HUKUK HİZMETLERİİNSAN KAYNAKLARI

Çalışana Senet İmzalatılması Mümkün mü?

İşçi ve İşveren arasındaki aynı zamanda çalışan ve firma sahibi arasındaki ihtilaflı konulardan bir tanesi de çalışana imzalatılan senetlerdir. İşveren gelecekte çalışan tarafından uğrayacağı muhtemel riskleri en aza indirmek veya riski ortadan kaldırmak için zaman zaman çalışanlarına senet imzalatmaktadırlar. Günümüz iş hayatında sıkça karşılatığımız senet imzalatma konusunu detaylandırarak hem işveren hem de çalışan tarafındaki sorumlulukları paylaşıyor olacağız.

İş Yerine Verilebilecek Muhtemel Zararlar

Bazı işverenler işçilerine işe başlamadan önce çeşitli sebeplerle senet imzalatabiliyorlar. Senet imzalatma işlemi genellikle alınan iş ekipmanlarında zarar verilmesi halinde icra takibi başlatılması amacı güdülere yapılmakta.

İşverenin İşçisine İmzalattığı Senet’in Hukuki Karşılığı Var mıdır?

Aslında senet yapısı ve kullanımı itibariyle hukuken sebebe bağlı bir belgedir. İşe giren işçinin işverene senet vermesi için sebep yoktur. İşçinin ilerde işverene veya işyerine zarar vermesi veya  gelecekte zarar verebileceği gerekçesiyle işçiden senet imzalatması hukuken mümkün değildir.

İşverenin işçisine herhangi bir sebeple imzalattığı senet hukuken olduğu gibi genel itibariyle de yanlış bir uygulamadır. işverenin işçiden herhangi bir durumda senet alması durumunda dahi bu senedin geçerliliği bulunmamaktadır. Dolayısıyla işverenlerin kanuni olarak bir karşılığı olmadığından bu yönteme başvurmaları gereksizdir.

İşveren Neden Böyle Bir Yönteme Başvuruyor?

İşverenler işçinin maaşından daha yüksek miktarda zarara sebebiyet vermesi durumu riskine karşılık böyle bir Yönteme başvuruyor olabilir. Böyle bir riske karşılık bu şekilde senet alınması için haklı bir gerekçe olmuyor. Diğer yandan bu şekilde alınan senetlerin işçi işyerinden ayrıldıktan sonra ayrılmaması için tehditvari bir şekilde işleme alınması işveren açısından olumsuz sonuçlar doğurabilir.

İşverenin Çalışanına Gelecek Tarihli Senet İmzalatması

İşçi ise girerken alınan borç senedini daha sonraki bir tarihte işveren tarafından tarih atılması veya senede konu miktarın ödenmesi halinde işverenin hileli işlem yapmakla suçluyabilecektir. işçinin imzasından imzanın atıldığı tarih verilebileceği için işverenin senede attığı tarihi ve miktarı bu tarihten daha sonra olduğu da tespit edilebilecek.

İşveren için Hileli İşlem Riski

Dolayısıyla işveren mahkemede hileli işlem yapmakla suçlanabilecektir. Bu noktada boş senet imzalamak durumunda kalan işçilerin mağdur olmamaları adına alabilecekleri bazı tedbirler bulunuyor. İşçiler bu şekilde imzaladıkları senedin arkasına teminat senedidir ifadesini düşerlerse kendilerine hukuki açıdan koruma sağlamış olacaklardır

Devamını Göster

Related Articles

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Theoren Fleury Jersey