Başarılı Kadın Girişimciler

Kadın Girişimcilere Özel Teşvikler

Ülkemizde, kadınlara pozitif ayrımcılığın en çok yapıldığı alan, tabii ki kadın girişimci teşvikleridir. Teşviklerde, kadınlara yapılan pozitif ayrımcılığın nedeni ise; kadının iş sahibi olmasını ve dolayısı ile para kazanıp, kendi ayaklarının üzerinde durmasını sağlamak olarak düşünülmektedir. Bunun en önemli getirisi de,toplumun refah seviyesinin artmasıdır diyebiliriz.

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadınlar, çalışma hayatının içinde, erkekler kadar varlık göstermemiştir. Annelik, ev kadınlığı gibi seçenekler, ülkemizde çok sayıdaki kadın tarafından, daha cazip bir seçenek olarak görülmüştür. Yakın geçmişimizin son 15-20 yıllık döneminde, çalışan, evli ve çocuklu kadınların çok sayıda artışı ve bu kadınların çalışmayan kadınlara rol model olmaları, kadınların çalışma hayatına bakışında  pozitif bir ivme kazandırmıştır.

Ancak çalışan bayanların büyük bir kesimi, üniversite mezunu; kendi iş yerini açanlarından büyük bir kesimi ise gerekli maddi ve manevi desteği, ailesinden alan kadınlardan oluştuğu görülmektedir. Ülkemizde, okuma imkanı bulamamış; kendine ait bir iş yerini açacak bir bilgi birikimine  sahip olmayan ve en önemlisi de bilgi/yeteneği olduğu halde  girişimleri için yeterli maddi desteği sahip olmayan çok sayıda kadın yaşamaktadır.

Yaşadıkları kısır döngüden kurtulup, iş sahibi olabilmeleri için ülkemizde çok sayıda teşvik olanağı mevcuttur. Bu teşvikler sayesinde, bayanlar bir meslek sahibi olup kendi girişimlerini kurabilir.

Teşviklerden daha çok kadının haberdar olmasını sağlamak önemli bir adımdır. Bu yazımda 10 (on) önemli teşvik kaynağından bahsedeceğim.

1)- KOSGEB : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın bünyesinde olan KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) “Yeni Girişimci Desteği” adlı uygulamasında, kadınlara kredi verirken “özel  destek oranı”  uygulamaktadır. Kadın girişimcilere vermişolduğu “Girişimci” eğitimleri, danışmanlık ve parasal yardımları mevcuttur.

2)- İŞKUR : İşkur’un asıl kuruluş amacı, iş gücü piyasası için iş ve işçi bulmaya aracılık etmektir. Ancak, öncelikli olarak kadınlara ve gençlere mesleki eğitim vermektedir.

3)- KGF (Kredi Garanti Fonu) : İşini büyütmek isteyen, yurtdışına açılmak isteyen ya da yeni teknolojilere odaklanmış kobilerin, krediye ihtiyaç duyduğunda, kredi almak için gerekli teminatı gösteremedikleri durumlarda, kefil olarak destek sağlayan kuruluştur. Bu kuruluşta, kadınlara, iş konusunda pozitif ayrımcılık sağlar. İşlerini büyütmek isteyen kadınların gerekli maddi kaynağa daha kolay ulaşmalarını sağlayan bir sistemdir.

4)- KAGİDER (Kadın Girişimciler Derneği) : “Kadın Girişimci Geliştirme Programı” ile kadın girişimcilerin yararlanabileceği iş planlarını hazırlamak, mentörlük hizmeti vermek, İnkübasyon Merkezi’nde yer almalarını sağlamak, danışmanlık desteği vermek; kadınlar için yapmış olduğu önemli çalışmalardır.

5)- KEDV (Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı): Kadınlar için eğitim, danışmanlık ve pazarlama desteği veren bir vakıftır.

6)- NAHIL DÜKKAN : Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı’nın bir iktisadi işletmesidir. Türkiye’nin her yöresinden, kadınların ürünleri bu platform üzerinden tüketiciye pazarlanır. Bu sayede kadınların evlerinde ürettikleri el emeği/göz nuru olarak adlandırdıkları ürünleri, hazır bir pazarda satabilme kolaylığı sağlanmış olmaktadır.

7)- MAYA MİKRO EKONOMİK DESTEK İŞLETMESİ : İş kurmak ya da işlerini geliştirmek isteyen kadınlara, küçük krediler veren bir işletmedir.

8)- TASARRUF GRUPLARI : Onar kişilik gruplar halinde bir araya gelmiş kadınların tasarruflarını biraraya getirip, küçük bir fon oluşturmaları ve oluşturdukları bu fonu kendi yararları için yönetmeleridir. Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı, “Tasarruf Grupları”nın kurulması aşamasında ve kurulduktan sonrasında fonun  yönetimi için, kadınlara eğitim ve izleme desteği vermektedir.

9)- YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME: Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı’nın başka bir pojesi olan “Yeni Ürün Geliştirme Projesi”, kadınların sahip oldukları yeteneklerinin kullanılmasını sağlayarak, hediyelik kutu, sabun, mum gibi ürünlerin üretilmesi için kursların düzenlenmesi; bu kurslardan elde edilen becerilerinde, işe dönüştürülmesini amaçlayan bir projedir.

10)- SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA VAKFI : “İş kurmak isteyen yoksul vatandaşlar” için, sermaye desteği sağlayan bir vakıftır. Kaynakamlıklarda bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Ofislerine bşvuru yapılması, destek almak için ilk adımdır.

Bu yazımda, çalışmak isteyip, yeterli sermayesi, iş bilgisi ya da iş kurma becerisine sahip olmayan kadınlar için eğitim, yol göstericilik ve kaynak sağlayıcısı olan kuruluşlardan bahsedip, verdikleri destekleri anlatmaya çalıştım.

Çalışan ve  üreten kadın sayısının artması dileğiyle…

Dilek ÖZCANLI

Etiketler
Devamını Göster

Related Articles

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Theoren Fleury Jersey