HUKUK HİZMETLERİ

6 Soruda Arabulucu Dönemi ve Arabulucuya Başvuru Şartları

Bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi işveren alacak tazminatları ile işe iade taleplerinde arabulucuya başvurma şartı 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle uygulanmaya başlandı. Alacak ve tazminat ile işe iade talebinde işçi ve işveren önce arabulucuya gitmek zorunda.

Arabulucuya başvurmadan mahkemeye gidilmesi 1 Ocak 2018 itibariyle mümkün olamayacak. İşçi ve işveren arasındaki uyuşmazlık durumlarında önce arabulucuya gidilecek  arabulucu da yine  taraflar anlaşamazsa daha sonra dava açılacak.

Arabulucuya Başvuru Süreci Nasıl İşliyor?

Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti, yıllık izin ücreti ile işe iade taleplerinde dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması zorunlu hale geldi.

Dava Şartı Yokluğundan Reddedilme Durumu Nedir?

Dolayısıyla işten ayrılan kıdem tazminatı ödenmeyen veya eksik ödenen işçi mahkemeye gitmeden önce arabulucuya gidecek. Aynı şekilde işveren de yukarıda sayılan maddeler ile ilgili olarak işçisiyle bir sorun yaşadığında  dava Açmadan önce arabulucuya başvurması gerekecek. Aksi takdirde arabulucuya gitmeden dava açan tarafında havası dava şartı yokluğundan reddedilecek.

Arabulucu Ataması Nasıl Gerçekleşecek?

Tazminat veya alacak talebi bulunan ya da işe iade  konusunda dava açmaya hazırlanan işçi öncelikle başvurusunu adliyelerde bulunan arabulucu hukuk bürolarına yapacak. Arabulucu adliyelerdeki arabuluculuk bürolarındaki görevli personel tarafından sicile kayıtlı arabulucu listesinden atanacak.

Arabuluculuk İşleminin Sonuçlandırılma Süresi ne Kadardır?

Ancak işçi ve işveren listede yer alan herhangi bir  arabulucu üzerinde anlaşırsa  üstüne anlaşılan arabulucu görevlendirilecek.  Dolayısıyla işçinin veya işverenin Arabulucu seçmesi söz konusu değil arabulucu yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren 3 hafta içerisinde sonuçlandırılacak bu süre Zorunlu haller halinde arabulucu tarafından en fazla 1 hafta daha uzatılabilecek.

Arabuluculuk görüşmelerine işçi ve işveren bizzat veya varsa avukatları aracılığıyla katılabilecekler.  tarafın vekili aracılığıyla görüşmelere katılmak istemesi durumunda vekaletnamede arabuluculukla ilgili özel bir yetki gerekiyor.  Eğer arabuluculuk döneminde bir anlaşma olursa ücret eşit ödenecek .

Hangi Hallerde Arabulucuya Gidilme Zorunluluğu Bulunmuyor?

Iş kazası veya meslek hastalığından kaynaklı olan maddi ve manevi tazminat davaları ve bunlarla ilgili tespit itiraz ve rücu davaları hakkında arabuluculuk gitme zorunluluğu bulunmuyor.

Dolayısıyla işçinin iş kazasını uğraması ve işverene tazminat davası açacak olması halinde işçi arabulucuya gitmeden mahkemede dava açma imkânına sahip olacak.

Yargılama Giderlerinden Kim Sorumlu Olacak?

Arabuluculuk sürecinde işçi ve işveren anlaşamazlarsa arabulucu bu durumu tutanak altına alacak ve taraflar dava sürecine geçecekler. Ancak işçi veya işveren taraflarından birisi arabuluculuk toplantılarına katılmazsa toplantıya katılmayan taraf dava sonucunda kısmen veya tamamen haklı çıksa dahi yargılama giderlerinin tamamından sorumlu tutulacak. Ayrıca bu taraf lehine vekalet ücretine hükmedilmeyecek.

İlk toplantıya katılmayan taraf dava aşamasına gelindiğinde haklı bile çıksa maddi zarara uğrayabilir taraflar anlaşma sağlarlarsa da bu anlaşmayı asıl uyuşmazlık hakkındaki yetki ve görev kurallarına göre belirlenecek olan Hukuk Mahkemesine ibraz edip şerh verilmesini talep edebilecekler.

Devamını Göster

Related Articles

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Theoren Fleury Jersey