KOSGEB DESTEK TEŞVİK

İŞKUR’dan Engellilere Özel 36 Bin TL İş Kurma Hibesi

İşkur engelli ve hükümlü çalıştırmayıp bundan dolayı ceza alan işverenlerden topladığı parayı engelli ve hükümlülerin ticari hayatta yeni bir başlangıç yapmasını ve toplum içerisinde engelli ve hükümlülerin hayatlarına devam etmesini sağlamak amacıyla 36 Bin TL’ye kadar Hibe desteği sunmaktadır. Hibe desteği 2015 yılı için geçerli olup aksi belirtilmediği sürece engellilere hibe desteği 2016 yılı için de devam edeceğe benzer. Konu hakkında daha detaylı bilgi almak için yazımızı inceleyebilirsiniz.

Hibe desteğinin amacı:

 • Hibe desteğinin amacı engelli ve hükümlülerin topluma kazandırılması
 • Engellilere Yönelik Desteklenecek Projeler
 • Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler,
 • Eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler,
 • Engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine yönelik projeler,
 • Engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler,
 • Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitimine yönelik projeler.

Engelli Hibe Destek Kalemleri Nelerdir?

 1. Komisyon değerlendirmesi sonrasında kaynak tahsis edilmesine karar verilen projelerde, başvuru sahibinin talep etmesi halinde, aşağıdaki maliyetler karşılanabilecektir:
 2. Kuruluş işlemleri desteği: İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 2.000 TL.
 3. İşletme gideri desteği: Sözleşme imza tarihinde sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, tanıtım) en fazla % 60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 4.000 TL.
 4. Kuruluş desteği: Sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ileilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ara madde, sarf malzeme, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dahil en fazla 30.000 TL.

Eski Hükümlü Destek Kalemleri Nelerdir?

Adalet Bakanlığının ilgili birimleri tarafından yapılan başvuru sonrasında bütçe imkanları doğrultusunda kaynak tahsis edilmesi uygun görülen projelere vergiler dahil en fazla brüt asgari ücretin 10 katı civarı kadar kurulacak işyeri için gerekli olan giderleri kapsayan “kuruluş desteği” verilecektir.

Hibe Dışında Olan Konular

 • Hazırlanacak projelerde hiçbir şekilde;
 •  işyeri kirası,
 •  depozito,
 •  su, elektrik, iletişim vb. abonelik ücretleri,
 •  çalışanların ücretleri,
 •  işlenerek veya doğrudan satılacak ürünlerin bedelleri,
 •  vergi, resim, harç, çeşitli üyelik ücretleri, cezalar,
 •  işin konusu ile doğrudan ilgisi olmayan ve işin kurulmasına engel olmayan demirbaş ve diğer malzemelerin bedelleri,
 •  kurulmuş bir işletmenin geliştirilmesini, değiştirilmesini amaçlayan giderler, karşılanmayacaktır.
 • Engellilerin erişebilirliklerini sağlayıcı olması şartı ile inşaat, tadilat ve bakım giderlerinin toplam kuruluş desteğinin % 10’unu aşan kısmı desteklenmeyecektir.

Konu Hakkında İlgili Videomuzu İzleyebilirsiniz

https://www.youtube.com/watch?v=oFtb_0IcTyQ

Devamını Göster

Related Articles

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Theoren Fleury Jersey