KOBİ KREDİLERİ

Dış Ticaret Şirketleri için Eximbank İhracat Kredileri (DTŞ)

Eximbank tarafından sağlanan kredi türlerinden olan Dış Ticaret Kredileri ile ilgili genel bilgilendirmelere bu yazımızda detaylandırdık. Önceki yazılarımızda da reeskont kredilerine ve sevk öncesi ihracat kredilerine aynı zamanda ihracat hazırlık kredileri yazılarımızı da inceleyebilirsiniz.

Dış Ticaret Şirketleri için İhracat Kredisi (DTŞ) İşleyişi

3332 sayılı Kanuna ilişkin 2013/4286 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 6. maddesine istinaden, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ile Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ)’nin ihracat faaliyetleri ile ilgili finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank) Dış Ticaret Şirketleri Kısa Vadeli Döviz İhracat Kredisi (DTŞ-DVZ) ve Kısa Vadeli Türk Lirası İhracat Kredisi (DTŞ-TL) programlarının kuralları, şartları ve takip usulleri bu Uygulama Esaslarında düzenlenmiştir.

İş bu Uygulama Esasları çerçevesinde yapılacak kredilendirme işlemleri, borçlunun Bankanın nezdindeki risk seviyesi dikkate alınarak Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu’nun 21.01.2014 tarih 7 no.lu kararı çerçevesinde ihdas edilen ilgili kredi komitelerinin kararlarına istinaden yürütülür. İş bu Uygulama Esasları kapsamında Türk Eximbank Yönetim Kurulu/Kredi Komitesi tarafından tahsis edilen limitler çerçevesinde yapılacak kredi kullandırım işlemleri Birim Kredi Tahsis Komitesi Kararlarına istinaden yürütülür.

Dış Ticaret Şirketleri için İhracat Kredisi (DTŞ)  Kullandırma Şartları

Kredi, kanun, kararname ve tebliğlerle ihracı yasaklanan malların dışında kalan Türk menşeli malların (Ek Form: ML) serbest dövizle kesin olarak ihracı taahhüdü karşılığında kullandırılır.

Krediden yararlanmak için, kredi talebine gelindiği tarih itibariyle;

a) T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından “DTSŞ” ve “SDTŞ” unvanı verilmiş olması,

b) Firma kredibilitesinin Bankamızca olumlu bulunması ve kredinin kullanıldığı sürece kredi kullanımına engel bir halin ortaya çıkmaması gerekmektedir.

Kredinin vadesini, faiz oranını, kredilendirme oranını, kredinin kullandırılacağı döviz cinsini belirlemeye Türk Eximbank yetkilidir. Bu Uygulama Esaslarında açıklık olmayan hallerde İhracat, Vergi, Resim ve Harç İstisnası ile Kambiyo Mevzuatı’ndaki genel düzenlemeler dikkate alınır.

Dış Ticaret Şirketleri için İhracat Kredisi (DTŞ) Kapsamı Dışında Olan Haller

Kredi, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetler, Transit Ticaret, İthal edilmiş malın ihracı, Takas ve Bağlı Muamele kapsamında yapılan ihracat, Bedelsiz İhracat, Sınır Ticareti hükümleri çerçevesinde yapılan ihracat, Gümrüksüz Antrepolara yapılacak ihracat ve Serbest Bölgelere yapılacak ihracat (Türkiye’den Serbest Bölgelere yapılan ihracatın 3. ülkelere gönderilen kısmı hariç) için kullandırılmaz.

dis-ticaret-kredileri

Dış Ticaret Şirketleri için İhracat Kredisi (DTŞ) Vergi Resim Harç İstisnası ve Firma Limiti

Kredi; Vergi, Resim ve Harç İstisnası Kararı ve bu Karara ilişkin Tebliğler hükümleri dahilinde Vergi, Resim ve Harç istisnasından yararlanır. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu’na ilişkin hususlarda ilgili karar, tebliğ ve genelge hükümleri çerçevesinde işlem yapılır.

Program kapsamında her firmaya, Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu’nun 21.01.2014 tarih 7no.lu kararı çerçevesinde ihdas edilen ilgili kredi komiteleri tarafından ABD Doları bazında limit tahsis edilir ve gerektiğinde yıl içinde revize edilir.

Kredinin diğer detayları için dökümanı inceleyebilirsiniz.

[download id=”1180″ template=”Dış Ticaret Şirketleri için Eximbank İhracat Kredileri (DTŞ)”]

 

 

 

Devamını Göster

Related Articles

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Theoren Fleury Jersey