SÖZLEŞMELER

Belirsiz Süreli İş Sözleşmelerinde Süre ve Özel Hükümler

“Sözleşme …/…/… tarihinde başlamış olup belirsiz süreli olarak akdedilmiştir” şeklinde bir madde eklenmelidir. Bu madde sözleşmenin belirsiz iş sözleşmesi olduğunu belirtmektedir.

Belirsiz Süreli İş Sözleşmelerinde Deneme Süresi Maddesi:

Deneme süresi kanunda belirtildiği şekilde iki aydır. Taraflar iki ay içerisinde tazminatsız, ihbarsız ve neden belirtmeksizin sözleşmeden vazgeçebilirler, işçi işten ayrılabilir, işveren işçinin iş akdini feshedebilir işten çıkartabilir. Deneme süresi de olsa SGK işlemleri yapılmalı, işçi sigoratsı gerçekleştirilmelidir.

Belirsiz Süreli İş Sözleşmelerinde Çalışma Süreleri Maddesi:

Çalışma süreleri kanunda belirtildiği şekilde haftalık olarak 45 saati geçemeyecektir. 45 saat 6 gün baz alınarak hesaplanmıştır ve iş veren haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde işin mahiyetine göre değişiklikler yapabilir. Aynı şekilde yine 45 saati geçmeyecek şekilde vardiya usulü de uygulanabilir.
Sözleşmede dinlenme saatlerine de yer vermekte fayda var. Günlük yasal olarak bir saat öğle yemeği ve günde iki defa on beş dakikalık dinlenme saatleri yine sözleşmeye eklenmesi gereken maddelerdendir.

Belirsiz Süreli İş Sözleşmelerinde Telafi Çalışması Maddesi:

Bazı zorunlu haller dolayısıyla (Resmi ve dini bayramlar, Doğal afetler vb durumlar) oluşan hallerle ilgili olarak işveren işçisinden telafi çalışması isteyebilir. Telafi çalışması iki ay içerisinde işveren tarafından işçiye tebliğ edilmesi gerekmektedir. Telafi çalışması fazla mesai veya fazla çalışmaya girmediğinden ekstra ücret ödemesi de yapılmaz.

Belirsiz Süreli İş Sözleşmelerinde Özel Hükümler Maddesi:

Çalışan kendisine kullanılmak için verilen malzeme ve teçhizatı usulüne uygun bir şekilde kullanmayı ve yetkili makamlardan izin almadan şirket dışarısına çıkarmamayı, amacı dışında kullanmamayı taahhüt eder.
İşçi iş ortamının genel ahlaki ve idari kurallarına uyacağını taahhüt eder.

Şirket bilgilerinin saklanması dışarıya sızdırılmaması da yine sözleşme hükümleriyle garanti altına alınmalıdır.

İşverenin istemesi halinde işçi bayram ve tatil günlerinde çalışmayı kabul eder şeklinde bir madde de eklenebilir. Ancak bu mavi yaka çalışan için çok sorun olmasa da beyaz yaka çalışan için sorun teşkil edebilir.

Çalışanlara verilen ayni veya nakdi yardımlar temel hak olmayıp düzenli olarak yapılacağı anlamına gelmez. Yine işçi ve işveren arasında yapılacak özel anlaşmalarla düzenli yardım veya prim de söz konusu olabilir.

belirsiz-sureli-is-sozlesmelerinde-ozel-hukumler

 

“Çalışan sözleşmesi süresince başka işte çalışmamayı taahhüt eder” Şeklinde bir madde eklenebilir. Bu madde ile çalışanın çalıştığı sırada herhangi bir yerde çalışmaması veya freelance de olsa başka iş yerinde çalışmaması gerekmektedir.
Çalışan sözleşme süresinin bitiminden sonraki süreçte tercihen bir yıl süreyle aynı sektörde veya mevcut iş yerine rakip başka bir şirkette çalışmamayı taahhüt eden bir madde eklenmesi gerekmekte.

Sözleşmenin diğer hükümlerine ilgili yazımızdan da ulaşabilirsiniz. Belirsiz süreli iş sözleşmeleri

Daha fazla detay için lütfen iletişim formumuzu doldurunuz.

Devamını Göster

Related Articles

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Theoren Fleury Jersey