YÖNETİM

İşletmeler için Planlama Önerileri

İşletmeler için geleceğin planlanması, hedeflerin belirlenmesi ve yeni yatırımların yapılması gibi tüm süreçlerde planlamanın kritik önemi bulunmaktadır. Peki işletmeler planlamaları nasıl yapmalılar? Planlama yaparken nelere dikkat etmeliler gibi soruların cevaplarını aradığımız yazımızı inceleyebilirsiniz.

Plan Nedir?

Bir amaca ulaşmada izlenecek yol ve davranışların bütününe verilen addır.

Planlama Nedir?

Bir işin ne zaman, nasıl ve nerede yapılacağını belirlemeye çalışan aynı zamanda işin hangi yol ve yöntemle yapılacağının belirlenmesine verilen addır.

Planlamada Önemli Noktalar Nelerdir?

Şartlar günün koşullarına göre değişkenlik gösterebilir. Bu sebeple başarıya ulaşması beklenen işin düzgün planlamasıyla değişen şartlara kolayca uyum sağlanabilir ve önceden belirlenen hedeflere ulaşmak daha mümkün olabilecektir.

Planlama işin ilerleyen safhalarda nasıl seyredeceğini, aynı zamanda başarılı olup olmayacağını belirleyen en önemli yönetim biçimidir.

Düzgün planlanmayan bir işin başarılı olma şansı yoktur. Dolayısıyla bir işe başlamadan önce mutlaka doğru planlama yapılması kritik bir öneme sahiptir.

Planlama genelden özele doğru yapılmalıdır. Öncelikli olarak genel ulaşılmak istenen hedefler belirlenmeli sonrasında belirlenen genel hedeflerden sonra kırılımlar yapılarak özel hedeflere ulaşılmalıdır.

Örneğin Üniversitenin belirlenen yıl içerisinde yapılması planlanan etkinleri belirlenmelidir. Aynı zamanda bölümlerin de kendi içinde o yıl konusunda özelleşmiş etkinliklere katılacağı da ayrıca planlanmalıdır.

Planlama süreleri kısa süreli planlar için bir yıl ve bir yıla kadar olan süreleri kapsar. Orta süreli Planlar ise bir-beş yıllık planları uzun vadeli planlar ise beş yıl üstü planları içermektedir. Uzun vadeli planlar genellikle beş ila on yıllık süreyi kapsamaktadır.

Başarılı Planlama için Neler Gerekir?

  • Geleceği görmek hissedebilmek
  • Geleceğe dair doğru tahminler yapabilmek
  • Bilgi, tecrübe de yine başarılı planlama için gerekli yetkinliklerdendir.
  • Başarılı planlama için gelecekteki muhtemel riskler ve belirsizlikler elden geldiği kadar iyi tahmin edilerek gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.
  • Bahsedilen gelecekteki muhtemel riskler ise genellikle ekonomik değişimler, siyasi değişimler, tüketicilerin tüketim alışkanlıklarındaki değişimleri, Ekolojik yani doğadaki değişimler hesaplanamayan veya anlık değişim riskleri arasında gösterilebilir.

Planlama Aşamaları Nelerdir?

Planlamada Amaç Tespiti

İster medya planlaması olsun isterse üretim planlaması olsun her planlamanın mutlaka amacının tespit edilmesi gerekmektedir.

Amaç ise ana amacın tespitiyle başlar, yani planlama süresi sonucunda ulaşılmak istenen ana amaç belirlenmelidir. Bu amaç kar olabileceği gibi üye sayısı, öğrenci sayısı gibi hedefler olabilir

Planlamada Kaynak Tespiti

Bu aşama daha çok mevcut hacim ve potansiyelin toparlanması incelenmesi ve değerlendirilmesini içerir.

Bu noktada özellikle planlama esnasında elimizdeki tüm kaynakların değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu kaynaklar öncelikli olarak bütçe, insan kaynağı vb kaynaklar olabilir.

Aynı zamanda belirlenen hedefe ulaşmak için işletmenin veya kişilerin ayırdıkları kaynaklar da önem arz etmektedir. Hedefe uygun kaynak ayrılması hedefe ulaşmada önemli bir etken olacaktır. Ya da kaynağa uygun olarak hedefler belirlenmelidir.

