YÖNETİM

İşletmeler için Maliyet Yönetimi Nasıl Olmalıdır?

Maliyet yönetimi işletmeleri var olma ya da yok olma noktasına getirebildiği gibi aynı zamanda büyüme şubeleşme ve yeni yatırımların yolunu açan bir kalem olabilir. Asıl olan maliyetleri nasıl yönettiğimizdir. İşletmeler için çok kritik öneme sahip olan bu yönetim şeklini yazımızda detaylandıracağız.

Maliyet kavramının genel geçer tanımı “ nimet için katlanılmış külfet “  olarak tanıtılagelmiştir. Karlılık denkleminin kabaca iki unsurundan biri olduğunu herkes bilir. Bu yüzdendir ki maliyetin ne olduğunu hiç düşünmeden maliyetlerin yükselişinden ya da düşüşünden bahseder, böylelikle onu performans değerlendirmelerinin merkezine bu şekilde koyarız. Maliyetler düşmelidir ya da yükselmemelidir. Bununla birlikte hedefin ilk aşaması da ortaya çıkmış oldu. Daha sonra da tüm diğer birimlerin bu hedef doğrultusunda çalışmalarının toplamı ile bu hedef gerçekleşir. Yani maliyetler düşer ya da yükselmez.

Dolayısıyla maliyet yönetimi ile anladığımız; maliyetlerin (çoğul olması bilinçlidir, zira maliyetleri tek tek unsurlarına bölüp bu unsurların aritmetik toplamı olarak düşünürüz) düşürülmesi ya da yükselmemesini sağlamak; bunu da tüm birimlerin tek tek belirlenmiş faaliyetlerinin bir toplamı olarak gerçekleştirmek.

Etrafta gördüğümüz hemen hemen tüm maliyet ile ilgili hikayelerin özeti budur. Yani unsurlarına bölünmüş ve unsurlarının toplamı olarak düşünülen maliyet kavramı ile unsurlarına bölünmüş ilgili tüm eylemler. Mesela bakım-onarım faaliyetlerini bakım müdürünün gözetiminde yöneterek bakım onarım maliyetlerini ve bu şekilde organize olmuş tüm birimlerin buna ilavesi ile toplam maliyetleri düşürmek.

Oysa artık işler böyle işlemiyor.

Çünkü artık işler sıralı, art arda (diyakronik) bir şekilde yapılmıyor. Bu işlerin böyle yapılamadığı anlamına gelmemeli, böyle yapılmasının bir sonuç vermemesi aslolan. Artzamanlı (diyakroniklik) değil, eşzamanlı (senkronik) çalışma sonuç veren çalışma artık. Yani tüm birimlerin tüm eylemleri hem kendi içinde hem de kendisini çevreleyen ortamla aynı anda aynı doğrultuda aynı şekilde hayata geçmeli.

Bu çalışmanın organizasyonunda radikal bir değişim demektir. Yani çalışma iletişim etrafında organize olmaktadır. Bu iletişimin geleneksel iletişimden farkı organizasyonların merkezinde yer almaları ve organizasyonları birimlere bölen değil, birimleri birbirine bütünleyen sonuçları taşımasıdır.

Çok özlü bir söz vardır konu hakkında: “ Bir şeyin organizasyonu değişirse, o şey de değişir.”

Organizasyonları birbirleriyle ilişkili birimlerin toplamı olarak değil, birbirleriyle iletişim içinde etkileşen, değişen ve birbirlerini sürekli değiştiren birimlere ayrılmış(bölünmüş değil) , bütün olarak birimlerinden farklı davranış şekilleri gösteren bir network olarak düşünmek gerekiyor.

Çalışmanın organizasyonunda bu değişim maliyet kavramının yeni içeriğinin ne olduğunu da belirlemektedir.

Devamını Göster

Caner Karadavut

Caner Karadavut Hacettepe Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde 2 yıl geçirdikten sonra 1996 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olmuştur. Profesyonel hayata yine aynı yıl içinde İnşaat sektöründe Finans ve Bütçe- Planlama fonksiyonlarında görevler üstlenerek başlamıştır.2001 yılından itibaren Otomotiv sektöründe Finans –Kontrol –Maliyet ve Strateji Yönetim fonksiyonlarında uzmanlaşmış ve ilgili konularda Robert Bosch ve Yazaki firmalarında yöneticilik görevleri üstlenmiştir. 2009 tarihinden beride serbest danışman ve eğitmen olarak faaliyetlerine Bursa ve İstanbul’da devam etmekte birikimlerini çeşitli sektörden ve yelpazeden insanlarla paylaşmakta ve çoğaltmaktadır. Şu sıralar yoğun olarak geliştirmiş olduğu Labris Strateji Modeli ile Maliyet kavramına ve Maliyet Yönetimi uygulamalarına getirdiği yeni yaklaşımların pratik çerçevesini oluşturmak için çaba sarfetmektedir.” Caner Karadavut ile iletişim sayfamız üzerinden sorularınızı ve taleplerinizi iletebilirsiniz.

Related Articles

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Theoren Fleury Jersey