HUKUK HİZMETLERİ

7 Soruda İşçi İşveren Arasındaki Arabulucuk Dönemi Hakkında Her Şey

İş Mahkemeleri Kanunu Geçtiğimiz ay mecliste görüşülerek kabul edildi kabul edilen yasa ile Çalışma Hayatında çok önemli değişiklikler oldu. Bizler de yazımızda özellikle yapılan son değişiklikle hem işçi hem de işveren tarafında oluşan değişiklikleri paylaşalım istedik. 

Hangi Hallerde Arabulucuya Başvurulur?

İlk olarak yeni düzenlemeyle işçi alacakları ve işe iade ile ilgili arabulucuya başvurma zorunlu hale geldi. Yani işçi eğer işverenden kıdem, ihbar, kötü niyet, ayrımcılık veya sendikal tazminat talep ediyorsa, ücret, fazla mesai, yıllık izin ücreti, hafta tatili veya ulusal bayram ve genel tatil günü ücreti istiyorsa mahkemeye gitmeden önce arabulucuya başvurulması gerekiyor.

İşverenler Hangi Durumlarda Arabulucuya Başvurabilir?

Arabulucuya başvurulmadan açılan davalar direkt reddedilecek. Ancak düzenleme sadece işçileri ilgilendirmiyor işveren de işçisinden, çalışanından cezai şart, eğitim gideri, avansının iadesi, taleplerinde bulunuyorsa önce arabulucuya başvurmak durumunda.

Kaç Gün İçinde Arabulucuya Başvurulmalı?

İşçi, işveren alacakları ile ilgili uyuşmazlıkların yanında işe iade davası içinde önce arabulucuya başvurması gerekecek. Dolayısıyla işçi işten haksız yere çıkarıldığını düşünüyorsa kanun hayata geçmeden önce nasıl 30 gün içinde dava açmak durumunda ise bugün de 30 gün içinde arabulucuya başvurmak zorunda. Arabulucuya başvuru olduktan sonra eğer anlaşmaya varılamaz ise işe iade davası açılabilecek.

İşçi-İşveren Arasındaki Dava Süreçleri Kısalıyor mu?

İşverenin işçiyi işe başlatması gereken tarihi işçiyi işe başlatmaması halinde ödeyeceği tazminat ve boşta geçen süre ücreti mahkeme tarafından belirlenecek. Mevcut uygulama daha önce farklı yapılıyordu. Daha önceki uygulamada kişi  ikinci kez mahkemeye gitmesi gerekiyordu artık tek bir seferde bütün bu sürelerde ücretler yeni değişiklikle belirlenmiş olacak. Dolayısıyla işçinin iki kez dava açmasına gerek kalmayacak çalışan işe başlatılmaması halinde eline geçecek net rakamı ve işe iade tarihini yeni düzenlemede biliyor olacak.

Yeni Sistemde Dava Yükü Gerçekten Azalıyor mu?

Düzenleme öncesinde işçi işe iade davasını kazansa bile işe başlatılmadığında ödenecek rakam net olarak bilinemiyor dolayısıyla işçide net rakama hakim olamıyordu. İşveren bu konuda bilerek veya bilmeyerek düşük hesap yaparsa işçi yeniden dava açmak veya hakkını aramak zorunda kalıyordu. Bu yüzden yeni düzenlemenin dava yükünü önemli ölçüde azaltacağını belirtmekte fayda var.

İşçi ve İşveren Anlaşması Nasıl Garanti Altına Alınıyor?

İşçi ve işveren arabuluculuk sürecinde anlaşmaya varırsa bu anlaşmaya Ilişkin icra edilebilirlik şerhi talep edilecek bu şehrin alınması ile birlikte anlaşma ilam niteliğinde olacak. Dolayısıyla arabuluculuk sürecinde varılan anlaşmaya uyulması şart hale gelmiş oldu.

Yani arabulucu da yapılan anlaşma direkt uygulanabilecek ancak yeni hazırlanan taslağa göre anlaşmazlık olması halinde dava açılması gerekecek yani arabuluculara anlaşılmasına rağmen daha sonra taraflardan birisi anlaşmayı ihlal ederse Bu durumda dava açma yoluna gidilmesi gerekiyor.

Yeni Değişiklikle Kıdem İhbar Tazminatlarında Zaman Aşımı Nasıl Değişti?

Geçtiğimiz ay Meclisten geçen iş mahkemeleri kanunu tasarısında zaman aşımı ile ilgili hükümler bulunmaktaydı. Buna göre bu kanun hayata geçmeden önce kıdem ihbar ve kötü niyet tazminatı da zaman aşımı süresi 10 yıldı. Yeni düzenleme ile birlikte işçi tazminatı doğuran konu gerçekleştikten sonra en fazla 5 yıllık süre içerisinde kıdem, ihbar ve kötü niyet tazminatı talep edebilecek hale gelmiş oldu.

Bu durumla birlikte işçiler için tazminatlarda zaman aşımının kısalması anlamına geldiğini söylemek yanlış olmaz. Bunun dışında kanunun hayata geçmeden önce ücret ve ücret niteliğindeki alacaklar için 5 yıl olarak uygulanan zaman aşımı süresi aynı kalmakta olup herhangi bir değişiklik yapılmadı. Aslında işveren tarafı zaman aşımının iki yıla düşürülmesi ile ilgili oldukça fazla çaba sarf etti, ne var ki 5 yıllık zaman aşımı suresinde kısalma olmadı.

Çalışanlar eskiye dönük daha önce olduğu gibi geçmişe yönelik haklarını talebi edebilecekler kanun hayata geçince kamuoyunda Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan talebi edilecek alacaklar için önce SGK ya başvurma zorunluluğu geldiği yönünde bir algı oluştu.  Ancak bu yeni bir düzenleme değil, kanun hayata geçmeden önce de zaten hizmet tespiti hariç olmak üzere SGK ye karşı dava açmak için öncelikle SGK ye başvurmak gerekiyordu bu düzenlemede yine kanımda aynı şekilde korunmuş oldu bu konuda yeni düzenleme mevcut uygulamanın İş Mahkemeleri Kanunu da kendisine yer bulmasını sağlamış oldu.

Devamını Göster

Related Articles

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Theoren Fleury Jersey