SİGORTA

Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası Nedir?

Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası çiftçilerin büyükbaş hayvanlarının (sigorta genel şartları çerçevesinde büyükbaş hayvanların ne olduğu açıklanmıştır) başına gelebilecek riskler ve bu riskler sonucunda oluşan büyükbaş hayvanların kaybından kaynaklı oluşan maddi riskleri garanti altına almak için devlet destekli olarak hazırlanan sigorta poliçe türlerindendir. Temelde Tarım sigortası alt dalı olarak geçmektedir.

Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası Hangi Riskleri Güvence Altına Alır?

Bu sigorta, sigortalı büyükbaş hayvanlarda;

Genel Şartların A.3 maddesinin (a) fıkrasında belirtilen hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale (Dar Kapsamlı Tarifede, tüm hastalıklar teminat dışıdır.),

Her türlü kazalardan, yılan ve böcek sokması, zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler, her türlü doğal afetler ve güneş çarpması, yangın veya infilâk sebebiyle, meydana gelen ölümler ve mecburi kesim riskleri ile Tarife ve Talimatlar çerçevesinde süt sığırları için yavru atma riski, sigorta kapsamındadır.

Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortasına Kabul Edilme Şartları

Veteriner Bilgi Sistemine (TÜRKVET’ e) kayıtlı olan süt ve erkek besi sığırları ile mandalar, yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda, sigortaya kabul edilir.

Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortasında Prim Ödenmesi

Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortasında, poliçede yazılı primin %50’si Devlet tarafından karşılanacaktır. Sigortalı tarafından ödenecek olan primin %25’i peşin alınır, kalan prim tutarı da en fazla 5 taksitle tahsil edilir.( Dar Kapsamlı Tarifede, prim peşin tahsil edilir.). Oluşan riskler en geç 24 saat içerisinde sigorta acentesi, sigorta şirketi vasıtasıyla veya doğrudan tarsim’e başvurulması gerekmektedir.

Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortasında Poliçe Düzenleme

Çiftçi; Veteriner Bilgi Sistemine (TÜRKVET’ e) kayıtlı hayvanlarını sigortalatmak için Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM’e) üye sigorta Şirketine veya acentesine başvurur. Acente, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından yaptırılan risk inceleme işleminden sonra poliçeyi düzenler.

buyukbas-hayvan-hayat-sigortasi

Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortasında Hasar Ödeme

Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortasında; Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından görevlendirilen Veteriner Hekim hasar ihbarı yapılan hayvanı en kısa süre içerisinde görüp, gerekli incelemesini yaparak “Çiftlik Hayvanları Sigortaları Büyükbaş Hayvan Hasar Raporu’nu düzenler. Hasar dosyası tamamlanarak, kesinleşmiş olan tazminat miktarları, en geç 30 gün içinde yine Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından sigortalıya banka kanalıyla ödenir.

Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası Genel Şartları

[download id=”653″]
Devamını Göster

Tuğba Coşkun

Tuğba Coşkun Lise Eğitimini Anadolu Hisarı Ticaret Meslek Lisesinde Muhasebe bölümünde tamamlamıştır. Muhasebe eğitiminden sonra Uludağ Üniversitesi Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümünden mezun olmuştur. Şu anda da Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 4. sınıf öğrencisidir. Sağlık sigortaları uzmanlık alanı olmak üzere Tuğba Coşkun’un 10 yıllık sigorta deneyimi bulunmaktadır. Tuğba Coşkun aynı zamanda Yelken Sigorta Acenteliğinin ortaklarındandır.

Related Articles

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Theoren Fleury Jersey