HUKUK HİZMETLERİMUHASEBE

Home Office-Evden Çalışanların Kanuni Hakları Nelerdir?

Günümüzde giderek yaygınlaşan çalışma şekillerinden olan evde çalışma işçi ve işveren açısından birçok belirsizliğe de beraberinde getiriyor. Mevzuatta yapılan düzenlemelerden çok önce hayatımıza giren bu çalışma şekli sınırlı bazı çalışan grupları için istisna çalışma ilişkisiydi. Ne var ki zamanla iletişim yolları’nın gelişmesi, taşınabilir yeni teknolojilerin devreye girmesiyle değişen çalışan beklentileri evde çalışmanın yaygınlaşmasına sebep oldu.

Evde Çalışma (Home Office) Kanunda Nasıl Tanımlanmaktadır?

Evde iş sözleşmeleri, Borçlar Kanunun 461 ve devamındaki maddelerde düzenlenmektedir.  kanununda evde hizmet sözleşmesi işverenin verdiği işi işçinin kendi evinde veya belirli başka bir yerde bizzat veya aile bireyleri ile birlikte bir ücret karşılığında yaptığı iş olarak tanımlamaktadır.

Evde Çalışanlar İşçi Midir? Bağımsız Çalışan Mıdır?

Evde çalışanların en büyük sorunu bu kişilerin işçi olarak mı yoksa bağımsız çalışan olarak mı değerlendireceği noktasıdır.  Bu kişilerin işçi olduğunun kabulü halinde yasal hakları çok daha geniş noktaya ulaşmaktadır. Evde çalışan kişiler işverenin iş organizasyonu içerisinde yer alıyorlar ve belirli ölçüde onlara bağlı olarak çalışıyorsa bu kişiler işçidir.

Evde çalışan kişi  serbest bir girişimci olarak çalışıyorsa  işveren bulunsa da işçi olarak kabul edilmeyeceklerdir. Bağımsız çalışma da belirleyici olan kişinin karar verme özgürlüğüne sahip olup olmaması işi reddetme imkanın var olup olmaması  müşterileri servisçi seçebilmesi fiyatları kendinin belirleyebilmesi ve oluşan zararlardan da kendini sorumlu olması gibi unsurlardır.

Eğer evde çalışan kişi bahsedilen unsurlardan birçoğundan sahip olduğunu görüyorsak bu ilişkiyi bağımsız çalışma olarak kabul ediyoruz. Ancak bu unsurlardan bir veya ikisinin var olması ilişkiyi  bağımsız çalışma ilişkisine döndürmez. Örneğin işçilerde de yapılacak projeyi evde seçme hakkı da olabilir. İşçi istediği projede çalıştığı için bağımsız çalışan konumuna gelmez.

Evde Çalışanların Sözleşmeleri

Evde çalışanlar sürekli şekilde çalıştırılmıyor, iş geldikçe çalışıyorlarsa kanunda belirtildiği üzere belirli süreli iş sözleşmesine sahip olarak belirtiliyor. Ancak bu kişiler sürekli iş alıyor veya aralıklı çalışsalar da  sözleşmelerinde baştan belirsiz süreli yapıldığına ilişkin hüküm bulunuyorsa sözleşmeleri belirsiz süreli kabul ediliyor.

Evde Çalışanların Ücretlerine İlişkin Düzenlemeler

Evde çalışanların ücretlerine ilişkin istisnai bir düzenleme getirilmiştir. Evde çalışan bir kişinin ücreti; işçi aralıksız çalıştırıyorsa 15 günde bir ödenir. Ancak işçinin rızası ile ayda bir de çıkarılabilir. Her işçi aralıklı çalıştırıyorsa ücreti de her ürün tesliminde ödenecektir. Evde çalışan işçi örneğin hastalığı gibi kendi kusuru olmadan işini yerine getirmezse işveren yine de kişiye ücret ödemek zorundadır.

Devamını Göster

Related Articles

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Theoren Fleury Jersey