MUHASEBE

7 (YEDİ) MADDEDE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Kısa Çalışma Ödeneği Tanımı ve Bilgilendirmesi

1)- KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Günümüzün moda hastalığı olan Covid-19’un sebep olduğu ve tıp dünyasının “pandemi” olarak adlandırdığı; dünyanın birçok farklı yerinde aniden ve eş zamanlı ortaya çıkan salgın hastalık günlerinde olduğu gibi; genel ekonomik, sektörel kriz dönemlerinde ya da zorlayıcı bir sebepten dolayı, işyerlerindeki haftalık çalışma süreleri normal sürelerinin çok altına düşmesi gerekebilir.

Çalışma sürelerinde kısaltılma yapılması, zorlayıcı sebep ortadan kalkıncaya kadar olacak ise, bu özellikli durumlarda;  işverenin ve işçinin lehine çalışan 4857 sayılı Kanunun ilgili maddeleri devreye girerek, can simiti görevi görür.

4857 Sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (III) Numaralı bendinde ve 40. Maddesinde; “İşçinin kısa çalışma dönemi başladıktan sonraki hafta, ücret ve prim yükümlülükleri devlete aittir.” der ve  “İlk 1 (bir) haftalık dönemdeki ücret ve prim yükümlülükleri, işverene aittir.” diye devam eder.

4857 Sayılı kanunun ilgili maddesinde bahsedilen kısa çalışma döneminde, devlete ait olan ücret ve prim yükümlülüğüne, Kısa Çalışma Ödeneği denir.

2)- KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİ KİMLER ALABİLİR?

Kısa Çalışma talebinde bulunmuş olan işverenlerin, iş müfettişleri tarafından onaylanmış olan işyerinde çalışan ve  “kısa çalışmaya katılacaklar listesinde” ismi olup kısa çalışma ödeneğine hak kazananlar; kısa çalışma ödeneği alabilirler.

İşçinin, kısa çalışma ödeneğine hak kazanması için, 60 gün hizmet akdine tabi olması ve son 3 yıl içinde 450 gün prim ödemiş olması gereklidir.

3)- KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Kısa çalışma başvurularını, işçiler adına işverenler yapabilir. İşçiler, kısa çalışma ödeneğine başvuru yapamazlar.

4)- KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADARDIR?

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son 12 (on iki) aylık prime esas kazançları esas alınarak hesaplanmış olan, günlük ortalama kazancının %60’ıdır. Ancak, kısa çalışma ödeneğinin miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %150’sini geçmemelidir.

İşçilerin çalışmadıkları günleri/saatleri için, devletin işveren adına ödeme yapması mantığı ile çalışan kısa çalışma ödeneği sistemi; işyerinde çalışmanın tamamen durdurulması halinde ise yapılacak ödemelerin 4.380,99 TL.‘yi aşmaması, kanunlaşmıştır. Böylece, sosyal devlet ilkesi doğrultusunda,  devletin ekonomik gücünü aşan durumların ortaya çıkması da engellenmiş olmaktadır.

 

5)- KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN VE NASIL ÖDENİR?

Çalışanın kendisine ödenir.  Aylık olarak ve ayın 5’inde (beşinde) ödeme yapılır. KÇÖ (Kısa Çalışma Ödeneği), PTTBank aracılığı ile ödenir.

6- KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ KABULÜ İÇİN KULLANILAN UYGUNLUK TESPİTİ NEDİR?

İşverenin, İŞKUR’a başvurusu ile kısa çalışma ödeneği, kurum tarafından kabul edilirse, kısa çalışma ödeneği verilmeye başlanır. İŞKUR tarafından,  Kısa Çalışma Ödeneğinin, kabul edilmesi için “Uygunluk Tespiti” nin yapılması gerekli görülmüştür. Uygunluk Tespiti için İŞKUR, işverenlerden bazı belgeler talep eder. İşte bu belgelere, Uygunluk Belgeleri adı verilir ve üç tanedir. Bunlar;

6/1)- İşyerinde faaliyetin işyeri yönetimince durdurulması halinde buna kanıt olarak tek başına Yönetim Kurulu Kararı;

6/2)- İdari Organlarca durdurulması halinde, buna kanıt olarak İşletme Ruhsat ve/veya Faaliyet Belgesi ve Kapama Kararı;

6/3)- Siparişler iptal edilmiş ise buna kanıt olarak tek başına iptali gösterir belge.

7- 7244SAYILI KANUNUN 9. MADDESİNİN KISA ÇALIŞMA DÖNEMİNE ETKİSİ:

7244 Sayılı Kanunun 9. Maddesi; İşçiye nakit yardımının yanında; 17.04.2020 Tarihinden sonraki 3 (üç) ayı kapsayacak şekilde; “İşverenin 3 (üç) ay süreyle işçinin sözleşmesini, ahlak iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında”, feshetmesi engellenmiştir; hükmü ile işçilerin bu dönemde işten çıkarılmasına engel olunmuştur.

Kısa Çalışma Ödeneği, bu günlerde, çalışma hayatı için bir ilaç görevi görmektedir. Umarım, Kısa Çalışma Ödeme süresinin yasal sınırı olan, 3 (üç) aylık dönemin bitmesi ile birlikte; Covid-19’da, hayatımızdaki önemini tamamen kaybeder.

Daha sağlıklı ve uzun çalışma saatlerimizin olduğu, aydınlık bir geleceğimiz olması dileğiyle…

Saygılarımla, İstanbul.

Etiketler
Devamını Göster

Related Articles

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Theoren Fleury Jersey