KOBİ KREDİLERİ

Hayvancılık Hibe Destek Kredisine Başvuru Koşulları

Önceki yazımızda hayvancılık hibe desteklerinin neler olduğu ve hibe oranlarının neler olduğu ile ilgili bilgilere yazımızda yer vermiştik. Bu yazımızda ise hayvancılık hibe desteklerine başvuracak kişilerde aranan özellikler ve Hayvancılık hibe kredisine başvurunun kabul edilmediği şartları derledik.

Hayvancılık Hibe Destek Kredisine Başvurabilmek İçin Aranacak Şartlar

 • Başvuru sahibinin, yatırım ilinde yerleşik olması zorunlu değildir.
 • Başvuru sahibi gerçek veya tüzel kişinin Bakanlık tarafından oluşturulmuş çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine başvuru tarihinden önce kayıtlı olması ve kayıtlı olduğuna dair güncel belgeyi mutlaka başvurusu ile birlikte sunmuş olması gerekmektedir.
 • Örneğin, başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlık tarafından oluşturulmuş bir kayıt sistemine, başvuru son tarihinden önce kayıtlı olmaması ve/veya bu belgeyi başvurusu ekinde sunmamış olmaları durumunda başvurular değerlendirmeye alınmaz. Başvuru sahibi tüzel kişiliğin, Bakanlık tarafından oluşturulmuş bir kayıt sistemine kaydı esastır. Bu nedenle, tüzel kişiliği oluşturan bireylerin ayrıca kayıt olmaları gerekmez.
 • Gerçek ve tüzel kişilerin kamudan bağımsız olması gerekir.
 • Yatırımcılar yatırım yerine ipotek koydurtmamak kaydıyla kredi ve vergi teşviklerinden yararlanabilirler.
 • İşletme kaba yem ihtiyacını, kendi arazisi/ kiraladığı arazi veya sözleşmeli üretim vasıtasıyla karşılamak zorundadır. Kaba yem ihtiyacı belirlenirken desteklemeden yararlandırılan hayvan sayısı dikkate alınacak olup, bir büyükbaş hayvan birimi için 2,5 dekar sulu arazi veya bu miktara eşdeğer kaba yem üretimi yapılabilecek kıraç arazi (bu arazi miktarı bölgelere ve ekilecek ürün çeşidine göre değişmekle birlikte en az 5 da olarak alınacaktır) istenecektir.
 • Tüzel kişilikler, kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde hibe programlarında yer alan yatırım konusunda faaliyet yürüteceklerini belirtirler.
 • Başvuruda bulunacak kişi ve kuruluşların yetkili kurul ve/veya organlarından; Kararname kapsamındaki desteklere başvuru yapması, uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında yetki almış olmaları gerekmektedir.

Hayvancılık Hibe Destek Kredisine  Aşağıdaki Hallerde Başvurularanların Başvuruları Reddedilecektir

 • Kamu kurum ve kuruluşları, bunların vakıf, birlik ve benzeri teşekkülleri ile bunların içinde bulunduğu ortaklıkları,
 • Vadesi geçmiş vergi borcu ve Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu olanlar,
 • 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun 23 üncü maddesi hükümleri uygulananlar,
 • İflas etmek veya tasfiye edilmek, ilişkileri mahkemeler tarafından yönetilmek, kredi verenlerle anlaşma yapmak, işletme faaliyetlerini askıya almış olmak, bu konularla ilgili
 • işlemlere tabi olmak veya ulusal yasa veya düzenlemelerle benzer bir durumdan kaynaklanan konumda olanlar,
 • Temyiz yolu kapalı olan suçlardan hüküm giyenler,
 • Desteklemeye esas konularla ilgili olarak herhangi bir araçla kanıtlanan ağır iş kazası suiistimal suçlusu olanlar,
 • Destekleme prosedürü ile ilgili olarak kendi yükümlülüklerini yerine getirememe konusunda ciddi bir ihlal içinde bulundukları ilan edilmiş durumunda olanlar.

hayvancilik-hibe-destek-kredisine-basvuru-kosullari

Devamını Göster

Related Articles

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Theoren Fleury Jersey