VERGİ

Kdv Beyannamesi Ne Zaman Verilir?

Beyanname tanımlamalarını ve beyanname çeşitlerinden bahsettiğimiz yazılarımızın ve yine beyanname çeşitlerinden olan Kdv beyannamesinin tanımından  bahsettiğimiz yazımızın ardından bu yazımızda da yine kdv beyannamesinin nasıl beyan edilmesi gerektiği ve kdv beyannamesinin ne zaman verilmesi gerektiği ile ilgili bilgilendirme yapacağız. Konu hakkında detaylı bilgi için yazımızı inceleyebilirsiniz.

Kdv Beyannamesi Ne Zaman Verilir?

3065 sayılı KDV Kanunu md. 39’a göre Vergilendirme Dönemi:
Katma Değer Vergisinde vergilendirme dönemi, faaliyet gösterilen takvim yılının üçer aylık dönemleridir. Ancak, Maliye ve Gümrük Bakanlığı mükelleflerin yıllık gayri safi hâsılatlarına göre üç aylık vergilendirme dönemi yerine birer aylık vergilendirme dönemi tespit etmeye yetkilidir.

Aşağıdaki hallerde vergilendirme dönemi:

Götürü usulde vergilendirilen mükellefler için bir takvim yılı,
Vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar için bir ay,
İthalat, transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasındaki taşımacılık işlerinde gümrük bölgesine girildiği veya gümrük bölgesinden çıkıldığı andır.

Kdv Beyannamesi Verme Süresi

3065 sayılı KDV Kanunu madde 41’e göre:
Mükellefler ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar Katma Değer Vergisi beyannamelerini, vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmidördüncü günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine vermekle yükümlüdürler (VUK 17/04/2007 371 sıra numaralı tebliğ).

Verginin Ödeme Şekli ve Zamanı

Beyanname vermek mecburiyetinde olan mükellefler ile vergi kesmekle sorumlu tutulanlar, bir vergilendirme dönemine ait katma değer vergilerini beyanname verecekleri ayın yirmialtıncı günü akşamına kadar ödemeye mecburdurlar (VUK 17/04/2007 371 sıra numaralı tebliğ).

Ödediğimiz vergiler, bize pozitif değerler olarak geri dönecek ve daha aydınlık yarınlarımız olacak…

Dilek ÖZCANLI

Devamını Göster

Related Articles

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Theoren Fleury Jersey