İNSAN KAYNAKLARIKOSGEB DESTEK TEŞVİK

Engelli İstihdam Teşviki: Sigorta Primi Hazineden

Ekonomiye canlanma getirmesi amacıyla açıklanan istihdam teşviklerinin ardından özellikle engellilerin istihdamı konusunda yeni bir teşvik hayata geçirildi.

Çalışanların maliyetleri her zaman iş veren için önemli bir gider kalemi olmuştur. Bunun bilincinde olan devlet yetkilileri birbiri ardına istihdam teşvik paketleri yayınlayarak özellikle işveren üzerindeki çalışan maliyet baskısını azaltma yoluna gitmekteyi amaçlamaktadırlar. Açıklanan tüm çalışan istihdamına yönelik teşvik paketleri içinde yeni bir çalışan istihdam teşviği daha yayınlandı.

Yayınlanan teşvik özellikle engelli istihdamını içermekte. Burada da yine amaç işverenin maliyetini azaltmak olduğu gibi aynı zamanda engellilerin de iş hayatına katılmasını teşvik etmek. Bu noktada engellilerin iş hayatına katılması hem ülke ekonomisi açısından hem de vatandaş olarak hem gelir kaynağı olması hem de topluma entegrasyon açısından bakıldığında önemli faydalar sağladığını söylemeliyiz.

Engelli İstihdam Teşviği Kapsamı Nelerdir?

İlgili teşvik başlangıcı 2008 yılına ait olup teşviğin geçerli olduğu tarihin sınırı bulunmamaktadır. Yani bahsedilen engelli istihdam teşviği tarih sınırlaması olmaksızın işletmelerin ilgili teşvikten yararlanması sağlanmaktadır.

Diğer taraftan yine engelli sigorta primlerinin de aynı şekilde hazine tarafından karşılanacak olması. İŞKUR tarafından yapılan açıklama ise şu şekildedir:

Çalıştırılan her bir engelli için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hissesinin tamamının Hazine tarafından karşılanması sağlanmıştır.

Hangi İşletmeler Engelli İstihdam Etmek Zorunda?

Aynı Şehir sınır içerisinde olup elli ve daha üzeri işçi çalıştıran işverenler mevcut çalışanlarının yüzde 3’ü kadar engelli personel çalıştırma zorunluluğu bulunmaktadır. İlgili yüzdesel oran özel sektör için uygulanan oran olup,  devlet kurumları ilgili oran mevcut çalışanların yüzde 4’ü kadardır. Bir örnek vermek gerekirse 100 işçi çalıştıran bir özel işletmenin en az 3 engelli çalıştırma zorunluluğu yine 100 çalışanı olan bir kamu işletmesinin de en az 4 engelli çalışan çalıştırma zorunluluğu bulunmaktadır. Bir diğer önemli not ise engelli çalışanların, toplam çalışan sayısına dâhil edilmeyeceğidir. Yani engelli çalışanları mevcut çalışan sayısına dahil edip toplam çalışan sayısı içerisinde gösterilemeyeceğidir.

Aynı işverenin aynı il sınırlarındaki farklı işyerlerinde çalışan işçilerinin toplam rakamı üzerinden hesaplama yapılarak, çalıştırılması zorunlu engelli sayısına ulaşılır. Farklı illerde bulunan işyerleri için hesaplama o il içerisinde çalışan işçi sayısı üzerinden yapılacaktır. Engelli personel oranını hesaplamak için temel aldığımız toplam işçi sayısına o il sınırlarında, o işverene bağlı olarak çalışan kısmi süreli, belirli ya da belirsiz süreli olması fark etmeksizin tüm çalışanlar dâhil olmalıdır.

İşverenin mevcut işçileri arasında sonradan engelli durumuna geçen bir personel var ise işverenin engelli personel sayısına dâhil edilebilmektedir.

Devamını Göster

Related Articles

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Theoren Fleury Jersey