HUKUK HİZMETLERİ

İş Güvencesi Tazminatı Nedir? İş Güvencesi Tazminatı Ne Kadardır?

İşçi ve işveren arasında yaşanan uyuşmazlıkların sonucunda işverenin işçisini işten çıkartması sonucunda konunun mahkemece değerlendirilmesinden sonra işe iade kararı çıkmasından sonra işçinin ve işverenin yapması gerekenler ve sürecin nasıl işleyeceği ile ilgili bilgilendirme yazımızı aşağıda inceleyebilirsiniz.

İşe İade Davası Nedir?

İşe iade davası tanım olarak; iş akdi geçerli bir neden olmadan fesih olan kişinin mağduriyetinin giderilmesi adına açılacak dava türünü ifade etmektedir. Çalıştığı kurum veya kuruluştan haklı bir neden olmaksızın çıkarılan bireyler işe iade davası açarak bu mağduriyetini giderebilirler.

İşe İade Süreçleri Nasıl Gelişir?

İşçi ve işveren işe iade davalarında ne beklemeli?  işverenin işe başlama talebi ile dönen işçisini  işe başlatma zorunluluğu bulunmuyor.  yani davasını kazanan işe iade  kararını aldıktan işçi çin İşe başlatma zorunluluğu yok.  Ancak işveren  işçisini işe başlatmamayı  tercih ederse  ek tazminat ödeme zorunluluğu işveren açısından doğuyor.  işverenin mahkeme tarafından davada belirlenen iş güvencesi tazminatını da  Ayrıca ödemesi gerekiyor.

İş Güvencesi Tazminatı Nedir?

İş güvencesi tazminatı kıdem varsa ihbar ve boşta geçen süreye ek olarak ödenen bir tazminattır. Işverenin bu tazminatı ödemesi için işçiyi İşe başlatmayacağını bildirmesi veya  işçiye işe başlama talebinden itibaren 1 ay içerisinde hiçbir şey söylememesi gerekmektedir işverenin bir ay susması da işe başlatmama olarak kabul edilmektedir.

İş Güvencesi Tazminat Miktarı ne Kadardır?

İş güvencesi tazminatının  miktarı çalışanın en az 4 en fazla 8 aylık ücreti kadardır. Yargıtay iş güvencesi tazminatının belirlenmesinde çalışanın kıdem inin ve işine son verilmiş sebebinin değerlendirilmesini ve buna göre sonuca uğramasını aramaktadır.  Örneğin uzun yıllarını aynı şirkete vermiş Bir çalışanın işverene ters düşmesi sebebiyle performans bahane gösterilerek işten çıkartılmasında  işe iade davası sonucunda Sadece 4 aylık  iş güvencesi tazminatı almasına uygun bulunmamaktadır.  Ağırlıklı olarak yine kararı göre değişmekle birlikte üst limit olan 8 aylık ücret Iş güvencesi tazminatı olarak değerlendirilmektedir.

Bu nedenle Fesih nedenlerini ve feshe giden süreçleri detaylı olarak incelemek incelemenin sonucunda hukuki şartlara dikkat etmek gerekmektedir.

İşe İade Davalarında Performans Verimlilik Konusu

Işverenin işçisinin çalışmasının yeterli olmadığını ispatlaması halinde işten çıkarması geçerli Sebep olarak kabul edilir. Ancak çalışmanın yeterliliği objektif kritere göre belirlenmesi gerekiyor Yani işverenin subjektif değerlendirmeleri geçerli olarak kabul edilmiyor.

Işçinin değerlendirileceği standartlar Işyerine özgü olarak belirlenmeli ve aynı işi yapanlara aynı kurallara uygulanmalıdır performans ve verimlilik standartları gerçekçi ve makbul olmalıdır işçinin yeterli çalışmasının süreklilik göstermesi zorunludur geçici iş düşüklükleri performans düşüklüğü yere geçerli Sebep olarak sayılmamaktadır değerlendirme sonuçları düşük veya düşme eğiliminde sonuçlar olmalıdır. Koşullara göre değişen süreklilik göstermeyen sonuçlar işten çıkarmak için geçerli olarak kabul edilmeyebilir.

Işçinin bilinen kapasitesinin ve eğitiminin üst üste iş talep edilmesi de geçerli bir sebep oluşturmayacak tır işçinin kapasitesi yüksek hedef için yeterli ise Ancak bu hedefler için gerekli gayreti göstermiyorsa geçerli neden söz konusu olabilir.

Yargıtay performans değerlendirme kriterleri önceden saptanmasını ve işçi bildirilerek onayının alınmasını istiyor çalışanın niteliği davranışı sonuçta ulaştığı hedefin bir bütün olarak değerlendirilmesini ve kriterlerinin çalışanın görev tanımına verimine işverenin kurumsal ilkelerine uyulması gereken işyeri kurallarına uygun olarak objektif ve somut olarak ortaya konulmasını istiyor. Bu bağlamda mahkeme performans düşüklüğünün ispatlanan adına karar verirse işe iade kararı veriyor. Dava kararının kesinleşmesinden sonra 10 iş günü içerisinde işe başlamak için işvereni başvurması gerekmektedir

Devamını Göster

Related Articles

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Theoren Fleury Jersey