MUHASEBE

Defter Beyan Sistemi Nedir ve Prosedürleri Nelerdir?

Defter beyan sistemi, 17.12.2017 tarihinde yayınlanan resmi gazetedeki 486 No.lu VUK (Vergi Usul Kanunu) Genel Tebliği ile yasallaşmıştır. Biz Mali Müşavirler ve elektronik ortamda kolay ve tam olarak vergi denetimi yapmak isteyen Maliye Bakanlığı için, son birkaç senedir yapılmış olan, en güzel çalışmalardan biridir, diyebiliriz.

Defter Beyan Sistemini kullananların, girmiş olduğu tüm bilgiler Büyük Bilgi Havuzu diye de adlandırabileceğimiz bir veri havuzunda toplanmaktadır. Bu veri havuzunda, her taraftan bilgi geldiği için, bilgilerin karşılaştırılmasına/teyit edilmesine, olanak sağlayan bir bilgi akışı sağlanmış olmaktadır.

Örneğin, alışveriş yaptığımız bir şirketin faturasına ait bilgileri Defter Beyan Sistemine girdiğimizde; satışı yapan şirkette fatura bilgilerini girmiş olacağı için;Bu şekildeki bir kontrol sistemi; kayıt dışı ekonominin önüne geçecek, verginin tam hesaplanıp ve tahsiline imkan sağlayacaktır. Ancak Defter Beyan Sisteminin, Mali Müşavirler ve kullanıcıları tarafından benimsenip öğrenilmesi için, kademeli geçiş tekniği kullanılmıştır.

Kademeli Geçiş Tekniğine göre, ilk önce Serbest Meslek Defteri kullanmakla yükümlü olanlar, yani Mali Müşavirler, Avukatlar, Mimar ve Mühendisler; 01/01/2018 tarihinden itibaren sistemi kullanmaya başlamış; İşletme Defteri kullanmakla yükümlü olanlar ise,01/01/2019 tarihinden itibaren , Defter Beyan Sistemini kullanmaya başlamaları ön görülmüştür. Bu Kademeli Geçiş Sistemi sayesinde, Defter Beyan Sistemi nin eksik yönleri hızla tamamlanmış ve sistem kullanımının Mali Müşavirler Meslek Grubu tarafından, benimsenip, özümsenmesi sağlanmıştır.

Defter Beyan sistemini kullanabilmek için prosedürler nelerdir?

Defter Beyan Sistemini kullanmak için belli bazı prosedürlere uymak gerekiyor.

  • Şifre
  • Kullanıcı kodu
  • Kullanma yetkisine sahip olmak
  • Defter ve fatura girişlerinin zamanında yapılması ve doğru bilgilerle yapılmasına da dikkat etmek gerekiyor.

Dikkat edilmesi gereken tüm hususlar, maddeler halinde, tebliğ de açık ve anlaşılır bir dille yazılmıştır.

Defter beyan sistemi ile yüklü ve fuzili ödemelere son!

Defter Beyan Sisteminin güzellikleri ise; defter beyan sisteminden önce, kağıt ortamında tuttuğumuz defterleri, noterlerde tasdik ettirmek için ödediğimiz yüklü ve fuzuli olan, Noter Tasdik Ücretlerinden kurtulmuş olmamız. Aynı zamanda, kağıt ortamında defter tutmadığımız için, kırtasiye maliyetleri önemli ölçüde azalmakta ve doğaya saygı, ağaçların kesilmemesi sağlanmaktadır. Kağıt ortamda defter tutulmayacağı için; Vergi Usul Kanunu ve Ticaret Kanununa göre, beş ya da on yıl saklanması gereken defterleri, ofislerin tozlu kitap raflarında, küçük rutubetli depolarda ya da evlerin bir köşesinde, saklama zorunluluğumuz ortadan kalkacaktır.

Defter Beyan Sisteminin, diğer bir güzelliği de, programın Maliye Bakanlığı’nın bünyesindeki bilgisayar programcıları tarafından yazılmış olmasıdır. Programcılar, sistemin asıl kullanıcıları olan Mali
Müşavirlerden alınan geri bildirimler ile sistemi geliştirip, kullanıcıların istek ve gereklerine göre değiştirmiştir. Bu da ilk aylarda küçük aksaklılar ile çalışan sistemin, teknik açıdan kolay , anlaşılır ve işler hale gelmesini sağlamıştır.

Defter Beyan Sistemine, verilerin zamanında ve doğru olarak girilmesi gerekiyor. Sistem, bu bilgi girişlerinden beyannameleri kendisi oluşturuyor ve bize sadece gönder butonuna basmak görevi düşüyor.Mali Müşavirleri iş ve maliyet yükünü azaltan; Maliye Bakanlığı için ise kayıt dışı ekonominin yok edilmesi için bir katalizör görevi gören Defter Beyan Sistemi; İşletme Defteri tutmakla yükümlü olan mükelleflerin de Defter Beyan Sistemine geçişi ile (01.01.2019 tarihinden itibaren), 2019 yılında gerçek faydasını göstermeye başlayacaktır. Bol kazançlarınız ve Defter Beyan Sistemine çok kaydınız olması dileğiyle…

Devamını Göster

Related Articles

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Theoren Fleury Jersey