GÜMRÜK İŞLEMLERİ

İthalat Yapılacakların Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

İşletmelerin İhracat yapma istekleri olduğu kadar aynı zamanda ithalat yapma istekleri de bulunmaktadır. Bizler de bu yazımızda özellikle ithalat yapmak isteyen işletmelere ithalat yapmak istediklerinde hangi şartları yerine getirmeleri gerektiğine dair önemli ipuçlarını paylaşacağız.

Yükümlü Takip Sistemine Başvuru

İthalat başvuruları beyan veya online olmak üzere iki şekilde gerçekleştirilmektedir. Online veya direkt beyan yöntemiyle de olsa da her iki işlemde de mutlaka ithalat yapacak işletmenin Yükümlü Takip Sistemine başvuru yapması zorunludur. Yine başvuru işlemi bireysel şirketler veya tüzel kişiler için de aynı şekilde geçerlidir.

Bilgilerin Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemine Kaydı

Doğrudan temsil yoluyla başkasının adına kendi hesabına veya dolaylı temsil suretiyle başkası hesabına beyanda bulunacak kişilerin ve sahip oldukları temsil yetkisine ilişkin bilgilerin yine aynı şekilde Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemine kaydedilmesi zorunludur.

Bilgilerin Güncel Tutulması Zorunluluğu

Kayıt işlemlerinde dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan birisi de bilgilerin doğruluğundan birinci derecede bilgileri giren kişilerin sorumlu olduğudur. Bilgilerin de doğruluğu da aynı şekilde giriş işlemleri yapan kişilerin ve temsilcilerin sorumluluğundadır.

Onaylı Kaydı Olmayan Kişilerin Beyanda Bulunmasına Müsaade Edilmemesi

Yine başvuru yapacak kişinin dikkat etmesi gereken konulardan bir tanesi de başvuru yapacak kişi veya işletmenin mutlaka Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.  Onaylı kaydı olmayan kişilerin beyanda bulunmasına müsaade edilmemektedir.

Temsilcilerin Onaylı Olması

Elektronik ortamda beyanda bulunma işlemlerini doğrudan veya dolaylı temsilcileri vasıtasıyla gerçekleştirmek isteyen gerçek/tüzel kişilerin, Yükümlü Kayıt ve Takip Sisteminde onaylı kaydı olmayan doğrudan veya dolaylı temsilcileri aracılığıyla işlem yapmasına müsaade edilmez.

Başvuruların Ret İşlemleri

BİLGE kullanıcı kodu ve şifresi kullanılarak gerçek/tüzel kişiler ve temsilcileri tarafından Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi üzerinden gümrük idaresince yapılan onay ve ret işlemleri ile ret gerekçesi sorgulanabilir.

Aranacak Belgeler, Başvuru Şekli ve Yeri

Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemine ilk defa kaydolacak gerçek/tüzel kişi veya temsilci tarafından sisteme girilen bilgilerin onaylanmasını teminen, gerçek kişilerin nüfus cüzdanı, pasaport, onaylı nüfus kayıt örneği vb. kimliği tevsik edici belge ile tüzel kişilerin ise güncel Ticaret Sicil Gazetesinin ya da Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesinin aslı veya noter onaylı suretleri veya Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğünce ya da Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Müdürlüğünce veya Müdürlüğün yetkili kılacağı ve kendisine elektronik iletişim ağları veya diskler vasıtasıyla iletilmiş bulunan odalarca onaylı örneği ile birlikte herhangi bir gümrük idaresine başvuruda bulunulur.

Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemine kaydı ve onayı yapılmış olan gerçek/tüzel kişiyi doğrudan ve dolaylı temsil yetkisine haiz kişilerin Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemine yapılan kaydının onaylanması için gerçek/tüzel kişi veya temsilcisi tarafından 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük Yönetmeliği’nin 561 inci

maddesinde belirtilen temsil yetkisini tevsik edici belgeler ile birlikte herhangi bir gümrük idaresine başvuruda bulunulur.

Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemine ilk kayıt ve onay işlemi yapıldıktan sonra kaydedilen bilgilerin değişmesi, yükümlü tarafından farklı kişilere doğrudan ve/veya dolaylı temsil yetkisi verilmesi, gerçek/tüzel kişinin kaydının iptali veya verilen temsil yetkilerinin sürelerinin uzatılması durumunda gerçekleştirilen değişikliklerin onayı için söz konusu değişikliği gösterir birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen belgeler ile birlikte gerçek/tüzel kişi veya temsilcisi tarafından herhangi bir gümrük idaresine başvuruda bulunulur.

Devamını Göster

Related Articles

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Theoren Fleury Jersey