GÜNCEL KONULAR

e-İrsaliye, e-İhracat ve e-Arşive Geçiş Ertelendi

Mükelleflerin, daha da önemlisi Muhasebe Bilimi Uzmanlarının* çalıştıkları firmaların Muhasebe Sistemlerini, e-irsaliye, e-ihracat ve e-arşiv uygulamasına göre düzenleyip, kullanıma başlatmalarında, biraz  zamana ihtiyaçları vardı. Aslında, bu uygulmalara geçiş, Gelir İdaresi Bakanlığınca, 01/01/2019 tarihinde düşünülüyordu. Geçişin sağlıklı olması için ihtiyaç duydukları  zaman uzatımını,  Gelir İdaresi Bakanlığı’na bildiren önemli çoğunluktaki mükellefİn,  haklı itirazı meyve verdi.

Gelir İdaresi Bakanlığı, hem mükellefler için çalışan Muhasebe BilimUzmanlarının hazırlıklarını yapabilmeleri hem de kendi sistemlerinin de bu uygulamaya geçişinin sorunsuz olmasıiçin, gerekli zamanı göz önüne alarak; geçiş süresini yayınlamış olduğu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği SıraNo: 454, 433 ve 487 ‘de değşiklik yapılmasına dair tebliğ taslaklarınıyenileyerek yaptı.   24 Ekim 2018  tarihinde yenilenen  bu tebliğ taslağı ile e-irsaliye, e-ihracatve e-arşive geçiş  süresi  01/01/2019 tarihinden, 01/07/2019 tarihinedoğru ötelenmiş oldu.

Bu tebliğ taslağınagöre, 01.07.2019 tarihinden itibaren;

  •  e-İrsaliye, e-SerbestMeslek Makbuzu (zorunlu olarak dahil olması gereken mükellef grupları için),
  •  e-Fatura (2017 veya izleyenyıllar cirosu 5 milyon TL’yi aşan mükellefler için),
  •  e-Arşiv Fatura  (Hali hazırda 421 ve 454 Sıra No.lu VergiUsul Kanunu Genel Tebliğleri kapsamında e-Fatura ve e-Defter uygulamalarınadahil olma zorunluluğu bulunan mükellefler için), uygulamalarına geçişzorunluluğu öngörülüyor.

Ancak,     e-Defter (2017 veya izleyen yıllar cirosu 5 milyon TL’yi aşan mükellefler için uygulamasına ise 1.1.2020 tarihinden itibaren  geçiş zorunluluğu getirilmesi söz konusu olacak.

Ayrıca, tebliğe e-Dekont uygulaması da dahil edilerek Bankaların,  kağıt ortamda düzenlemek, muhafaza ve ibraz etmek durumunda kaldığı DEKONT belgesinin, elektronik ortamda elektronik belge olarak düzenlenip, muhafaza ve ibraz edilmesine imkan verilmesi ve bu düzenleme ile dileyen bankaların söz konusu uygulamadan yararlanabilmesine imkan verilmiştir.

 İşlerinizin çok;  e-fatura, e-irsaliye ve e-arşivlerinizin bol olması dileğiyle…

Etiketler
Devamını Göster

Related Articles

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Theoren Fleury Jersey