Planlamada Seçeneklerin Tespiti/Belirlenmesi

Seçeneklerin tespiti ve mevcut seçeneklerin kendi içerisinde kıyaslanması için gerekli olan tüm çalışmaların toparlandığı kısıma Seçenek Tespiti kısmı diyebiliriz.

Tüm seçenekler belirlendikten sonra en başta belirlenen ana amaca hangi seçenek uygun olacaksa o seçeneğin tercih edileceği kısım olarak değerlendirilebilir.

Tüm seçenekler belirlendikten sonra sırada en uygun seçeneğin seçilmesine yani tercih edilmesi işlemine gelmektedir.

Seçeneklerin ve ihtimallerin belirlenmesinden sonra karar vericiler arasında gerekli tartışmaların yapılarak en doğru kararın verildiği aşama olarak değerlendirilebilir. Bu aşamada uygun seçenek konusunda karar verilmektedir.

Planlamada Zamanlama

Belirlenen hedeflere hangi zaman diliminde ulaşılacağının belirlendiği aşama olarak düşünebiliriz

Tüm kaynakların ve seçeneklerin masaya yatırıldığı aşamanın ardından belirlenen hedeflere ne kadar zamanda ulaşılacağının belirlendiği kısım olarak bu aşamayı değerlendirebiliriz.

Zamanlama hedefleri en baştan programlanmış olsa bile belirlenen zaman diliminin gelişebilecek önceden tespit edilemeyen gelişmeler dikkate alındığında zamanlamada esnek olmak gerekmektedir.

Kontrol Takip

Tüm iş süreçlerinde olduğu gibi planlama sürecinde de kontrol ve takip önemli yer tutmaktadır.

Kontrol aşamasında en başta belirlenen hedeflere zamanında ve program dahilinde ulaşılıp ulaşılmadığı, kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığı gibi aşamaların sürekli olarak kontrol edildiği aşamadır.

Bu aşamada planlanan sürecin doğru ilerlemesi durumu var ise yani belirlenen program dahilinde gidiliyorsa sorumlu ekibe pozitif geri bildirimin yapılması

Belirlenen programın gerisinde gidilmesi halinde de aksayan yönlerin neler olduğu gibi konuların tespiti planlamada dikkat edilmesi gereken konulardan birisidir.

Sonuçların Analizi ve Raporlanması

Yapılan planlamanın hangi aşamada olduğu, başarılı bir planlama sürecinden mi geçildiği yoksa en başta belirlenen kaynakların ve zamanın doğru planlanıp planlanmadığının analizi bu aşamada yapılmaktadır.

Yapılan sonuç analizleri sonraki çalışmalar için örnek alınacağından analizlerin detaylı yapılması sonraki planlamaların da doğru ilerlemesi açısından önem arz etmektedir.

Yine süreç içerisinde düzenli raporlama yapılması planlamanın belirlenen program içerisinde gidip gitmediği konusunda da fikir verecektir.

Üst yönetime de yapılan raporlamaların doğruluğu da yine gelecek planlarda verilecek kararları da etkileyecektir.

Devamını Göster

Cenap Coskun

Dijital Medya sektöründe 6 yıllık deneyimi ve Satış konusunda 9 yıllık deneyimi ile çalışmakta olan Cenap Coşkun Bilgi Üniversitesi Yüksek Lisans (MBA) mezunudur. Cenap Coşkun Kariyer.net, UZMANTV'de Reklam Satış Grup Müdürü ve Tasit.com’da Reklam Satış Direktörü görevini üstlenmiştir. Son olarak arabam.com'da Reklam Satış Müdürü Pozisyonunda çalışmaktadır. Cenap Coşkun hakkında detaylı bilgi için kişisel blog’unu inceleyebilirsiniz. www.cenapcoskun.com Cenap Coşkun ile iletişime geçmek isterseniz bilgi@kucukisletmeler.com adresine mail gönderebilirsiniz.

Related Articles

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Theoren Fleury Jersey