KOBİ KREDİLERİ

İhracatçılara Özel İhracata Hazırlık Kredileri

Önceki yazılarımızda kısa vadeli ihracat kredi türlerinden olan Reeskont Kredilerine değinmiştik. Bu yazımızda ise ihracat öncesi kredilerinden İhracata hazırlık kredilerine değineceğiz. İhracat hazırlık kredilerinden kimler yararlanabilir? Kredinin vadesi gibi birçok konu değineceğimiz noktalardan olacaktır.

İhracata Hazırlık Kredileri Süreçleri

Firmalar kredi başvuru belgeleri ile Türk Eximbank’a doğrudan başvururlar. Firma kredibilitesinin uygun görülmesi halinde kredi kullandırımı gerçekleştirilir.

İhracat Hazırlık Kredi Taahhüdü Nedir? Kredi Nasıl Kapatılır?

Kredinin FOB ihracat taahhüdünün, kredinin orijinal vadesi içerisinde yapılan ihracatlarla kapatılması esastır.

İhracat taahhüdü kapsamındaki Gümrük Beyannamelerinin firma nüshası asılları Taahhüt Kapatma İşlem Formu ekinde kredinin tasfiyesini takip eden en geç 30 gün içerisinde kredinin taahhüt hesaplarına saydırılmak üzere Bankamıza iletilecektir.

İhracata Hazırlık Kredilerinden Kimler Yararlanabilir?

 • Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ), Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ) hariç;
 • İmalatçı-İhracatçı
 • İhracatçı
 • İhracata yönelik mal üreten imalatçı
 • Firmalar krediden faydalanırlar.

İhracata Hazırlık Kredisinin Vadesi ; TL kredilerde azami 360 gün, döviz kredilerde ise azami 720 gündür.

İhracata Hazırlık Kredisinin Firma Limiti ; Firma limiti, döviz ve Türk Lirası kredilerinin toplamı olmak üzere azami 25 milyon ABD Doları’dır.

İhracata Hazırlık Kredisinde Kabul Edilen Teminatlar

 • Türk Eximbank tarafından uygun bulunan kredi başvurusu için; kredinin anapara, faiz ve taahhüt riski toplamının % 100’ü oranında,
 • Banka teminat mektubu
 • Kredi Garanti Fonu Kefaleti (Online Başvuru)
 • Devlet İç ve Dış Borçlanma Senetleri talep edilir

Kaynak: Eximbank.gov.tr

ihracata-hazirlik-kredileri1

 

Eximbank haricinde Özel Bankalar ve Devlet Bankaları tarafından sağlanan ihracat öncesi krediler de mevcuttur. Örnek olarak Halkbankası ve TEB verilebilir. Şartları aşağıdaki gibidir.

Halkbank TL İhracat Kredisi, İhracat Hazırlık Kredisi

İhracat Kredisi, ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerin finansmanı amacıyla Türk Lirası cinsinden kullandırılan bir kredi türüdür.

TL İhracat Kredisi, ihracata yönelik çalışan firmaların işlemlerinin finansmanı amacıyla, ihraç konusu malların yurt dışına gönderilmek üzere yüklemesi yapılmadan önce (ihracat hazırlık kredisi olarak) veya yüklemeden sonra kullanılır.

Halkbank İhracat Hazırlık Kredisinin Özellikleri

 • Riski TL olarak takip edilir ve faizi TL olarak tahakkuk ettirilir.
 • Tl İhracat kredisi sadece aylık eşit taksitli (AET) olarak kullandırılabilecektir.
 • Kredinin üst limiti firmanın kredi değerliliği dikkate alınarak firma bazında belirlenecektir.
 • Kredinin vadesi azami 24 aydır.
 • İhracat amacıyla kullandırılan bu tür krediler, vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılmaktadır.

TEB İhracata Hazırlık Kredisi

İhracat Kredisi, ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerin finansmanı amacıyla Türk Lirası cinsinden kullandırılan bir kredi türüdür. Bu kredi türü, ihracata yönelik çalışan firmaların işlemlerinin finansmanı amacıyla, ihraç konusu malların yurt dışına gönderilmek üzere yüklemesi yapılmadan önce (ihracat hazırlık kredisi olarak) veya yüklemeden sonra kullandırılmaktadır. İhracat amacıyla kullandırılan bu tür krediler, vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılmaktadır. Özel durumlar dışında, faiz tahakkuku üçer aylık devre sonlarında (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ay sonları) yapılan ihracat kredileri, gerekli koşulların sağlanması ile teşvik tedbirlerinden de yararlanabilmektedir.

Etiketler
Devamını Göster

Related Articles

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Theoren Fleury Jersey