HUKUK HİZMETLERİİŞ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ

Asıl İşveren (Ana Yüklenici) ve Taşeron (Alt İşveren) İlişkisi

Asıl işveren ve taşeron ilişkisi uzun dönemdir hep tartışılan konulardan bir tanesidir. Asıl işveren ve alt işveren ilişkisinin Bir de taşeron işçileri de taraf olarak eklemek mümkündür. Asıl işveren ve taşeron arasındaki iletişimsizlik veya sorunlar otomatik olarak alt işveren çalışanlarına yani taşeron işçilerine de olumsuz olarak yansımaktadır.

Buradaki olumsuzluklar başta ödemelerim eksik yapılması veya geç yapılması gibi olabileceği gibi aynı zamanda uygun olmayan koşullarda işçilerin çalıştırılması olarak da karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada özellikle asıl işverenin taşeron ile ilişkilerinde dikkat etmesi gereken bazı kurallar karşımıza çıkıyor ya da ağırlıklı olarak taşeron ve asıl işveren arasındaki ilişkilerin ne olduğu asıl işveren ve taşeron arasındaki anlaşmaların nasıl yapılması gerektiğine dair bilgilere yer veriyoruz.

Mevcut İlişki Bazen Büyük Sorunlar Yaratabiliyor

Alt işverenlik, yani taşeron daha çok bilinen adıyla taşeron ilişkisi hala çalışma hayatının önemli konularından biri olmaya devam ediyor. Alt işverenlik bir yandan işçiler için güvencesiz istihdam demek iken işverenler açısından belirsiz iş gücü maliyeti içinden çıkılmaz sorunlar anlamına gelebiliyor.

Bu tür istihdam ilişkisine özellikle kamuda işçi istihdamının önündeki engeller için bir çıkış yolu olarak bakılırken Getirdiği yükümlülükler ile işveren ve devlet tarafını ağır bir sorumluluk altına sokuyor. Özetle astarı yüzünden pahalıya gelebiliyor.

İş Kanunu’nda getirilen temel yükümlülük hükmü asıl işverenin yanında çalıştırdığı alt işverenin işçilerinin o dönemdeki bütün dolmuş alacaklarından birlikte sorumlu olmasını düzenliyor. Alt işveren yani taşeron olan işveren kendi işçisinin ücretini ödemezse işçi asıl işverene başvurarak ödenmeyen bütün ücretini ondan talep edebiliyor.

Durum Fazla mesailerde, Ulusal bayram ve genel tatil ücretlerinde iş sözleşmelerinden Doğan tüm tazminatlarda da aynı şekilde hal böyle olunca asıl işveren bazen mükerrer ödeme yapmak durumunda dahi kalabiliyor asıl işveren taşeron olan alt işverenin ödediği sözleşme bedelinin yanı sıra işçilerin Ücretlerini ödemeyen işveren yerine geçerek bu borcu ödüyor devamında alt işverene karşı yıllarca süren rücu davaları ile uğraşmak zorunda kalıyor.

Asıl İşveren Sorumlulukları

Asıl işveren Mevzuat gereği taşeron işçilerinin tüm ödemelerini detaylı olarak takip etmek zorundadır. Çalışanlar açısından her ne kadar ücretin zamanında ve eksiksiz ödenmesi açısından elverişli bir yükümlülük olsa da alt işveren işçisini neredeyse asıl işveren kadar uğraşacak uygulama haline gelmiş oldu.

Asıl işverenler insan kaynakları bölümündeki çalışan sayısını arttırarak soruna çözüm bulmaya çalışsalar da başka bir işverenin kontrolünde olan bilgilere ulaşmak çoğu zaman Evrak yükü sebebiyle çok zor ya da imkansız olabiliyor. Bu nedenle yükümlülüğün uygulanması çoğu zaman sekteye uğruyor.

Bu bağlamda asıl işveren bordroların imzalanıp imzalanmadığı fazla mesai bölümlerinin düzenlenip düzenlenmediğini genel tatil Bayram ücretlerinin verilip verilmediğini incelemek zorunda. Bu yükümlülük işçi alacağı doğduğu zaman asıl işveren olarak bu eksik ödemelerin derhal yapmayı çalışanın açacağı dava yükünden  ve faiz alacaklarından kurtulmayı sağlasa da bu sefer uyuşmazlıkların değişiyor devreye alt işveren iriyor yani İçinden çıkılması güç rücu davaları gündeme gelebiliyor.

Asıl İşveren Taşeron İlişkisinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Alt işveren yani taşeron işçilerinin ücret veya tazminatları gününde ve eksiksiz ödenmiyorsa asıl işveren yani taşerona işveren asıl işveren alt işverenin hakedişinden eksik veya hiç ödenmeyen tutarı kesme hakkına sahiptir Bu şekilde Mahkemeye gerek kalmaksızın ödemeler ödemeler işçiye hak ettiği iş gününe göre yapılabiliyor ancak birçok işçi alacağı hakediş ve ödeme zamanında sonra doğuya asıl işveren hakedişi ödediği için yeni doğan alacakları cebinden ödemek zorunda kalabiliyor.

Örneğin fazla çalışma ücreti genelde olduğu şekilde mahkeme kararı ile kesinleşiyor mahkeme kararına alan işçi soluğu asıl işveren de alıyor Dolayısıyla asıl işveren çoktan sözleşme bedelini ödediği ilişkisini kestiği hatta çoğu zaman adresini dahi bulamadığı alt işverenin Borcunu ödemek zorunda kalıyor Bu nedenle alt işveren yani taşeron kullanmak isteyen işveren iki kere düşünmeliler. Alt işveren ile yapacakları sözleşmelere yeterli düzeyde teminat koymadan alt işverenlik ilişkisine girmemesi tavsiye edilir.

Alt işverenlerin sorumluluk alanları net olarak çizilmeli ve Mali yönden güçsüz şirketlerle alt işverenlik yani taşeronluk ilişkisi kurulmalıdır.

Devamını Göster

Related Articles

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Theoren Fleury Jersey