HUKUK HİZMETLERİ

İflas Ertelemeye Son Veriliyor

Uzun süredir özellikle borçlular ve alacaklar arasında uzun süredir tartışma konusu olan iflas erteleme Adalet Bakanlığının hazırladığı kanun taslağıyla birlikte son buluyor. Hazırlanan taslağa göre iflas ertelemenin kaldırılması gündemde. Bu çerçevede Adalet Bakanlığı gerekli çalışmaları yaparak kanun taslağını Başabakalığa iletti.

İflas Erteleme Bir Kaçış Planı mı?

İflas etelemenin tarihine baktığımızda karşımıza 2003 yılı çıkıyor. 15 yıllık zaman zarfı içerisinde hayata geçirilen ve ekonominin canlanması işletmelerin korunması için çıkartılan iflas erteleme Adalet Bakanlığının da açıkladığı üzere istenilen verimi sağlayamadığı gibi aynı zamanda alacaklıların zor durumda kalmasına yani alacaklarını tahsil edememesini sağladı. Bu özelliğiyle iflas erteleme borçlular için bir kaçak yol alacaklılar içinse bir mağduriyet alanı haline geldiği söylenebilir. Son dönemde özellikle Hükümet yetkililerince bu mağduriyetler görülmüş ve KHK ile iflas erteleme kaldırılmıştı.

İflas erteleme kapsamında yapılan çalışma ile Adalet Bakanlığı, İcra ve İflas, Türk Ticaret, Kooperatifler, Hukuk Muhakemeleri, Milletler Arası Tahkim, Tebligat ve Posta Hizmetleri Kanunlarında değişiklik yapılmasını öngören 65 maddelik kanun tasarısı taslağı hazırladı. Taslak üzerinde son incelemelerin ve değerlendirmelerin yapılmasından sonra Başbakanlığa iletildi.

Taslağın Başbakanlığa gönderilmesi ve sonraki süreçte yasalaşmasıyla birlikte iflas erteleme tamamen ortadan kalkmış olacak

İflas Erteleme Yerine Ne Gelecek?

İflas ertelemenin taslak olarak Başbakanlığa sunulması ve sonrasında da kanunlaşması ile ile birlikte iflas erteleme kalmış olacak. İflas ertelemenin kalmasından sonra ise yerine  tercih edilmemesine rağmen, ancak mevzuatta bulunan borçlarda indirim yapılması veya borçların vadeye bağlanması talebini içeren konkordato uygulaması hayata geçecek.

“Borca Batık Hale Gelme” Şartı Aranmayacak

Konkordato tercih edebilmek için “borca batık hale gelme” şartı aranmayacak. Borçlarını ödeme konusunda güçlüğe düşen veya yakın bir gelecekte ödeme güçlüğü yaşayabilecek olan borçlular konkordato talep edebilecek.

Borçlu, mevcut mali durumunu tam anlamıyla gösteren belgeler ile teklif ettiği konkordatoyu yerine getirebileceğini gösteren ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından hazırlanan finansal analiz raporlarını talebine ekleyecek.

Konkordato Komiseri Denetleme Görevi Üstlenecek

Borçlunun mahkemenin istediği belgeleri sunmasıyla birlikte yapılacak değerlendirmelerin ardından mahkeme bahsi geçen borçluya 3 aylık durumunu düzeltme mühleti verecek. Yine mahkemenin değerlendirmesiyle 2 ayı geçmeyecek şekilde ikinci bir uzatma verilmesi de söz konusu olabilecek.

Mahkemenin verdiği zaman ile birlikte alacaklılar borçlu aleyhine icra takip sürecine giremeyecek daha öncesinde oluşan icra takipleri de var ise yine mahkeme kararıyla bu icra takipleri de durdurulmuş olacak.

Ayrıca mahkeme, geçici konkordato komiseri görevlendirerek borçlunun faaliyetlerine nezaret etmesini sağlayacak, borçlunun mal varlığının muhafazası için gerekli tedbirleri alacak.

Bu Süreçte Alacaklılar da Mağdur Edilmeyecek

Yine mahkeme bu süreçte alacaklıların mahdur olmaması ve alacak takibinin düzgün yapılması ve alacaklıların alacaklarını zamanında ve değerinde almasını sağlamak için alacaklı kurulu ismi verilen bir alacaklı kurulu oluşturabilecek. Alacaklı kurulu oluşturulması alacak miktarının büyüklüğüne alacaklı sayısına göre değişiklikler gösterebilecek. Bu noktada alacak miktarının daha büyük olduğu durumlarda alacaklı kurulu oluşturulabilecek. Alacaklı kurulu konkordato komiseri ile koordineli çalışacak alacaklıların haklarını koruyacak ve alacaklıların haklarını takip edecek.

Mühlet süresince borçlu, komiserin nezareti altında işlerine devam edebilecek. Borçlu, mahkemenin izni dışında mühlet kararından itibaren rehin tesis edemeyecek, kefil olamayacak, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devredemeyecek. Bunların aksine yapılan işlemler hükümsüz sayılacak.

İşçi ve Nafaka Alacakları Düzenlemeye Tabi Olmayacak

İşçi ve nafaka alacakları konkordatoya tabi olmayacak. Bu alacakların alacaklıları, konkordato görüşmelerinde oy kullanamayacak ve çoğunluk hesabında değerlendirilemeyecek. Öte yandan bu alacaklılar, borçlu mühlet alsa da icra takibi yapabilecek.

Borçlunun konkordato sürecinde kredi bulabilmesi ve kendisi için gerekli malları tedarik edebilmesi için süreçte komiser izniyle doğan alacaklar da konkordatoya tabi olmayacak ve sözleşme hükümleri uyarınca tamamen ödenecek.

Borçlu, daha önce yaptığı ancak konkordato sürecini olumsuz etkileyen sözleşmeleri, tazminat karşılığında feshedebilecek.

Kaynak: AA

Devamını Göster

Related Articles

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Theoren Fleury Jersey