak yazılan Katma Değer Vergisinin, ülkemizde kullanılan üç türü olan KDV1, KDV2 ve KDV3 beyanlarından söz etmek istiyorum.

Ticaret yapan iş insanları, mal ve hizmet teslimlerini yaptıkları esnada; fatura, fiş gibi kanuni bilgi belgeleri düzenlerler. Düzenlemiş oldukları bu belgeler üzerindeki, mal ve hizmet bedeli ile birlikte, hesaplamış oldukları Katma Değer Vergisini de karşı taraftan tahsil ederler. Bu şekilde mal ve hizmet satışında hesaplanıp, alınan KDV’ye “Hesaplanan KDV” denir. Mal ve hizmet aldıkları zaman ise mal ve hizmet bedeli yanında belge üzerindeki KDV tutarını da karşı tarafa öderler. Ticaretle uğraşan iş insanlarının, mal veya hizmet alışlarında karşı tarafa ödemiş oldukları KDV’nin ismi ise “İndirilecek KDV”dir. Bu verilerden yola çıkarak, hesaplanan KDV ve indirilecek KDV tutarlarının toplamları arasındaki fark alınır ve KDV beyannamesindeki miktar oluşturulur.

Katma Değer Vergisi Beyannamesinin düzenlenme sebebi; Vergi Dairesince, ticaret yapan kişi ve kurumların yasada belirlenmiş dönemler içindeki gelirlerinin takibini yapmaktır.

KDV1 Beyannamesi Nedir?

Ülkemizde üç çeşit Katma Değer Vergisi Beyannamesi düzenlenip, beyan edilir. KDV1, KDV2 ve KDV3 olarak adlandırılan beyanların farklılığı, ticari işlemin niteliği ile ilgilidir. Daha açık bir ifade ile ticari işlem yapılan kişi ve kuruluşların, vergi karşısındaki yükümlülüklerinin farklılığından kaynaklanmaktadır. Ticari işlem sırasında karşı tarafın özelliği, ticari işlemden kaynaklanan KDV’nin, KDV1 beyannamesi ile mi, KDV2 beyannamesi ile mi yoksa KDV3 beyannamesi ile mi beyan edileceğini belirleyen etkendir.

KDV1 Beyannamesi, Gerçek usulde vergilendirilen ticari kazanç ve serbest kazançların KDV’si için düzenlenir. 3065 sayılı KDV Kanunu madde 39 ile düzenlenmiştir. Aylık ya da üç aylık dönemlerde düzenlenen ve beyan edilen bir beyannamedir. Vergi kesintisi yapmakla sorumlu olanlar, aylık olarak bu beyanı düzenlemelidirler.

Katma Değer Vergisi, ülkemizde %1, %8 ve %18 oranında uygulanmaktadır. Bu oranların, hangi mal ve hizmet için uygulanacağı kanunlarımız tarafından belirlenmiştir. Ancak, bazı ticari işlemler için KDV uygulanmaz. Buna “KDV’den istisna” adı verilir.
KDV1 Beyannamesi, “vergi mükellefleri” tarafından; KDV2 Beyannamesi ise “vergi sorumluları” tarafından düzenlenmektedir. Vergi mükellefi, kendisine vergi doğan ve bu vergiyi kendisi ödemek zorunda olan kişi iken; Vergi sorumlusu, hem kendisi hem de başkası adına vergi ödemekle sorumlu tutulan kişidir.

KDV Kategorisi Gösterimi

Devlet, bazı durumlarda vergiyi asıl vergi mükellefi olan kişilerden ya da kurumlardan tahsil edemez veyahut onlardan vergiyi almak istemez. Böyle durumlarda üçüncü bir taraf yani bir vergi sorumlusu seçer. Vergi sorumlusundan bu vergiyi alır. Vergi sorumlusu, bu vergiyi öder; ancak, vergi tutarı kadar da yerine vergisini ödediği asıl mükellefe, eksik ödeme yaparak bu vergiyi dolaylı olarak ondan almış olur. Böylece vergi sorumlusunun bir kaybı olmamış ve asıl vergi mükellefinden dolaylı da olsa; vergi, vergi dairesi tarafından tahsil edilmiş olur. Devlette belki tahsil edemeyeceği asıl mükellefin vergisini, bu yolla tahsil ederek vergiyi güvence altına almış olur. Örneğin, ülkemizde bir alış veriş merkezi inşa edileceğiz. Ancak, bu alışveriş merkezinin mimari projesini yurtdışında bir mimarlık firmasına yaptırmak istersek; aldığımız proje hizmetinin KDV’sini KDV2 beyannamesi ile göstermeliyiz.

Vergi sorumlusunun burada yapmış olduğu, karşı tarafın vergisini ödeyip, bu vergiyi de karşı tarafa ödeyeceği tutardan düşmesi işlemine, muhasebe dilinde “tevkifat yapmak” denir. İşte bu şekilde tevkifat yapılan işlemler için 3065 sayılı Kanunun 10uncu maddesine göre KDV2 Beyannamesi düzenlenir. Tevkifat, hangi dönemde yapılmışsa, o döneme ait KDV2 beyannamesi düzenlenmelidir.

Hayatımıza, 31.01.2018 tarihinde, “17 Nolu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile giren KDV3 Beyannamesi; “Türkiye’de ikametgahı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından Türkiye’de yerleşik ancak KDV mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişilere elektronik ortam üzerinden sağlanan hizmetlere yönelik olarak Gelir İdaresi nezhinde almış oldukları özel KDV Beyananesi ile bu hizmetlere isabet eden KDV’nin beyan edilip ödendiği beyannamedir.” Diye tanımı yapılmıştır.

Daha açık bir ifade ile ülkemizde ikametgahı, iş yeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar, internet üzerinden sundukları hizmetleri için elde ettikleri kazançlarına karşılık vergi vermelilerdir. Bu düşünce, Gelir Vergisi İdaresinin bu kuruluşlara “kendi sistemleri” üzerinden KDV beyanlarını yapıp, ödemeleri için bir sistem oluşturmasına vesile olmuş ve böylece KDV3 Beyannamesi ortaya çıkmıştır.

KDV3 Beyannamesi düzenlemek isteyen kişi ve kurumların, öncelikle “Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti” tesis edip, sonrasında beyan vermekle yükümlüdürler. Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti için www.digitalservice.gib.gov.tr adresine KDV mükellefiyetlerini tanımlamış olmalılar.

Bu yazımda KDV1, KDV2 ve KDV3 beyanları arasındaki temel farklılıklara değinmeye çalıştım. Çok işiniz, bol KDV’niz olması dileğiyle…
Dilek ÖZCANLI
MALİ MÜŞAVİR

Etiketler
Devamını Göster

Related Articles

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Theoren Fleury Jersey