VERGİ

7 Maddede Türkiye’deki Vergi Çeşitleri

 

Bu yazımızda Vergi Çeşitlerinin neler olduğu ile ilgili genel bilgilendirmeye ulaşabilirsiniz. Vergi çeşitleri diğer yıllarda olduğu gibi 2016 yılı için de aynı şekilde geçerli olacaktır.

Kurumlar Vergisi

Sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler ile iş ortaklıklarının kazançları kurumlar vergisine tabidir. Kurumlar vergisi için yazımızı inceleyebilirsiniz…

Gelir Vergisi Tanımı

Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tabidir ve gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.

  • Ticari Gelirler
  • Zirai Gelirler
  • Ücretler
  • Serbest meslek gelirleri
  • Gayrimenkul sermaye iratları
  • Menkul sermaye iratları
  • Diğer gelir ve iratlar

Gelire giren kazanç ve iratları olarak geçmektedir.

Özel Tüketim Vergisi ( ÖTV )

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli;

1 sayılı listedeki malların ithalatçıları veya rafineriler dahil imal edenler tarafından teslimi,

2 sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabı,

2 sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanlar ile 3 ve 4 sayılı listelerdeki malların ithalatı veya imal ya da inşa edenler tarafından teslimi,

1, 3 ve 4 sayılı listedeki mallar ile 2 sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanların özel tüketim vergisi uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı,

Bir defaya mahsus olmak üzere özel tüketim vergisine tabidir.

Katma Değer Vergisi ( KDV )

Türkiye’de yapılan ticari, sınai, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler, her türlü mal ve hizmet ithalatı ile Kanunun 1. Maddesinde sayılan teslim ve hizmetler KDV’nin konusunu oluşturmaktadır. Katma Değer Vergisi harcamalar üzerinden alınan en yaygın vergidir. Bir mal ya da hizmetin ilk kaynağından nihai tüketiciye ulaşma aşmasında kadar yaratılmış olan katma değer verginin konusuna girmektedir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun 5. ve 6. Maddelerinde yazılı tarifelerde yazılı olan, Karayolları Trafik Kanununa göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları, Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler . Motorlu Taşıtlar Vergisine tabidir.

vergi-cesitleri-2

Damga Vergisi

Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar Damga Vergisine tabidir. Bu kanundaki kağıtlar terimi, yazılıp imzalamak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade eder.

Emlak Vergisi

Türkiye sınırları içerisinde bulunan binalar Bina Vergisine tabidir. Bina tabiri, yapıldığı madde ne olursa olsun, gerek karada gerek su üzerinde sabit inşaatın hepsini kapsar. Emlak vergisi ödemekle yükümlü kişiler, gayrimenkulünün bulunduğu bölgedeki belediyenin Emlak Vergisi birimine başvurmaları gerekmektedir.

 

 

Etiketler
Devamını Göster

Related Articles

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Theoren Fleury Jersey