VERGİ

Gelir Vergisi Nedir? Kimler Gelir Vergisi Mükellefidir?

Önceki yazılarımızda değindiğimiz damga vergisi yazımıza buradan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda vergi levhasına dair genel bilgilendirme yaptığımız yazımıza da buradan ulaşabilirsiniz. Bu yazımızda ise özellikle gelir vergisinin tanımını yaparak işletmelerin elde ettiği kazançların neler olduğu aynı zamanda iradların neler olduğu gibi konulara değindiğimiz yazımızı inceleyebilirsiniz.

Gelir Vergisi Nedir?

Gelir Vergisi, adından da anlaşılacağı gibi, gelirimizin vergilendirilmesidir. Gelir Vergisindeki, gelirin tanımı şu şekildedir; “ Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.”.

Peki, bu tanımda sözü edilen kazanç ve iratlar, kanunlarımıza göre nelerdir?

Kazançları dört ana gruba ayırabiliriz:

  1. Ticari Kazançlar
  2. Zirai Kazançlar,
  3. Ücretler,
  4. Serbest Meslek Kazançları.

Gayrimenkul İradı ve Menkul Kıymet İradı Ne Demektir?

İratları iki ana gruba ayırmadan önce, iradın anlamından bahsetmek istiyorum. İradın Türk Dil Kurumundaki kelime anlamı, gelirdir ki, burada bahsedilen gelir ise mülkler üzerinden elde edilen gelirdir.

Bunlar;

  1. Gayrimenkul Sermaye İratları
  2.  Menkul Sermaye İratlarıdır.

Gayrimenkul, taşınması mümkün olmayan mallar için kullanılır. Bunlar, ev, arsa, arazi, dükkan vs. dir.

Menkul kelimesi ise, taşınabilir özelliğe sahip; örneğin araba, uçak, motor, telefon, televizyon gibi malların tümü için kullanılır.

Başka bir ana başlık ise bu gruplandırmalara girmeyen, ancak gelir getiren unsurları kapsayan bir grup olan “Diğer Kazanç ve İratlar” grubudur.

Tam Mükellef Nedir? Dar Mükellef Nedir?

Gelir vergisi ödemek ile yükümlü olan mükellefler önce tam mükellef ve dar mükellef sınıflarından birine yerleştirilir. Tam veya dar mükellef olarak sınıflandırmanın amacı, mükellefin gelirinden alınacak verginin, adaletli bir şekilde alınması içindir.

Tam mükellefler, Türkiye’de ikamet eden, bir takvim yılı içinde 6 ay boyunca Türkiye’de yaşayan ya da Türk vatandaşı olup işi dolayısıyla yurtdışında ikamet edenler için kullanılan mükellefiyet sınıfıdır. Dar mükellef ise, Türkiye’ye yerleşmemiş mükellefler için kullanılır.

Aynı zamanda gelir vergisi beyannamesi ve gelir vergisi nasıl hesaplanır? İsimli yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Devamını Göster

Related Articles

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Theoren Fleury Jersey