KOBİ KREDİLERİ

İhracat Kredisi Avantajlarının 12 Maddede Anlatımı

Önceki yazımızda ihracat kredilerinin başvuru koşulları ve krediler için istenen evraklar konusunda yazımızı paylaşmıştık. Bu yazımızda ise ihracat kredilerinin ihracatçılara sağladığı avantajlara  10 madde de değindik.

 1. İhracat Kredisi ile ihracatta oluşabilecek riskleri azaltmak mümkündür. Aynı zamanda İhracat kredileri düşük faiz ve ödeme esnekliği sayesinde ihracatçılar için önemli avantajlar sağlamaktadır.
 2. Eximbank ve özel bankalar sayesinde (aynı zamanda devlet destekli) ihracat yaparken özel krediler kullanmak mümkündür.
 3. İhracat yaparken kullanılan krediler Spot krediler, Eximbank Kısa vadeli İhracat Kredileri, Orta-Uzun Vadeli İhracat Kredileri, Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kapsamındaki Krediler bu kredi türlerine örnektir. Aynı zamanda bazı özel bankalar Eximbank ihracat kredilerine aracılık da edebilmektedirler.
 4. İhracat Kredileri (Eximbank Kısa vadeli İhracat Kredileri) vergi, resim ve harç ile KKDF istisnasına tabidir, Faiz oranı ödeme vadesi sonuna kadar değişmez. Faiz oranları Eximbank tarafından belirlendiği için piyasa faizlerinin çok altında bir faiz ödemesi gerçekleşir
 5. En yaygın kullanılanlardan ihracat kredilerinden biri de Eximbank tarafından kullandırılan “Sevk Öncesi İhracat Kredileri(SÖİK)”dir. Amacı, ihracata hazırlık aşamasındaki finansman ihtiyacını karşılamaktır. İhracat taahhüdü verilerek istenilen döviz miktarında kredi kullandırılabilmesi mümkündür.
 6. Yabancı Döviz’e ek olarak kullanılan TL kredileri dövizin aşırı değişken olan riskini de ortadan kaldırmaktadır. Aynı zamanda ihracat sigorta kredisinden yararlanılması durumunda kullanılan TL kredilerinde ekstra faiz indirimleri de sağlanmaktadır. ( Eximbank Sevk Öncesi Reeskont Kredisi)
 7. Akreditif iskontosu ile ihracatçı firma; vadesinden önce akreditif bedelini tahsil ederek finansman sağlar. İhracat akreditifi gayrıkabilirücu olarak iskonto edildiğinden müşterinin bilançosunda likidite sağlar.
 8. İhracatların sigortalı olarak yapılması durumunda da açık hesap şeklinde çalışabilmek veya vadeli çalışabilmek mümkün olacaktır. Açık hesap çalışabilmek veya vadeli olarak çalışabilmek ihracatçı şirketin daha çok ihracat yapabilmesi demektir.
 9. İhracatçı işletmeler kur değişimi konusunda hassas bir noktadalarsa bazı bankalar istediğiniz kur miktarı üzerinden ihracat bedellerinin ödemesini spot kredi kullandırarak gerçekleştirebilmektedirler.
 10. Yine Sigortalı ihracatlarda vadeli ve açık hesap çalışılabilmesi rekabet üstünlüğü yaratacağı gibi aynı zamanda bazı özel bankalarda verilen hizmetler içerisinde alacağın takibini de yapabilmek mümkün olacaktır.
 11. Forfaiting gibi hizmetler sayesinde ihracat yapan işletmeler vadeli alacaklarını vadesini beklemeden peşin alabilmesi mümkün olacaktır. Yine Forfaiting sayesinde ürün vadeli olarak satılmış ve bundan dolayı rekabet üstünlüğü kazanılmış buna rağmen alacak istenilen zamanda nakde çevrilebilecektir. Aynı zamanda kurdan kaynaklanan riskler de ortadan kaldırılmış olacaktır.
 12. İhracatçılara yeni ve bilinmeyen pazarlara girerken riskleri ortadan kaldırmak adına bankalar tarafından sağlanan ihracat akreditifi bulunmaktadır. İhracat akreditifi sayesinde güvenli tahsilat garantisi alınmış olur.

ihracat-kredisi-avantajlari

Sonuç olarak konuyu toparlamak gerekirse ülkemizde ihracat çok düşük bir düzeydeydi. Kuşkusuz bunun sebebi dışarıya açılmak isteyen firmaların bunu bir hayal veya çöküş olarak görmeleriydi. Çünkü finansman olmadan, destek alamadan mevcut yapıyla ihracat yapar hale gelebilmek şirketler için mümkün değildi. Türk Eximbank kurulduktan sonra ihracat için gerekli olan destek ve finansmanda sağlanmış ve şirketler ihracat yapma konusunda özgüven kazanmışlardır.

Bugün her zamankinden daha yakın bir el olarak ihracatçıya desteklerini sunan Türk Eximbank, büyüyen yapısıyla da hizmetlerini arttırmakta ve kullandırdığı kredileri çeşitlendirmektedir. Türkiye’nin 2023 ihracat hedeflerine katkı sağlamak isteyen her kurum için ihracat kredileri büyük bir avantaj ve fayda olarak sunulmaya devam ediyor. Sizde ihracat riskini sıfıra indirerek, gerekli finansmanı Türk Eximbank aracılığıyla temin edebilir ve şirketinizi büyütmeye başlayabilirsiniz

Devamını Göster

Related Articles

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Theoren Fleury Jersey