SÖZLEŞMELER

İş Sözleşmesinde Deneme Süresi

İşçi ve işveren arasındaki önemli uyuşmazlıklardan bir tanesi de deneme süresidir. Bu yazımızda deneme süresi uyuşmazlıklarının neler olduğu deneme süresinde işçi ve işveren haklarının neler olduğuna değineceğiz.

İşçi ve iş verenler aralarında yaptıkları sözleşmelerde konulacak deneme süresini 2 ay olarak tespit edebilirler buradaki en önemli konu deneme süresinin en fazla 2 ay olarak tespit edilebildiğidir.

Faydalanılan Teşviklerin İptal Edilmesi Riski

Bu süre içerisinde işverenin işçinin sigortasını başlatması gerekmektedir aksi halde işveren hem idari para cezasına çarptırılabildiği gibi hem de faydalandığı eğer teşvikler varsa iptal edilir .

İş hukukunda işçi ve işverenin iş sözleşmesinde deneme süresi koyma hakkı tanınmıştır ancak işçinin veya işverenin böyle bir talebi bulunmuyorsa deneme süresi karşılıklı anlaşma ile konulmayabilir. Eğer sözleşmeye deneme süresi maddesi konulmamışsa bu süre içerisindeki tazminatsız fesih hakkı işçi ve işveren için geçerli olmayacaktır. İş sözleşmesine konulabilecek deneme süresi yukarada da belirttiğimiz gibi 2 ayı geçemez, ancak hemen ifade edelim toplu iş sözleşmesi ile 4 aya kadar uzatılma imkanı bulunmaktadır.

Deneme Süresi 2 aydan Fazla ise

Iş sözleşmesinde kanuna aykırı olarak iki aydan daha uzun bir deneme süresi belirlenmiş olması halinde iş sözleşmesi geçersiz sayılmayacak sadece deneme süresinin süreye ilişkin hükmü geçersiz sayılarak 2 aylık süre dikkate alınacaktır. Dolayısıyla deneme süresini 2 aydan daha uzun belirleyen bir iş veren 2 aylık süresi sonrasında gerçekleştirdiği bir işten çıkışta bir fesihte tazminat ödemek durumda kalabilir.

Sigortayı Başlatın

İşçi iş sözleşmesindeki çalışma koşullarına uymak zorunda olduğu gibi işveren de işçisinin sigortasını yapmak ve ücretini ödemek zorundadır genellikle işverenler bu süre içerisinde işçilerine sigorta yapmamaktadırlar. Halbuki Deneme süresinde işverenin sigortayı başlatması gerekmektedir Aksi takdirde işveren kayıt dışı istihdam sebebiyle hem idari para cezası ödemek zorunda kalacak hem de faydalandığı teşvikler iptal edilecektir. Ayrıca işçiye ücret ödemek durumunda kalacaktır.

Deneme Süresi Nedir?

4857 sayılı İş Kanu’nun 15. maddesinde öngörülen, işçi ve işveren arasında yahut işçiler ve işveren arasında yapılan bireysel ya da toplu iş sözleşmesinde öngörülen, sözleşmenin her iki tarafına da bildirim süresine uymadan ve tazminatsız olarak iş akdini fesih hakkı tanıyan düzenlemedir.

Devamını Göster

Related Articles

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Theoren Fleury Jersey