MUHASEBE

7 Soruda Kambiyo Senetlerine Dair Tüm Bilgiler

Kambiyo Nedir? Ticarette Kambiyo Tanımı

Kambiyo kelimesi, Latince kökenli bir kelimedir. Kelime anlamı; değiştirme, bozdurmadır. Ticarette kambiyo; para veya para yerine geçen evrakların veya belgelerin değiştirilmesi, alım/satımı ile ilgili işlemlerin bütününe verilen bir işlemdir. Buradaki değişim, farklı ülke para birimlerinin değişimidir. Bu değişimin gerçekleşmesi ise yasal düzenlemelerle olur.

Kambiyo Rejimi Nedir?

Bir ülkedeki kambiyo işlemlerinin hangi ana ilkelere göre gerçekleşeceğini “kambiyo rejimi” adı altında yer alan, yasal düzenlemeler belirler.

Ülkemizde, kambiyo mevzuatı; 25.02.1930 tarihinde yürürlüğe giren 1567 sayılı kanun ve 11.08.1989 tarihinde yürürlüğe giren 32 sayılı kararla, “TÜRK PARASI KİYMETİNİ KORUMASI HAKKINDA KANUN” adı altında çıkan düzenlemeler ile yasallaşmıştır.

Kullanım açısından en net örnek, döviz alım veya satımlarıdır. Bundan dolayı, kambiyo kelimesi yerine “döviz” kelimesi kullanılması, ticari bir alışkanlıktan kaynaklanır. Döviz , alım ve satımlarında, iki farklı para biriminin birbiri ile değiştirilmesi olayı söz konusudur. Döviz alım ve satımı işlemleri, aynı ülke içinde olabildiği gibi, farklı ülkeler arasında da olabilir. Bundan dolayı kambiyoyu; “iç kambiyo” ve “dış kambiyo” diye ikiye ayırabiliriz.

İç Kambiyo Nedir?

İki farklı ülke para biriminin, aynı ülkede el değiştirmesidir. Döviz satış bürolarında yapılan döviz alış ve satış işlemleri, iç kambiyo işlemidir.

Dış Kambiyo Nedir?

İki farklı ülke para biriminin, farklı ülkeler arasında değiş, tokuşudur. Uluslararası ticarette uygulanan kambiyo, dış kambiyoya örnektir. Dış kambiyoda, kambiyo senetlerinin çok kullanılmasının sebebi, bu senetlerin uluslararası geçerliliğinin olmasıdır.

Her ülke, kendi ekonomik yapısına göre dış ticaret rejimlerini belirler. Her ülkenin, kendine göre uluslararası mal ve hizmet hareketlerini farklı yasal düzenlemelerle yürütmesi sonucu, ticari anlaşmazlıklar ortaya çıkabilir. Bunu önlemek amacı ile MİLLETLER ARASI TİCARET ODASI, bir takım değişmez kurallar belirlemiştir. Ülkelerin, dış ticaret işlemlerini yaparken belirlenmiş değişmez kurallara uygun davranması gerekir.

Kambiyo Senetlerinin Özelliği Nedir?

Kambiyo senetlerinin, çok yaygın kullanılması, uluslararası geçerliliğinin olmasından kaynaklanmaktadır. Kambiyo senetleri, senet sahibine, hem ulusal hem de uluslararası arenada, maddi olarak güvence sağlar. Bu güvence, kambiyo senetlerini, hem ulusal hem de uluslararası ticari arenada; en çok tercih edilen parasal belge yapmıştır.

Kambiyo senedi, ticaret hukukunda, kıymetli evrak olan hisse senetlerinin bir alt türü olarak tanımlanır. Poliçe, bono,çek gibi türleri vardır. Kambiyo senetlerinin, diğer kıymetli evraklarından üstünlüğü , el değiştirme özelliğinin çok yüksek olmasıdır. Hemen el değiştirme ve nakde çevrilebilme özelliği ile ticarette çok kullanılan bir senettir.

Ticaret sırasında kullanıldığı gibi yatırım amaçlı da bu evraklar elde tutulabilir.

Kambiyo Senetlerinin Dezavantajı Nelerdir?

Avantajlarının çok olması yanında tek dezavantajı kambiyo senetlerinin şekil şartlarının (hukuka uygun şekillerinin) tam olması, dolayısıyla bunlara uygun hazırlanması gerekir. Eksik hazırlanmış kıymetli evrak, kambiyo senedi olma özelliğini kaybeder.

Kambiyo Senet Çeşitleri Nelerdir?

Bono

Taraflar, iki kişidir. Alıcı ve satıcı arasında, yapılan anlaşmadır. Alıcının, belirli bir tarihte borcunu ödeyeceği sözünü verdiği yazılı belgedir.

Poliçe

Taraflar, üç kişidir. Alıcı, satıcı, borcun ödeneceği 3. kişi. Senet üzerinde “poliçe” kelimesi mutlaka yazılı olmalıdır. Ödeme, alıcıya değil; alıcının belirlediği kişiye yapılır.

Çek

Taraflar, üç kişidir. Alıcı, satıcı ve çekin üzerindeki yazan tutarı ödeyecek olan banka. Çekin asıl sahibi, bankadır.
Çekin, poliçenin veya bononun sahte olup olmadığı, bankadan öğrenmek mümkün olacaktır.

Diğer dikkat edilmesi gereken hususta; kambiyo senetlerinin, belli bir zaman aralığında, borçludan alacaklı olma hakkını vermesidir. Bu zamanın dışına çıkılırsa, hak ortadan kalkar. Daha da önemlisi, senet elinizde olduğu sürece, alacak hakkı da siz de olur.

Devamını Göster

Related Articles

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Theoren Fleury Jersey