HUKUK HİZMETLERİİNSAN KAYNAKLARI

İş Yerinde Ayrımcılığa mı Maruz Kaldınız?

İş yerleri özel hayatımız dışında sıklıkla vakit geçirdiğimiz yerlerin başında gelir. Hem iş arkadaşlıkları hem de işverenler ve yöneticilerle sıklıkla vakit geçirdiğimiz yerler olarak görülmektedir. İş hayatında pozitif ilişkiler olduğu kadar negatif durumlar da ortaya çıkmaktadır. Negatif durumlara verilecek önemli örneklerden biri de iş yerlerinde sıkca karşılaşılan ayrımcılık konusudur. Yazımızda da özellikle iş yerinde yaşanan ayrımcılık konusuna değinecek aynı zamanda iş yerinde yaşanılan ayrımcılığın neler olduğu konularını açıklamaya çalışacağız.

Anayasada Belirtilen Ayrımcılık

Anayasamızın 10. maddesinde temel ayrımcılık maddesi açıkça belirtilmektedir. Herkes dil, din, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.

Eşit davranma ilkesi tüm hukuk alanında geçerli olsa da iş hukuku bakımından özel bir öneme sahiptir. Ayrımcılığın en sık karşılaşıldığı yerler ne yazık ki iş yerleridir, iş Kanunu’nun 5. maddesinin ilk fıkrasında dil ırk cinsiyet siyasal düşünce felsefi İnanç din ve mezhep gibi Konularda ayrım yasağı düzenlenmiştir.

Mutlak Ayrım Yasağı

Mutlak ayrım yasağı olarak belirtilen bu yasak anayasada belirtilen eşitlik ilkesinin İş kanununa yansımasıdır. Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasında tam süreli kısmi süreli işçi ile belirli süreli işçi belirsiz süreli işçi arasında farklı işlem yapma yasağı öldürülmüş 3. fıkrada ise cinsiyet ve gebelik sebebiyle hayrım yasağı düzenlenmiştir.

Çalışanın Ayrımcılık Tazminatına Hak Kazanabilmesi

Bir çalışanın ayrımcılık tazminatı alınması için maddede mutlak olarak belirtilen yani olması gereken ayrımcılık nedenlerinin ihlal edilmesi gerekmektedir. Sadece ayrımcılık nedenlerinin ihlalinin ispatı mümkün olursa ayrımcılık tazminatına çalışan hak kazanabilir.

Ayrımcılığa Tabi Kalan Çalışan Ne Kadar Tazminat Talep Edebilir?

Kısaca dil din ırk cinsiyet siyasal düşünce felsefi inanç gibiyiz sebeplerle ayrı mı yapılması durumunda tazminat ortaya çıkmaktadır.  işverenin dil ırk renk cinsiyet siyasi düşünce gibi sebeplerle ayrımı yapması halinde çalışan 4 aylık ücreti tutarına kadar tazminat talep etme hakkına sahiptir.

Tazminat miktarı yapılacak ayrımcılığın neticesine işçinin işyerindeki konumuna ve pozisyonuna ve kademe neye göre hakim tarafından belirlenmektedir.

Sendikacılık Sebebiyle Ayrımcılığa Uğrama

Ayrıca sendikal sebeplerden dolayı eğer çalışan bir ayrımcılığa uğramışsa tazminat miktarı en az işçinin 1 yıllık ücreti tutarında olacaktır.  Ayrıca yoksun kalınan haklar varsa bunlar da ayrıca işverenden yine mahkeme yoluyla talep edilebilecektir.

Devamını Göster

Related Articles

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Theoren Fleury Jersey