SÖZLEŞMELER

Belirli Süreli İş Sözleşmeleri Hazırlanırken Dikkat Edilecekler

Bu noktada özellikle kobilerin, küçük işletmelerin, firmaların ve şirketlerin dikkat etmesi gereken noktaları ana başlıklar itibariyle açıklamaya çalışacağız.

Belirli süreli iş sözleşmeleri türü olan belirli süreli iş sözleşmeleri adından da anlaşılacağı gibi belirli bir süreyi kapsayan sözleşmelerdir. Bu sözleşmeler genelde istisnai durumlarda yapılmaktadır.

Belirli Süreli İş Sözleşmeleri Hangi Hallerde Yapılır?

  • Daha çok özel durumları olan belirli bir dönemi içeren sözleşmelerdir,
  • Belirli bir proje için istihdam yapılması,
  • Belirli bir dönem stajyer istihdamı,
  • Bir personelin uzun süreli kullandığı izin sebebiyle yeni bir çalışanın istihdamı,
  • Eğitim sektöründe yapılan eğitimci istihdamı,
  • Mevsimlik işçi de yine süreli sözleşmeler kapsamında değerlendirilmektedir.

Belirli Süreli İş Sözleşmelerinde Taraflar Maddesi:

Sözleşmede öncelikle tanım yapılması gerekmektedir ve sözleşmenin başlığında “Belirsiz İş Sözleşmesi” şeklinde ibarenin bulunması gerekmektedir. Yine işçi ve işveren’in genel bilgileri yer almalıdır.

Belirli Süreli İş Sözleşmelerinde Çalışma Yeri Maddesi:

Çalışanın adres olarak nerede çalışacağını belirten adrestir. Burası bir mağaza bayisi olabilir. Ör: Merkez Ataşehir’dir ancak çalışanın bulunduğu yer Üsküdar olabilir.

Belirli Süreli İş Sözleşmelerinde İş Tanımı Maddesi:

Çalışan ile ilgili işin mahiyetinin, görevi, pozisyonu ve sorumluluklarını belirten maddedir. Bu maddeler haricinde çalışandan başka işleri yapması beklenemez.

Belirli Süreli İş Sözleşmelerinde Ücret Maddesi:

Ücret brüt olarak veya net olarak sözleşmeye yazılmalıdır. Ör: “İşçiye aylık net …. TL ödeme yapılacaktır”. Ya da “İşçiye aylık brüt …. TL ödeme yapılacaktır” gibi.
Ücret ödeme zamanı çalışan firmanın maaş ödeme günü yapılmaktadır. Ör: Her ayın birinci iş günü gibi veya her ayın beşinci iş günü gibi, eğer ödeme günü tatil günlerine denk gelirse bir sonraki ilk iş günü yani pazartesi ödeme yapılır.

Belirli Süreli İş Sözleşmelerinde Fazla Mesai Maddesi:

Fazla Mesai günlük 11 saati geçmeyecek ve yıllık da 270 saati geçmeyecek şekilde sözleşmede belirtilmektedir. Fazla mesai uygulaması veya ücretlendirmesi yoksa bu sözleşmede ayrıca belirtilmelidir. Fazla çalışma ücreti genel olarak saat başına standart çalışma saatinin %50 daha fazlası olarak hesaplanmaktadır. Sözleşmeye işverenin istemesi halinde çalışanın fazla mesai yapmayı peşinen kabul eder şeklinde bir madde de eklenebilir.

Belirli Süreli İş Sözleşmelerinde Sözleşme Süresi Maddesi:

“Sözleşme …/…/… tarihinde başlamış olup belirsiz süreli olarak akdedilmiştir” şeklinde bir madde eklenmelidir. Bu madde sözleşmenin belirsiz iş sözleşmesi olduğunu belirtmektedir.

Belirli Süreli İş Sözleşmelerinde Deneme Süresi Maddesi:

Deneme süresi kanunda belirtildiği şekilde iki aydır. Taraflar iki ay içerisinde tazminatsız, ihbarsız ve neden belirtmeksizin sözleşmeden vazgeçebilirler, işçi işten ayrılabilir, işveren işçinin iş akdini feshedebilir işten çıkartabilir. Deneme süresi de olsa SGK işlemleri yapılmalı, işçi sigoratsı gerçekleştirilmelidir.

 

belirli-sureli-is-sozlesmeleri-hazirlanirken-dikkat-edilecekler2

Belirli Süreli İş Sözleşmelerinde Çalışma Süreleri Maddesi:

Bu maddede iş sözleşmesinin hangi süreleri kapsadığı belirtilmektedir. Süre en fazla bir yıl olmalıdır.
Çalışma süreleri kanunda belirtildiği şekilde haftalık olarak 45 saati geçemeyecektir. 45 saat 6 gün baz alınarak hesaplanmıştır ve iş veren haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde işin mahiyetine göre değişiklikler yapabilir. Aynı şekilde yine 45 saati geçmeyecek şekilde vardiya usulü de uygulanabilir.

İş Sözleşmesinde dinlenme saatlerine de yer vermekte fayda var. Günlük yasal olarak bir saat öğle yemeği ve günde iki defa on beş dakikalık dinlenme saatleri yine sözleşmeye eklenmesi gereken maddelerdendir.

Belirli Süreli İş Sözleşmelerinde Telafi Çalışması Maddesi:

Bazı zorunlu haller dolayısıyla (Resmi ve dini bayramlar, Doğal afetler vb durumlar) oluşan hallerle ilgili olarak işveren işçisinden telafi çalışması isteyebilir. Telafi çalışması iki ay içerisinde işveren tarafından işçiye tebliğ edilmesi gerekmektedir. Telafi çalışması fazla mesai veya fazla çalışmaya girmediğinden ekstra ücret ödemesi de yapılmaz. Bu durumun da yine iş sözleşmesinde ayrıca belirtilmesi gerekir.

İletişim formu üzerinden danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Daha fazla detay için lütfen iletişim formumuzu doldurunuz.

Devamını Göster

Related Articles

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Theoren Fleury Jersey